Istraživač saradnik dr Edvin Pakoci


Nedostaje slika

dr Edvin Pakoci

Istraživač saradnik


Telefon021/475-0204
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
KancelarijaLaboratorija za telekomunikacije 224

Edvin Pakoci je rođen 14. maja 1988. godine u Zrenjaninu. Završio je osnovnu školu „Drugi oktobar“ 2003. godine kao đak generacije, a zatim je pohađao „Zrenjaninsku gimnaziju“ (prirodno-matematički smer) i završio je 2007. godine, ponovo kao đak generacije. U toku srednje škole osvojio je po jedno prvo (2004. godine) i treće mesto (2006. godine) na republičkim takmičenjima iz matematike, kao i po jedno drugo i treće mesto u pojedinačnoj konkurenciji na matematičkom turniru srednjih škola „Arhimedes“.

Školske 2007/08. godine upisao je Fakultet tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu, odsek za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Specijalizovao se za smer za komunikacione tehnologije i obradu signala 2008. godine, a za usmerenje za obradu signala 2010. godine. U toku osnovnih akademskih studija odradio je dvomesečnu stručnu praksu na Tehničkom univerzitetu Ilmenau u Nemačkoj. Diplomirao je na osnovnim studijama u septembru 2011. godine, odbranivši bečelor rad na temu „Detekcija poplavljenog zemljišta na satelitskim slikama primenom Bajesovih klasifikatora“ sa najvišom ocenom, dok mu je ukupna prosečna ocena na osnovnim studijama bila 9,96. Upisao je master studije na usmerenju za obradu signala iste godine. Master studije završio je u julu 2012. godine sa prosečnom ocenom 10,00, a master rad na temu „Sinteza govora na bazi skrivenih Markovljevih modela za srpski jezik“ odbranio je uz najvišu ocenu. Time je stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva - master. Dobitnik je Pupinove nagrade Matice srpske (treća nagrada) 2014. godine za svoj master rad. Takođe je dobitnik stipendije Fonda za mlade talente u školskoj 2010/11. i 2011/12. godini, kao i nagrada za ostvareni uspeh u svakoj godini studija, kao i za celokupno studiranje.

Školske 2012/13. godine upisao je doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka na studijskoj grupi za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Tokom studija aktivno se bavio i istraživačkim radom, prvenstveno na temu razvoja tehnologija za automatsko prepoznavanje i sintezu govora za srpski i srodne južnoslovenske jezike. Kao direktan rezultat njegovog rada razvijeni su prvi sintetizator govora za srpski jezik na bazi skrivenih Markovljevih modela, kao i sistem za detekciju ciljanih govornika u telefonskim snimcima na srpskom jeziku. Ipak, svoje najznačajnije rezultate ostvario je u razvoju sistema za automatsko prepoznavanje govora na velikim rečnicima za srpski i srodne jezike, među kojima su najznačajniji sistemi za domenski ograničeno, odnosno slobodno diktiranje sa rečnicima od 250.000 i više reči, za koje je razvio odgovarajuće akustičke i jezičke modele na bazi dubokih neuronskih mreža, pogodne za praktičnu primenu. Konačno, direktno je bio zadužen i za razvoj aplikacije govornog asistenta na srpskom jeziku za pametne telefone sa Android operativnim sistemom. Doktorske studije završio je sa prosečnom ocenom 10,00, a krajem 2019. godine odbranio je doktorsku disertaciju sa nazivom "Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora".

Od 2012. do kraja 2019. godine bio je autor ili koautor 2 rada u istaknutim međunarodnim časopisima kategorije M22, 2 rada u časopisima nacionalnog značaja kategorije M52, 15 radova sa međunarodnih konferencija kategorija M33 i M34, kao i 7 radova sa domaćih konferencija kategorije M63. Takođe je učestvovao u izradi poglavlja jedne monografije kategorije M14. Autor ili koautor je dva tehnička rešenja koja se primenjuju na međunarodnom nivou kategorije M81, dva tehnička rešenja kategorije M82, jednog tehničkog rešenja kategorije M84 (značajno unapređeni proizvod) i pet tehničkih rešenja kategorije M85 (novi proizvod – prototip), a osim toga je suvlasnik jednog patenta na nacionalnom nivou kategorije M94.

Istraživač saradnik
01.12.2013.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Detekcija poplavljenog zemljišta na satelitskim slikama primenom Bajesovih klasifikatora

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Sinteza govora na bazi skrivenih Markovljevih modela za srpski jezik

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaSečujski M., Pekar D., Mak R., Pakoci E., Jakovljević N., Delić V., Popović B.: A comparison of decision tree based approaches to the modelling of prosodic features in Serbian, u: Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research II, 2013, Beograd: Centar za unapređenje životnih aktivnosti, pp. 75-90, ISBN 978-86-81879-46-7
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPakoci E., Popović B., Pekar D.: Using Morphological Data in Language Modeling for Serbian Large Vocabulary Speech Recognition, u: Computational Intelligence and Neuroscience, Special Issue on Advanced Signal Processing and Adaptive Learning Methods, 2019, Vol. 2019, 8 strana, ISSN 1687-5265
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuOstrogonac S., Pakoci E., Sečujski M., Mišković D.: Morphology-based vs Unsupervised Word Clustering for Training Language Models for Serbian, u: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Special Issue on Cognitive Infocomunnications, 2019, Vol. 16, No. 2, pp. 183-197, ISSN 1785-8860
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSečujski M., Nosek T., Suzić S., Pekar D., Pakoci E., Popović B., Delić V.: How The Advent Of Machine Learning Transforms Speech Technologies , 7. konferencija Speech and Language S&L, Beograd: Istraživačko razvojni institut - Centar za unapređenje životnih aktivnosti i Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora Đorđe Kostić Beograd, 1-2. novembar, 2019, pp. 1-10
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Pakoci E., Pekar D.: End-to-End Large Vocabulary Speech Recognition for the Serbian Language, Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2017, Vol. 10458, pp. 343-352, 19. konferencija Speech and Computer SPECOM, Hetfild, 12-16 septembar, 2017, ISBN 978-3-319-66428-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Pakoci E., Pekar D.: Advanced Voice Activity Detection on Mobile Phones by Using Microphone Array and Phoneme-Specific Gaussian Mixture Models, 14. konferencija Symposium on Intelligent Systems and Informatics SISY, 2016, Subotica: IEEE, SMC Technical Committee on Computational Cybernetics, 29-31. avgust, 2016, pp. 45-48, ISBN: 978-1-5090-2866-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPakoci E., Jakovljević N., Popović B., Mišković D., Pekar D.: Speaker Detection Using Phoneme Specific Hidden Markov Models, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science, 2014, Vol. 8773, pp. 410-417, 16. konferencija Speech and Computer SPECOM, Novi Sad, 5-9. oktobar, 2014, ISBN 978-3-319-11580-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPekar D., Mišković D., Suzić S., Pakoci E., Delić V.: Axon Voice Assistant - An Android-Based Smartphone Application in Serbian, 11. konferencija ETAI, Ohrid: Society for Electronics, Telecommunications, Automation and Informatics of the Republic of Macedonia, 26-28. septembar, 2013, pp. 1-6, ISBN 978-9989-630-68-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOstrogonac S., Suzić S., Bojanić M., Pakoci E.: Speech Resources for a Serbian LVCSR System, 21. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, Telecommunications Society, 26-28. novembar, 2013, pp. 478-481, ISBN 978-1-4799-1419-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPakoci E., Mak R., Ostrogonac S.: Subjective Assessment of Text-to-Speech Synthesis Systems for the Serbian Language, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, Telecommunications Society, 20-22. novembar, 2012, pp. 732-735, ISBN 978-1-4673-2983-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Pakoci E., Pekar D.: Transfer Learning in Automatic Speech Recognition for Serbian, 27. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, Telecommunications Society, 26-27. novembar, 2019, pp. 309-312, ISBN 978-1-7281-4790-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Pakoci E., Pekar D.: A Comparison of Language Model Training Techniques in a Continuous Speech Recognition System for Serbian, Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2018, Vol. 11096, pp. 522-531, 20. konferencija Speech and Computer SPECOM, Lajpcig, 18-22 septembar, 2018, ISBN 978-3-319-99578-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPakoci E., Popović B., Pekar D.: Language Model Optimization for a Deep Neural Network Based Speech Recognition System for Serbian, Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2017, Vol. 10458, pp. 483-492, 19. konferencija Speech and Computer SPECOM, Hetfild, 12-16 septembar, 2017, ISBN 978-3-319-66428-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPakoci E., Popović B., Jakovljević N., Pekar D., Yassa F.: A Phonetic Segmentation Procedure Based on Hidden Markov Models, Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2016, Vol. 9811, pp. 67-74, 18. konferencija Speech and Computer SPECOM, Budimpešta, 23-27. avgust, 2016, ISBN 978-3-319-43958-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Pakoci E., Jakovljević N., Kočiš G., Pekar D.: Voice Assistant Application for the Serbian Language, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, Telecommunications Society, 24-25. novembar, 2015, pp. 858-861, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopović B., Ostrogonac S., Pakoci E., Jakovljević N., Delić V.: Deep Neural Network Based Continuous Speech Recognition for Serbian Using the Kaldi Toolkit, Springer-Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2015, Vol. 9319, pp. 186-192, 17. konferencija Speech and Computer SPECOM, Atina, 20-24. septembar, 2015, ISBN 978-3-319-23131-0
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPopović B., Pakoci E., Pekar D., Janev M., Krstanović L., Sečujski M.: Focus of Attention Determination in Automatic Speech Recognition, 5. konferencija International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS, Novi Sad: RTV Vojvodine, AES, Dirigent Acoustics, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 6-9. novembar, 2019, pp. 5-6, ISBN 978-86-6022-223-9
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPopović B., Pakoci E., Jakovljević N., Pekar D., Ostrogonac S.: A Robust Voice Activity Detection in Voice Assistant Application, 3. konferencija International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS, Novi Sad: RTV Vojvodine, AES, Dirigent Acoustics, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 18-21. novembar, 2015, pp. 38-39, ISBN: 978-86-7892-758-4
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPakoci E., Popović B., Pekar D.: Improvements in Serbian Speech Recognition Using Sequence-Trained Deep Neural Networks, u: SPIIRAS Proceedings, 2018, Vol. 3, No. 58, pp. 53-76, ISSN 2078-9181
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaSuzić S., Ostrogonac S., Pakoci E., Bojanić M.: Building a Speech Repository for a Serbian LVCSR System, u: TELFOR Journal, 2014, Vol. 6, No. 2, pp. 109-114, ISSN 1821-3251
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPakoci E., Popović B., Pekar D.: Fast Sequence-Trained Deep Neural Network Models for Serbian Speech Recognition, 11. konferencija Digitalna obrada govora i slike DOGS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), Elektrotehnički fakultet (Beograd), Elektronski fakultet (Niš), 22-25 novembar, 2017, pp. 25-28, ISBN 978-86-7892-993-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović B., Pakoci E., Ostrogonac S., Pekar D.: Large Vocabulary Continuous Speech Recognition for Serbian Using the Kaldi Toolkit, 10. konferencija Digitalna obrada govora i slike DOGS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), Elektrotehnički fakultet (Beograd), Elektronski fakultet (Niš), 5-9. oktobar, 2014, pp. 31-34, ISBN 978-86-7892-633-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović B., Pakoci E., Jakovljević N., Pekar D.: Experiments With Regression Trees for Speaker Adaptation in Continuous Speech Recognition, 10. konferencija Digitalna obrada govora i slike DOGS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad), Elektrotehnički fakultet (Beograd), Elektronski fakultet (Niš), 5-9. oktobar, 2014, pp. 47-50, ISBN 978-86-7892-633-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPakoci E., Mak R.: HMM-Based Speech Synthesis for the Serbian Language, 56. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 11-14. jun, 2012, pp. TE4.7:1-4, ISBN 978-86-80509-67-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMak R., Pakoci E.: Use of Global Variance for the Enhancement of HMM-Based Speech Synthesis, 56. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 11-14. jun, 2012, pp. TE4.6:1-4, ISBN 978-86-80509-67-9
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaPakoci E.: Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2019
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPakoci E., Popović B., Pekar D., Jakovljević N.: Skup modula i procedura za visokokvalitetnu anotaciju govornih baza podataka, http://www.ftn.uns.ac.rs/n1062251030/skup-modula-i-procedura-za-visokokvalitetnu-anotaciju-govornih-baza-podataka, korisnici: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), Speech Morphing System, Inc. (Campbell, CA, USA), 2015
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoMišković D., Pekar D., Sečujski M., Pakoci E.: SpeechLabel – alat za fonetsko i prozodijsko labeliranje govornih baza, http://www.ftn.uns.ac.rs/n1062251031/speechlabel---alat-za-fonetsko-i-prozodijsko-labeliranje-govornih-baza-podataka, korisnici: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), Speech Morphing System, Inc (Campbell, CA, USA), 2015
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Popović B., Pakoci E., Pekar D., Delić V.: Napredna detekcija govornih segmenata na mobilnom telefonu primenom mikrofonskog niza i dekodera“, http://www.ftn.uns.ac.rs/n1871597686%/napredna-detekcija-govornih-segmenata-na-mobilnom-telefonu-primenom-mikrofonskog-niza-i-dekodera, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2016
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Mišković D., Vujnović Sedlar N., Ostrogonac S., Bojanić M., Mak R., Pakoci E.: Sistem za automatsko anketiranje (anDialer), http://www.ftn.uns.ac.rs/1740741199/sistem-za-automatsko-anketiranje--andialer-, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2012
(M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologijaPopović B., Pakoci E., Pekar D., Delić V.: Poboljšanje performansi sistema za glasovno pozivanje (VoiceDial) primenom Chain dekodera, http://www.ftn.uns.ac.rs/995788631/poboljsanje-performansi-sistema-za-glasovno-pozivanje--voicedial--primenom-chain-dekodera-, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Popović B., Pakoci E., Jakovljević N., Mišković D., Suzić S., Delić V.: Axon govorni asistent - aplikacija za upravljanje mobilnim telefonom putem glasa na srpskom jeziku, http://www.ftn.uns.ac.rs/n4670117/axon-govorni-asistent---aplikacija-za-upravljanje-mobilnim-telefonom-putem-glasa-na-srpskom-jeziku, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pakoci E., Vujnović Sedlar, N., Ostrogonac S., Mak R.: Wavfilt – aplikacija za modifikovanje audio datoteka, http://www.ftn.uns.ac.rs/n4670115/wavfilt---aplikacija-za-modifikovanje-audio-datoteka, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Suzić S., Pekar D., Mak R., Pakoci E., Delić V.: Sistem za automatsko kreiranje transkribovane govorne baze (anSpeechCollector), http://www.ftn.uns.ac.rs/n4670235/sistem-za-automatsko-kreiranje-transkribovane-govorne-baze, korisnik: Fakultet tehničkih nauka i AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pakoci E., Mak R., Ostrogonac S., Jakovljević N., Sečujski M.: Sintetizator govora na bazi skrivenih Markovljevih modela za srpski jezik, http://www.ftn.uns.ac.rs/n1524171304/sintetizator-govora-na-bazi-skrivenih-markovljevih-modela-za-srpski-jezik, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2012
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Jakovljević N., Mišković D., Pakoci E., Mak R., Popović B.: Dekoder za prepoznavanje kontinualnog govora na velikim rečnicima, http://www.ftn.uns.ac.rs/n1524171306/dekoder-za-prepoznavanje-kontinualnog-govora-na-velikim-recnicima, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2012
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloPekar D., Popović B., Pakoci E., Mišković D., Delić V., Sečujski M.: Duboke neuronske mreže na serveru u kombinaciji sa lokalnim dekoderom za prepoznavanje govora (Cloud-Based Deep Neural Networks Combined with Local Speech Recognition Decoder), AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o. (Novi Sad, Srbija), 2018, broj prijave P-2016/0452, objavljen u Glasniku intelektualne svojine, broj 1/2018
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka27.11.2016.
Istraživač saradnikTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.12.2013.