Dušan Nikolić


Nedostaje slika

Dušan Nikolić

Laborant


Telefon021/485-2527
E-mail
KancelarijaLaboratorija za akustiku govorne tehnologije, Laboratorija za dig.obradu signalu 225
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Laborant