vanr. prof. dr Ivan Mezei


Nedostaje slika

dr Ivan Mezei

Vanredni profesor


Telefon021/485-2552
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 309

Ivan Mezei je vanredni profesor na Katedri za elektroniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Rođen je 1975. godine, a od 1999. radi na Fakultetu tehničkih nauka prvo kao stipendista Republičkog ministarstva za nauku i tehnologiju, od 2002. kao asistent pripravnik, od 2005. kao asistent, od 2012. kao docent, a od 2017. kao vanredni profesor. Diplomirao je 1999. na Odseku za elektrotehniku i računarstvo Fakulteta tehničkih nauka,  magistrirao 2005. i doktorirao 2012. godine na istom fakultetu. Na Fakultetu tehničkih nauka držao je nastavu iz predmeta Mikroprocesorska elektronika, Računarska elektronika, Osnovi elektronike, Uvoda u mikroračunarsku elektroniku, Uvoda u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku, Razvoja softvera za digitalne mikrokontrolere, Multiprocesorski sistemi i Napredni mikroprocesorski sistemi. Kao autor ili koautor objavio je preko 40 stručnih i naučnih radova. Ivan Mezei je oženjen, otac je jednog deteta i živi u Novom Sadu. Govori engleski jezik. Član je međunarodnog društava IEEE (Senior member). Majstor je TDRAikidoa IV Dan i sertifikovani operativni trener. Svira gitaru i bas gitaru.

Vanredni profesor
20.12.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom12.07.2012.01.12.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent sa magistraturom26.10.2005.01.06.2012.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent20.12.2012.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Korisnički interfejs jedinice za serijsku komunikaciju u dijagnostičkom režimu rada

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Formalna specifikacija i realizacija laboratorijskog mikroračunara na programabilnom integrisanom kolu

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Aukcijski agregacioni algoritmi za izbor izvršioca u bežičnim multihop mrežama elektronskih senzora i aktuatora

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaLiu H., Malbaša V., Mezei I., Nayak A., Stojmenović I.: “Coordination in Sensor, Actuator and Robot Networks”, In: Wireless Sensor and Actuator Networks: Algorithms and Protocols for Scalable Coordination and Data Communication, Wiley Blackwell, 2010, str. 233-262, ISBN 978-0-470-17082-3
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaI. Mezei, M.Lukic, V. Malbasa, “Robot-robot coordination”, in: Wireless sensor and robot networks – From topology control to communication aspects (Eds.: Nathalie Mitton and David Simplot-Ryl), World Scientific, 2014, str. 51-69 , ISBN: 978-981-4551-33-5
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMezei I., Malbaša V., Stojmenović I.: Robot to Robot: Communication Aspects of Coordination in Robot Wireless Networks , IEEE Robotics and Automation Magazine, 2010, Vol. 17, No 4, pp. 63-69, ISSN 1070-9932
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMezei I., Lukić M., Malbaša V., Stojmenović I.: Auctions and iMesh Based Task Assignment in Wireless Sensor and Actuator Networks, Computer Communications, 2013, Vol. 36, pp. 979-987, ISSN 0140-3664
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTomić S., Mezei I.: Improvements of DV-Hop Localization Algorithm for Wireless Sensor Networks, Telecommunication Systems, 2016, Vol. 61, No 1, pp. 93-106, ISSN 1018-4864
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLukić M., Mezei I.: Localized Querying and Location Update Service in Wireless Sensor and Robot Networks with Arbitrary Topology, International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, 2016, Vol. 22, No 1, pp. 48-61, ISSN 1743-8225
(M23) Rad u međunarodnom časopisuI. Mezei, V. Malbasa i I. Stojmenovic, “Greedy Extension of Localized Auction Based Protocols for Wireless Actuator Task Assignment”, Ad Hoc and Sensor Wireless Networks, 17(1-2), 2013, ISSN: 1551-9899, pp. 73-85
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMezei I., Malbaša V., Stojmenović I.: Task Assignment in Wireless Sensor and Robot Networks, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012, pp. 596-602, ISBN 978-1-4673-2983-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić M., Mezei I., Mihajlović Ž.: Data Flow in Low-Power Wide Area IoT Applications, 26. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-21 Novembar, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIvanić M., Mezei I.: Distance Estimation Based on RSSI Improvements of Orientation Aware Nodes, 3. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad, 30-31 Maj, 2018, pp. 140-143
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMijić S., Mezei I., Struharik R.: IP Cores for 2D Direct and Inverse Discrete Cosine Transformation, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: IEEE, 24-26 Novembar, 2015, pp. 433-436, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTomić S., Mezei I.: Improved DV-Hop Localization Algorithm for Wireless Sensor Networks, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 20-22 Septembar, 2012, pp. 389-394
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGašparović B., Mezei I.: Improving iMesh Based Service Discovery by Agents in Multi-hop Wireless Sensor and Actuator Networks, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012, pp. 611-614, ISBN 978-1-4673-2983-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGašparović B., Mezei I.: Auction Aggregation Protocols for Agent-based Task Assignment in Multi-hop Wireless Sensor and Robot Networks, 10. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Budimpešta: IEEE/ASME, 3-7 Jul, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić M., Janićijević N., Mezei I.: Improved Decision Making in WSN Based on Localized Auctions and Fuzzy Logic, 19. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22-24 Novembar, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMezei I., Malbaša V.: Using VHDL to improve an FPGA based educational microcomputer , 5. IEEE International Conference EUROCON, Beograd, 2005, pp. 799-802, ISBN 1-4244-0050-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMezei I., Struharik R.: Design of Huffman Decoder FPGA Core, XLII International scientific conference on information, communication and energy systems and technologies, ICEST2007
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMezei I., Struharik R.: Sistem za prenos video signala baziran na korišćenju FPGA tehnologije, Tehnika - Elektrotehnika, 2010, Vol. 3, pp. 71-74, ISSN 0013-5836, UDK: 321.391.81
(M72) Odbranjen magistarski radMezei I.: Formalna specifikacija i realizacija laboratorijskog mikroračunara na programabilnom integrisanom kolu , Fakultet tehničkih nauka, 2005
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Mijić S., Struharik R., Mezei I.: IP jezgra za direktnu i inverznu dvodimenzionalnu diskretnu kosinusnu transformaciju, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektronikaFakultet tehničkih nauka20.12.2017.
DocentElektronikaFakultet tehničkih nauka20.12.2012.
Asistent - dr naukaElektronikaFakultet tehničkih nauka06.09.2012.
AsistentElektronikaFakultet tehničkih nauka15.09.2009.
AsistentElektronikaFakultet tehničkih nauka26.10.2005.
Asistent pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka01.02.2002.