Predmet: Uvod u komunikacione mreže (12 - EK202)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Usvajanje pojmova i sticanje osnovnih znanja u vezi sa telekomunikacionim i računarskim mrežama. Percipiranje problema uspostavljanje veze u mrežnom okruženju. Studenti treba da steknu predstavu o osnovnim funkcijama pri uspostavi veze u mrežnom okruženju i o raspodeli funkcionalnosti na jasno razgraničene slojeve.
Studenti će usvojiti osnovne postavke o telekomunikacionim mrežama. Biće im jasni osnovni problemi koji se rešavaju na pojedinim slojevima. Predmet je koncipiran kao niz inženjerskih problema koje treba rešiti na različitim nivoima mrežnog komunikacionog linka. Studenti će spoznati pojam inženjerskog kompromisa koji dovodi do zadovoljavajućeg rešenja sa tačke gledišta i korisnika i iskorišćenih resursa.
Uvod (plan nastave, definisanje predispitnih obaveza i ispita, literatura). Osnovni pojmovi mrežnog prenosa – poruke, paketi, sesije, komutacija. Klasične mreže. Pojam rama. Sinhroni prenos i transportni sistemi. Računarske mreže i podela. Osnovi slojevite strukture – prednosti i nedostaci. Fizički nivo – medijumi i prilagođavanje. Linijski kodovi. Modemi. MATLAB vežba. Nivo podataka – detekcija grešaka i ARQ procedure. MATLAB vežba. Višestruki pristup medijumu. Algoritmi sa kolizijom, slučajni, sa osluškivanjem kanala i sa grananjem. Kompromisni algoritmi. MATLAB vežba. Mrežni sloj i pronalaženje putanje. MATLAB vežba. Kvalitet usluge. Transportni sloj. Slojevi sesije, prezentacije i aplikacije. Problem bezbednosti. MATLAB vežba.
Predavanja; vežbe; laboratorijske vežbe sa matlab primerima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A. TanenbaumComputer Networks20034th Edition, Prentice HallEngleski
Bertsekas, GalllagerData Networks19972nd edition, Prentice HallEngleski
Predmetni nastavniciSkripte i prezentacije na sajtu Katedre2012KTIOSSrpski jezik
Endru S. TanenbaumRačunarskke mreže, prevod četvrtog izdanja (Tanenbaum)2005Mikroknjiga, ISBN: 86-7555-265-3Srpski jezik
Stanislav MatićPrincipi komutacije u telekomunikacijama1993Javno preduzeće PTT saobraćaja ''Srbija''Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Domaći zadatakdada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bajić dr Dragana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončar-Turukalo dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brkljač dr Branko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ostrogonac Stevan
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pakoci dr Edvin
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Brkljač dr Branko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe