Predmet: Digitalni filtri (06 - EK411)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2008..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Digitalna obrada signaladane
Nakon sticanja fundamentalnih znanja o digitalnoj obradi signala na istoimenom predmetu, cilj ovog kursa je da proširi i produbi znanje studenata kroz upoznavanje sa naprednijim algoritmima i aplikacijama digitalne obrade signala. Cilj je da se upoznaju metode projektovanja optimalnih filtara i adaptivnih sistema koji se sve više koristite u praksi.
Na predavanjima studenti će upoznati teorijske granice i metode projektovanja optimalnih digitalnih filtara i adaptivnih sistema. Naučiće da izaberu optimalne strukture za realizaciju i da projektuju i složene sisteme za digitalnu obradu signala. Poznavaće metode za estimaciju spektra signala. Na ovom kursu veći naglasak je na vežbama u Laboratoriji za digitalnu obradu signala na FTN, gde će studenti naučiti da koriste specijalizovani softver za projektovanje digitalnih filtara.
•Metode projektovanja i izbor strukture za realizaciju optimalnih digitalnih FIR i IIR filtara. •Multirate sistemi. •Adaptivni sistemi. •Estimacija spektra (uz upoznavanje Matlab Simulink-a).
Čitav tok predavanja (2 časa nedeljno) kontinuirano je praćen sinhronizovanim auditornim (1 čas) i računarskim vežbama (2 časa nedeljno). Predavanja izvodi profesor koristeći PowerPoint prezentacije koje su dostupne studentima u .pdf formatu. Prezentacije sa animacijama ilustruju ključne detalje na predavanjima. Na auditornim vežbama rešavaju se problemski zadaci. Kompletno gradivo praćeno je vežbama u Laboratoriji za digitalnu obradu signala na FTN, gde studenti stiču praktično iskustvo u radu sa softverskim alatima za digitalnu obradu signala. Priprema za vežbe i izrada domaćih zadataka vrši se preko Web portala Katedre pomoću posebno kreiranih on-line vežbi. Deo stečenih teorijskih znanja se proverava u toku semestra u formi testa (kolokvijuma), a praktični rad verifikuje se kroz izradu i odbranu kratkih projektnih i domaćih zadataka. To su sve predispitne obaveze, a na završnom ispitu vrši se provera ukupno stečenih znanja na ovom kursu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Milan Sečujski, Vlado Delić, Nikša Jakovljević, Igor Radić"Zbirka zadataka iz digitalne obrade signala"2007FTN, Novi SadSrpski jezik
Ljiljana Milić, Zoran Dobrosavljević"Uvod u digitalnu obradu signala"1995Nauka, BeogradSrpski jezik
Milan Sečujski, Nikša Jakovljević”Prezentacije sa predavanja i on-line vežbe preko web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala”2010Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sečujski dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Delić dr Vlado
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Suzić Siniša
Docent

Laboratorijske vežbe