Istraživač saradnik Stevan Ostrogonac


Nedostaje slika

Stevan Ostrogonac

Istraživač saradnik


Telefon021/485-2525
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
KancelarijaLaboratorija za telekomunikacije 224

Rođen u Subotici 15.10.1986. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne studije završio je 26.10.2009. godine odbranom rada "Monitoring, analiza i zaštita od buke" na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za elektroenergetiku, elektroniku i telekomunikacije, smeru Komunikacione tehnologije i obrada signala, a usmerenju Obrada signala, nakon kojih je upisao diplomske studije na istom smeru. Diplomske studije završio je 27.01.2011. odbranom rada "Evaluacija sistema za sintezu govora na osnovu teksta". Nakon toga je upisao doktorske studije i zaposlio se na Fakultetu tehničkih nauka kao istraživač-saradnik. Oblasti interesovanja: govorne tehnologije (automatsko prepoznavanje i sinteza govora), obrada prirodnog jezika, neuralne mreže.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik04.05.2011.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik28.01.2011.01.04.2011.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Evaluacija sistema za sintezu govora na osnovu teksta

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPogledati na: http://knr.uns.ac.rs/
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikTelekomunikacije i obrada signala04.05.2014.
Istraživač saradnikTelekomunikacije i obrada signala04.05.2011.