Predmet: Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku (06 - E136d)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 12.02.2007..

Cilj predmeta je da studente osposobi za projektovanje i simulaciju jednostavnih digitalnih elektronskih sistema i funkcionalnih jedinica mikroprocesora i razumevanje strukture, principa rada, specifikacije i projektovanja jednostavnih mikroračunarskih sistema.
Student koji uspešno završi ovaj predmet biće u stanju da: - projektuje i simulira jednostavne kombinacione i sekvencijalne mreže - projektuje, napiše izvorni program, testira i izvrši program u simboličkom mašinskom jeziku na zadatom mikroračunarskom sistemu - projektuje strukturu jednostavnog mikroračunarskog sistema na osnovu zadate specifikacije - sastavi specifikaciju personalnog računara na osnovu zadate aplikacije
Bulova algebra. Brojevni sistemi. Logička kola. Standardne kombinacione logičke mreže: komparator, multiplekser, demultiplekser, koder, dekoder, sabirač. Standardne sekvencijalne logičke mreže: flip-flopovi, memorije, brojači, registri. Složeni digitalni sistemi. Struktura jednostavnih mikroprocesora i mikroračunara. Programiranje u simboličkom mašinskom jeziku.
Predavanja; Auditorne vežbe; Računarske vežbe; Laboratorijske vežbe; Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
V. MalbašaUvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku2005Prva verzija rukopisa skripteSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada40.00
Završni ispit - I deoneda25.00
Završni ispit - II deoneda25.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Malbaša dr Veljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mezei dr Ivan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Teodorović dr Predrag
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bajić dr Jovan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rakanović Damjan
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Batinić Branislav
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dogan Viktor
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe