prof. dr Ivan Mezei


Nedostaje slika

dr Ivan Mezei

Redovni profesor


Telefon021/485-4519
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 309

Dr Ivan Mezei je redovni profesor na Katedri za elektroniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Diplomski rad, magistarski rad i doktorsku tezu odbranio je na Odseku za elektrotehniku i računarstvo Fakulteta tehničkih nauka, 1999., 2005. i 2012. godine, respektivno. Ima preko 20 godina iskustva u projektovanju i programiranju embeded sistema. Kao autor ili koautor objavio je 1 udžbenik, 2 praktikuma, 2 poglavlja u međunarodnim monografijama, >15 radova u naučnim časopisima, >40 publikacija na naučnim konferencijama. Bio je recenzent u >20 časopisa sa impakt faktorom kao i član programskog odbora na >40 naučnih konferencija. Bio je rukovodilac projekta, stariji istraživač, rukovodilac radnog paketa, supervizor ili vođa tima na više projekata finansiranih od strane EU ili kompanija. Trenutno se bavi istraživačkim radom u oblastima: Interneta stvari (posebno LPWAN), sigurnost u industrijskom IoT-u, lokalizacije, bežičnih mreža senzora, aktuatora i robota kao i načinima unapređenja nastave.
Na Fakultetu tehničkih nauka držao je nastavu iz predmeta Mikroprocesorska elektronika, Računarska elektronika, Osnovi elektronike, Uvoda u mikroračunarsku elektroniku, Uvoda u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku, Osnovi mikroprocesorskih i mikrokontrolerskih sistema, Razvoja softvera za digitalne mikrokontrolere, Razvoja softvera za embeded sisteme, Multiprocesorski sistemi, Napredni mikroprocesorski sistemi, Umreženi embeded sistemi, IoT tehnologije i edge computing, Mašinsko učenje u IoT tehnologijama i Sajber-fizički sistemi. Na SRH Univerzitetu u Hajdelbergu držao je nastavu iz predmeta Real-time programming na M.Eng. nivou.
Ivan je oženjen, otac je jednog deteta i živi u Novom Sadu. Govori engleski jezik, a služi se mađarskim. Član je međunarodnog društava IEEE (Senior member). Majstor je TDRAikidoa IV Dan i sertifikovani operativni trener. Svira gitaru i bas gitaru.

Redovni profesor
15.06.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom12.07.2012.01.12.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom26.10.2005.01.06.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Vanredni profesor20.12.2022.14.06.2023.Katedra za elektroniku
Vanredni profesor20.12.2017.19.12.2022.Katedra za elektroniku
Docent20.12.2012.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Korisnički interfejs jedinice za serijsku komunikaciju u dijagnostičkom režimu rada

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Formalna specifikacija i realizacija laboratorijskog mikroračunara na programabilnom integrisanom kolu

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Aukcijski agregacioni algoritmi za izbor izvršioca u bežičnim multihop mrežama elektronskih senzora i aktuatora

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaLiu H., Malbaša V., Mezei I., Nayak A., Stojmenović I.: “Coordination in Sensor, Actuator and Robot Networks”, In: Wireless Sensor and Actuator Networks: Algorithms and Protocols for Scalable Coordination and Data Communication, Wiley Blackwell, 2010, str. 233-262, ISBN 978-0-470-17082-3
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaI. Mezei, M.Lukic, V. Malbasa, “Robot-robot coordination”, in: Wireless sensor and robot networks – From topology control to communication aspects (Eds.: Nathalie Mitton and David Simplot-Ryl), World Scientific, 2014, str. 51-69 , ISBN: 978-981-4551-33-5
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMezei I., Malbaša V., Stojmenović I.: Robot to Robot: Communication Aspects of Coordination in Robot Wireless Networks , IEEE Robotics and Automation Magazine, 2010, Vol. 17, No 4, pp. 63-69, ISSN 1070-9932
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSavić M., Lukić M., Danilović D., Bodroški Ž., Bajović D., Mezei I., Vukobratović D., Škrbić S., Jakovetić D.: Deep Learning Anomaly Detection for Cellular IoT With Applications in Smart Logistics, IEEE Access, 2021, No. 9, pp. 59406-59419, ISSN 2169-3536
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStanulovic J., Mitton N., Mezei I.: Routing with Face Traversal and Auctions Algorithms for Task Allocation in WSRN, Sensors, 2021, Vol. 21, No. 18:6149, pp. 1-24, ISSN 1424-8220
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMezei I., Lukić M., Malbaša V., Stojmenović I.: Auctions and iMesh Based Task Assignment in Wireless Sensor and Actuator Networks, Computer Communications, 2013, Vol. 36, pp. 979-987, ISSN 0140-3664
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMezei I., Lukić M., Berbakov L., Pavković B., Radovanović B.: Grapevine Downy Mildew Warning System Based on NB-IoT and Energy Harvesting Technology, Electronics (Basel), 2022, Vol. 11, No. 3:356, pp. 1-19, ISSN 2079-9292
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMezei I.: Evolution of an educational microprocessor, Computer Applications in Engineering Education, 2020, Vol. 28, No. 5, pp. 1265-1277, ISSN 1061-3773
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTomić S., Mezei I.: Improvements of DV-Hop Localization Algorithm for Wireless Sensor Networks, Telecommunication Systems, 2016, Vol. 61, No 1, pp. 93-106, ISSN 1018-4864
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLukić M., Mezei I.: Localized Querying and Location Update Service in Wireless Sensor and Robot Networks with Arbitrary Topology, International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, 2016, Vol. 22, No 1, pp. 48-61, ISSN 1743-8225
(M23) Rad u međunarodnom časopisuI. Mezei, V. Malbasa i I. Stojmenovic, “Greedy Extension of Localized Auction Based Protocols for Wireless Actuator Task Assignment”, Ad Hoc and Sensor Wireless Networks, 17(1-2), 2013, ISSN: 1551-9899, pp. 73-85
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMezei I., Malbaša V., Stojmenović I.: Task Assignment in Wireless Sensor and Robot Networks, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012, pp. 596-602, ISBN 978-1-4673-2983-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanić M., Mezei I.: Distance Estimation Based on RSSI Improvements of Orientation Aware Nodes, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 30-31 Maj, 2018, pp. 140-143
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanulovic J., Nathalie M., Mezei I.: Robot Task Allocation based on Greedy-Face-Greedy Algorithm, 27. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 26-27 Novembar, 2019, pp. 1-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBortnik D., Nikić V., Lukić M., Mezei I.: Secured by hardware client-server communication based on NB-IoT technology, 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 26-27 May, 2021, pp. 48-53
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić M., Šobot S., Mezei I., Vukobratović D., Danilović D.: In-depth Real-World Evaluation of NB-IoT Module Energy Consumption, 4. IEEE International Conference on Smart Internet of Things - SmartIoT, Peking, 14-16 August, 2020, ISBN 978-1-7281-6514-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić M., Šobot S., Mezei I., Vukobratović D.: 3GPP NB-IoT for Smart Environments: Testbed, Experimentation and Use Cases, 20. IEICE Information and Communications Technology Forum ICTF, Niš, 10-12 September, 2020
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMezei I., Struharik R.: Sistem za prenos video signala baziran na korišćenju FPGA tehnologije, Tehnika - Elektrotehnika, 2010, Vol. 3, pp. 71-74, ISSN 0013-5836, UDK: 321.391.81
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Mijić S., Struharik R., Mezei I.: IP jezgra za direktnu i inverznu dvodimenzionalnu diskretnu kosinusnu transformaciju, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu15.06.2023.
Vanredni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu20.12.2022.
Vanredni profesorElektronikaFakultet tehničkih nauka20.12.2017.
DocentElektronikaFakultet tehničkih nauka20.12.2012.
Asistent - dr naukaElektronikaFakultet tehničkih nauka06.09.2012.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka15.09.2009.
Asistent - stari nazivElektronikaFakultet tehničkih nauka26.10.2005.
Asistent pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka01.02.2002.