doc. dr Dragana Gak


Nedostaje slika

dr Dragana Gak

Docent


Telefon021/485-2300
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 003
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Docent
01.05.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Predavač01.10.2011.01.03.2013.Departman za opšte discipline u tehnici
Viši nastavnik stranog jezika27.03.2018.30.04.2021.Katedra za društvene nauke
Viši nastavnik stranog jezika28.03.2013.Katedra za društvene nauke
Korespodent za engleski jezik13.04.2011.01.09.2011.Biblioteka i izdavačka delatnost
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2023.Katedra za društvene nauke
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi

Diploma

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2000

Američka porodica u dramama Lorejn Hansberi

Magistratura

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2010

Designing Business English Courses Aiming at Developing Pragmatic Competence Essential for Business Communication

Doktorat

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaGak Dragana, Bulatović Vesna, Bogdanović Vesna, Poređenje nastave engleskog jezika na privatnom i državnom fakultetu, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Jezik struke: Teorija i praksa, Univerzitet u Beogradu, str. 705-709, Beograd, 2009.
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaBulatović Vesna, Gak Dragana, Bogdanović Vesna, Nastava stranih jezika na privatnom fakultetu, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Jezik struke: Teorija i praksa, Univerzitet u Beogradu, str.329-333, Beograd, 2009.
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaGak Dragana, Borković Bojana, Needs Analysis: A Basis of a Successful Business English Course, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Jezik struke: Izazovi i perspektive, Univerzitet u Beogradu, str. 880-885, Beograd, 2011.
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaBulatović Vesna, Gak Dragana, Speaking Skills: Advantages and Problems Involved When Teaching Business English, Zbornik radova sa međunarodne konferencije Jezik struke: Izazovi i perspektive, Univerzitet u Beogradu, str. 235-240, Beograd, 2011.
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaGak Dragana, Questionnaire - an Instrument for Collecting Valuable Data from Teachers of Business English Courses, Zbornik radova sa međunarodne konferencije The Importance of Learning Professional Foreign Language for Communication Between Cultures, Faculty of Logistics, University of Maribor, Slovenia, 2012
(M30) Zbornici međunarodnih naučnih skupovaMirović Ivana, Gak Dragana, Trust Me I`m an Engineer, Zbornik radova sa međunarodne konferencije The Importance of Learning Professional Foreign Language for Communication Between Cultures, Faculty of Logistics, University of Maribor, Slovenia, 2012.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Gak Dragana, Lorejn Hansberi i (afro) američka porodica, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2012
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBogdanović Vesna, Gak Dragana, Univerzalana simbolika na primeru afro-američke zajednice u drami Lorejn Hansberi, Sveske, broj 98, decembar , Pančevo, 2010
(M53) Rad u naučnom časopisuGak Dragana, Textbook - An Important Element in the Teaching Process, Metodički vidici, Filozofski fakultet Novi Sad, str.78-82, Novi Sad, 2011.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentAnglistika i jezik strukeUniverzitet u Novom Sadu01.05.2021.
Viši nastavnik stranih jezikaAnglistika i jezik strukeUniverzitet u Novom Sadu27.03.2018.
Viši nastavnik stranih jezikaAnglistika i jezik strukeUniverzitet u Novom Sadu28.03.2013.
Predavač stranih jezika i veštinaEngleski jezikFakultet za preduzetni menadžment18.03.2008.