Predmet: Merni sistemi u telekomunikacijama (06 - EK301)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja iz oblasti Merni sistemi u telekomunikacijama.
Upoznavanje sa principima merenja u digitalnim telekomunikacijama. Sposobnost obavljanja i analize osnovnih tipova testova za karakterizaciju digitalnih telekomunikacionih sistema. Dobijanje praktičnih znanja iz atestiranja i interventnih merenja na prvom i drugom OSI sloju u fisknim pristupnim mrežama.
Osnove merenja u digitalnim telekomunikacijama • Testovi usklađenosti sa standardima • Testovi funkcionalnosti • Testovi performansi • Analiza protokola • Testovi kvaliteta usluga • OSI referentni model • Standardi i preporuke • Sistemi fizičkih jedinica i aritmetičke operacije sa jedinicama od posebnog značaja za telekomunikacione sisteme • Greške i obrada rezultata merenja • BERT • BLERT • Sinhronizacija sa mernim signalom • Merenje džitera u vremenskom i frekvencijskom domenu • Osnovi fiksnih pristupnih mreža • Parametri kabla • Smetnje i logistika merenja • Karakteristični slučajevi smetnji u pristupnoj mreži i pregled metoda pogodnih za njihovo lociranje • Dijagnostička merenja (merenje otpornosti uzemljenja, napona smetnji i otpornosti izolacije) • Mostne metode za predlociranje smetnji • Refletkometija u vremenskom domenu • Rad sa tragačem kabla
Predavanja. Auditorne vežbe. Laboratorijske vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Antić, M. Nikolić, N. Pjevalica, S. Milovančev, M. Urekar, I. Župunski, Z. MitrovićRad sa instrumentima u pristupnoj mreži2007FTN Novi SadSrpski jezik
B. Antic, M. Nikolic, N. Pjevalica, V. Pjevalica, S. Milovancev, I. Zupunski, M. UrekarNapredna merenja u pristupnoj mreži2008FTN Novi SadSrpski jezik
B. Antić, M. Nikolić, N. Pjevalica, V. PjevalicaMerenja na paricama za širokopojasni prenos2008FTN Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Antić dr Boris
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Josif
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Antić dr Boris
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Antić dr Boris
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe