prof. dr Veljko Malbaša


Nedostaje slika

dr Veljko Malbaša

Redovni profesor


Telefon021/485-2515
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 326

Dr Veljko Malbaša je redovni profesor, šef Katedre za elektroniku i direktor Instituta za energetiku, elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Rođen je 1951. godine, a od 1979 radi na Fakultetu tehničkih nauka. Dr Malbaša je završio Elektrotehnički fakultet u Beogradu 1975, a magistrirao na istom fakultetu 1981 godine sa radom iz primene mikroprocesora. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Prilog razvoju namenskih multimikroprocesorskih sistema” odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1985. godine. U zvanje docenta izabran je 1986, u zvanje vanrednog profesora 1991, a u zvanje redovnog profesora 1995 godine. Na Fakultetu tehničkih nauka dr Malbaša drži nastavu iz predmeta Mikroprocesorska elektronika, Računarska elektronika i Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu. Na postdiplomskim studijama predaje Projektovanje digitalnih kola i uređaja i Formalne metode u inženjerskim sistemima. Od 1986 godine, dr Malbaša je gostujući profesor na državnom univerzitetu u Pullmanu, država Vašington, SAD (School of Electrical Engineering and Computer Science, Washington State University, Pullman, USA). Sa prekidima je ukupno proveo oko sedam godina na ovom univerzitetu gde je držao predavanja iz Mikroprocesorskih sistema, Digitalnih sistema i Projektovanja softvera. Od 2005 godine je gostujući profesor na Tehničkim univerzitetu u Beču, gde drži nastavu iz Projektovanja ugradjenih (Embedded)sistema i Odabranih poglavlja iz arhitekture računara. Naučne i stručne publikacije dr Malbaše obuhvataju preko 70 naučnih i stručnih radova, objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, na simpozijumima i konferencijama. Priručnik “Mikroprocesori i mikroračunari” objavio je 1991. godine u izdanju Fakulteta tehničkih nauka. Veljko Malbaša živi u Novom Sadu. Govori engleski jezik. Član je međunarodnog društva IEEE i nacionalnog udruženja ETRAN.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor11.05.2001.01.09.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Redovni profesor20.05.2016.01.08.2016.Katedra za elektroniku
Redovni profesor01.06.2015.01.08.2015.Katedra za elektroniku
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Upravljanje kvartoreverzibilnim stanom Tople valjaonice procesnim računarom Westinghouse 2000

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1975

Mikroprocesorski sistem za upravljanje izlaznim stepenom radio predajnika

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1981

Prilog razvoju namenskih multimikroprocesorskih sistema

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1985

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaI. Mezei, M.Lukic, V. Malbasa, “Robot-robot coordination”, in: Wireless sensor and robot networks – From topology control to communication aspects (Eds.: Nathalie Mitton and David Simplot-Ryl), World Scientific, 2014, pp. 51-69, ISBN: 978-981-4551-33-5.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaLiu H., Malbaša V., Mezei I., Nayak A., Stojmenović I.: “Coordination in Sensor, Actuator and Robot Networks”, In: Wireless Sensor and Actuator Networks: Algorithms and Protocols for Scalable Coordination and Data Communication, Wiley Blackwell, 2010, str. 233-262, ISBN 978-0-470-17082-3
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPredrag Teodorović, Staniša Dautović, Veljko Malbaša, "Recursive Boolean Formula Minimization Algorithms For Implication Logic", IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, Volume:32, Issue 11, Nov. 2013, Pages 1829 - 1833, ISSN 0278-0070, Digital Object Identifier 10.1109/TCAD.2013.2269799
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMezei I., Malbaša V., Stojmenović I.: Robot to Robot: Communication Aspects of Coordination in Robot Wireless Networks , IEEE Robotics and Automation Magazine, 2010, Vol. 17, No 4, pp. 63-69, ISSN 1070-9932
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMezei I., Lukić M., Malbaša V., Stojmenović I.: Auctions and iMesh Based Task Assignment in Wireless Sensor and Actuator Networks, Computer Communications, ISSN 0140-3664, 36 (2013), pages 979–987.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSešić A., Dautović S., Malbaša V.: Dynamic Power Management of a System with a Two-Priority Request Queue Using Probabilistic Model Checking , IEEE Trans. on CAD, 2008, 2008, Vol. 27, No 2, pp. 403-407, UDK: 10.1109/TCAD.2007.911342.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuV. Malbaša, "A Multimicroprocessor System for Dynamic System Simulation," Int. Journal for Computer Simulation, Vol. 56, No.1, Jan. 1991, 31-40.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuM. Manwaring, W. Baker, V. Malbaša, D. Seamans, "Universal Logic Implementer - a General Purpose Tool for a Digital Design Laboratory," IEEE Trans. Education, Vol 34, No. 2, May 1991, p. 184-188. (pages 39-42).
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZoranović A., Stojanović G., Malbaša V.: Development of an MP3 player using an MP3 hardware decoder, International Journal of Electrical Engineering Education, 2010, Vol. 47, No 3, pp. 329-342, ISSN 0020-7209
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMezei I., Malbaša V., Stojmenović I.: Greedy Extension of Localized Auction Based Protocols for Wireless Actuator Task Assignment, Ad Hoc and Sensor Wireless Networks, 2013, Vol. 17 (1-2), ISSN: 1551-9899, pages 73-85.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuD. Malbaški, V. Malbaša, D. Obradović, "Analysis and Practical Considerations of an Improved Multimicroprocessor System," Microprocessing and Microprogramming, Vol. 16, 1985, 295-300.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniA. Šešić, V. Malbaša, "Threshold Cryptosystems in Asynchronous Networks", XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2005, pages 19-22, June 29-July 1, 2005, Nis, Serbia.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniI. Mezei, V. Malbaša, "Formal Specification of an FPGA Based Educational Microprocessor, 23rd International Conference on Microelectronics, MIEL2002, Niš, Yugoslavia, May 12-15, 2002, pages 667-670.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniA. Šešić, V. Malbaša, “Formal Specification and Preliminary Design of an Asynchronous Traffic Light Controller”, 23rd International Conference on Microelectronics, MIEL2002, Niš, Yugoslavia, May 12-15, 2002. pages 679-682.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaM. Manwaring, V. Malbaša, “An Architecture for Parallel Interpretation of Abstract Machine Languages”, Facta Universitatis, Ser. Math. Inform. 17 (2002), 97-128.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaV. Malbaša, M. Manwaring, “Pipelined Processor Architecture for Parallel Interpretation”, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics, Vol. 13, No.3, December 2000, 297-315.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandra Šešić, Veljko Malbaša, "Secure and fault-tolerant state machine replication in asynchronous distributed systems, Proceedings ETRAN Conference, Čačak, Serbia and Montenegro, June 2004.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetV. Malbaša, "Mikroprocesori i mikroračunari", udžbenik, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1992.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniI. Mezei, V. Malbaša, "Using VHDL to improve an FPGA based educational microcomputer", EUROCON 2005, November 22-24, 2005, Belgrade, Serbia and Montenegro.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniI. Mezei, V. Malbaša, "Implementation of an educational microcomputer in programmable logic", IEEE Education in 21st Century in South East Europe, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, July 1-4, 2003.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorElektronikaTehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin13.06.1995.
Vanredni profesorRačunarska tehnikaFakultet tehničkih nauka24.06.1991.
DocentRačunarska tehnikaFakultet tehničkih nauka26.06.1986.
Asistent - stari nazivPrimenjene računarske nauke i informatikaFakultet tehničkih nauka28.06.1982.
Asistent pripravnikAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka18.02.1980.