Predmet: Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku (06 - E1270)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastSrpski jezik
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje i unapređivanje akademske komunikativne kompetencije na srpskom jeziku; Sticanje i unapređivanje akademske komunikativne kompetencije na srpskom jeziku;
Mogućnost prepoznavanja funkcionalnostilskih registara srpskog jezika i uočavanja njihove kontekstualne uslovljenosti, te sposobnost uključivanja u naučni funkcionalnostilski diskurs;
Pojam i ustrojstvo jezičke komunikacije. Stratifikacija prirodnog ljudskog jezika. Funkcionalnostilska raslojenost srpskog jezika. Razgovorni diskurs (komunikacija elektronskom poštom). Administrativni diskurs (kreiranje korespodencijskih žanrova: radne biografije, molbe, žalbe, zahteva...). Publicistički diskurs. Beletristički diskurs. Opšte karakteristike naučnog diskursa. Stilovi naučnog diskursa i njihovo ustrojstvo: akademski stil; udžbenički stil; popularnonaučni stil. Izrada naučnog rada: tipovi i strukture naučnih radova; dokumentaciona podloga naučnog rada (citati, fusnote, bibliografija); jezik i stil naučnog rada; tehnička obrada naučnog rada. Tipične supstandardne pojave u akademskoj komunikaciji i njihove korekcije: pravopisni problemi; izbor reči i obrta; sklop rečenice.
Na početku kursa svi studenti prolaze kroz ulazni test kojim se utvrđuje nivo kulture pisanih i govornih komunikacija svakog polaznika. Provera znanja se obavlja kontinuirano, tokom trajanja kursa. Završni ispit se polaže pismeno i usmeno i ima za cilj da proceni napredak svakog polaznika u odnosu na nivo pokazan na ulaznom testu. Kroz interaktivne vežbe, u malim grupama, demonstriraće se složenost funkcija koje uspešna komunikacija treba da ispuni (iskazivanje ličnog stava, rezultata istraživanja, razmenjivanje mišljenja, ocenjivanje tuđih arugmenata u pisanoj ili govornoj formi, pregovaranje, itd.). Na vežbama će se razvijati i razumevanje važnosti konteksta u kome se odvija komunikacija. Monološka metoda, dijaloška metoda, metoda rada na tekstu, korektivna metoda;
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Blommaert, J.Discourse2005Cambridge: Cambridge University PressEngleski
Burgoon, J. K., Buller, D. B., & Woodall, W. G.Nonverbal communication: The unspoken dialogue (2nd ed.)1996New York: McGraw-HillEngleski
Bonvillian, N.Language, Culture and Communication: The Meaning of Messages1993NJ: Prentice HallEngleski
Cassell J. & Mcneill, D.Gesture and the poetics of prose1991Poetics Today, 12, 375-404Engleski
Severin, Werner J., Tankard, James W., Jr.Communication Theories: Origins, Methods, Uses1979New York: Hastings House.Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Seminarski raddada40.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pavlović dr Slobodan
Docent

Predavanja