Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Nada Zarić (SV 63/2020)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:SISTEM ZA AUTOMATIZOVANO ZALIVANjE BILjAKA
Tema (Eng):Automated plant watering system
Datum odbrane:04.09.2024. 10:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMiroslav Zarić
Vanredni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanMarko Marković
Docent
 
Student:Boban Petrović (M1 15/2020)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Zavarivanje električnim otporom sa elementima
Tema (Eng):Resistance element welding
Datum odbrane:03.09.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBorislav Savković
Vanredni profesor
MentorSebastian Baloš
Redovni profesor
ČlanBoris Stojić
Vanredni profesor
 
Student:Marko Tikvicki (IM 57/2020)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema: Integracija ciljeva održivog razvoja u sistem korporativnog izveštavanja
Tema (Eng):Integration of sustainable development goals in the corporate reporting system
Datum odbrane:28.08.2024. 11:00
Mesto odbrane:306 - Kabinet
Komisija

PredsednikRanko Bojanić
Redovni profesor
MentorJelena Demko-Rihter
Vanredni profesor
ČlanVladimir Đaković
Redovni profesor
 
Student:Milica Milovanović (BI 8/2017)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projektovanje elektroencefalografskog sistema
Tema (Eng):Designing of electroencefalography system
Datum odbrane:19.07.2024. 16:00
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikPlaton Sovilj
Redovni profesor
MentorĐorđe Novaković
Docent
ČlanStefan Mirković
Asistent
 
Student:Aleksandar Zagorac (E2 66/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Integracija sistema pametne kuće sa eksternim IoT platformama
Tema (Eng):Integration of the smart home system with third party IoT platforms
Datum odbrane:19.07.2024. 16:00
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikNenad Četić
Docent
MentorMarija Antić
Vanredni profesor
ČlanIvan Mezei
Redovni profesor
 
Student:Luka Šarenac (RA 36/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Dizajn i implementacija WebApp i Backend simulatora za komunikaciju kriptovanih paketa za kontrolu uređaja na ciljnoj platformi
Tema (Eng):Design and Implementation of WebApp and Backend Simulator for Communication of Encrypted Packets for Device Control on the Target Platform
Datum odbrane:19.07.2024. 15:30
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikNebojša Pjevalica
Redovni profesor
MentorIvan Kaštelan
Vanredni profesor
ČlanMarija Antić
Vanredni profesor
 
Student:Aleksa Krminac (EE 70/2019)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Kontroler optimalne efikasnosti regulisanog elektromotornog pogona sa mašinom jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom
Tema (Eng):Optimal control of speed regulated DC motor drive
Datum odbrane:19.07.2024. 14:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDejan Reljić
Vanredni profesor
MentorVladimir Popović
Docent
ČlanDejan Jerkan
Vanredni profesor
 
Student:Sara Kuzman (II 63/2020)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Automatizacija procesa izuzimanja kućišta motora i njihovog postavljanja na pokretnu traku
Tema (Eng):Automation of the process of removing engine housings and placing them on the conveyor belt
Datum odbrane:19.07.2024. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMilovan Lazarević
Redovni profesor
MentorMilutin Nikolić
Vanredni profesor
ČlanDragana Oros
Vanredni profesor
 
Student:Andrija Stanišić (E2 105/2023)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Primena federativnog učenja u rešavanju problema binarne klasifikacije
Tema (Eng):Application of Federated Learning in Solving the Problem of Binary Classification
Datum odbrane:19.07.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSilvia Gilezan
Redovni profesor
MentorDušan Gajić
Vanredni profesor
ČlanDinu Dragan
Vanredni profesor
 
Student:Kristina Malčić (Z1 18/2018)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Proces nastajanja i skladištenja otpada od prirodnog lepila u fabrici obuće Borovo
Tema (Eng):The process of generation and storage of waste from natural glue in the Borovo footwear factory
Datum odbrane:19.07.2024. 11:00
Mesto odbrane:012 - Ucionica 012
Komisija

PredsednikMilena Stošić
Vanredni profesor
MentorBojan Batinić
Vanredni profesor
ČlanBranka Gvozdenac Urošević
Redovni profesor
 
Student:Ivana Janković (PI 24/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment MBA
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Uticaj liderstva na motivaciju zaposlenih u IT kompanijama
Tema (Eng):The influence of leadership on the motivation of employees in IT companies
Datum odbrane:19.07.2024. 10:30
Mesto odbrane:ITC04 - ITC 004
Komisija

PredsednikJelena Spajić
Docent
MentorDanijela Lalić
Redovni profesor
ČlanDejana Nedučin
Vanredni profesor
 
Student:Barbara Vekić (GT 12/2016)
Studijski program:Čiste energetske tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ANALIZA IZBORA TOPLOTNE PUMPE ZA POTREBE GREJANJA POSLOVNOG PROSTORA
Tema (Eng):Analysis of a heat pump selection for heating of business premises
Datum odbrane:19.07.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBorivoj Stepanov
Vanredni profesor
MentorBranka Gvozdenac Urošević
Redovni profesor
ČlanBojan Batinić
Vanredni profesor
 
Student:Božana Grahovac (II 2/2020)
Studijski program:Industrijsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PROJEKTOVANjE SISTEMA ZA DEMONTAŽU AKSIJALNOG VENTILATORA
Tema (Eng):DESIGN OF AXIAL FAN DISASSEMBLY SYSTEM
Datum odbrane:19.07.2024. 08:00
Mesto odbrane:G3-1A - MI G3-1A
Komisija

PredsednikGordana Ostojić
Redovni profesor
MentorMilovan Lazarević
Redovni profesor
ČlanMitar Jocanović
Redovni profesor
 
Student:Nikola Jojić (MM 9/2009)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Indirektan sistem hlađenja motora SUS
Tema (Eng):Indirect cooling system of IC engine
Datum odbrane:19.07.2024. 08:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikStjepan Galamboš
Docent
MentorJovan Dorić
Redovni profesor
ČlanNebojša Nikolić
Vanredni profesor
 
Student:Milan Gvozdenović (E1 112/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:ANALIZA PRELAZNIH REŽIMA NA MODELU 20[kV] MREŽE PRILIKOM AUTOMATSKOG PONOVNOG UKLJUČENJA
Tema (Eng):ANALYSIS OF TRANSIENT REGIMES IN A 20kV NETWORK MODEL DURING AUTO-RECLOSING
Datum odbrane:18.07.2024. 12:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDejan Jerkan
Vanredni profesor
MentorStevan Cvetićanin
Vanredni profesor
ČlanDamir Mađarević
Vanredni profesor
 
Student:Luka Mandić (RA 101/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Sistem za upravljanje sadržajem veb prezentacije fudbalskog kluba
Tema (Eng):Software for football club website content management
Datum odbrane:18.07.2024. 12:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMilan Segedinac
Vanredni profesor
MentorŽeljko Vuković
Docent
ČlanJelena Slivka
Vanredni profesor
 
Student:Kristina Vajda (E9 6/2022)
Studijski program:Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Predikcija hronične bolesti bubrega na osnovu scintigrafskih snimaka upotrebom metoda mašinskog učenja
Tema (Eng):Prediction of chronic kidney disease based on scintigraphic images using machine learning methods
Datum odbrane:18.07.2024. 09:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
 
Student:Vanja Olah (Z1 13/2022)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Tretman otpadne vode u cilju uklanjanja karbendazima i linurona biosorpcijom
Tema (Eng):Treatment of wastewater to remove carbendazim and linuron by biosorption
Datum odbrane:18.07.2024. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMaja Petrović
Vanredni profesor
MentorIvana Mihajlović
Vanredni profesor
ČlanSavka Adamović
Vanredni profesor
 
Student:Danijel Jovanović (PR 55/2020)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj sistemske podrške za Android operativni sistem
Tema (Eng):Development of system support for the Android operating system
Datum odbrane:18.07.2024. 08:30
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
 
Student:Irena Varga (pr 104/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Bezbednost podataka u Cloud okruženju
Tema (Eng):Security in Cloud enviroment
Datum odbrane:17.07.2024. 13:30
Mesto odbrane:NT418 - NTP-418
Komisija

PredsednikNemanja Nedić
Docent
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanDarko Čapko
Redovni profesor
 
Student:Vladan Jovanović (ST 28/2019)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prevencija saobraćajnih nezgoda pod dejstvom alkohola
Tema (Eng):Prevention of traffic accidents under the influence of alcohol
Datum odbrane:17.07.2024. 09:00
Mesto odbrane:B4-4 - MI B4-4
Komisija

PredsednikTodor Bačkalić
Redovni profesor
MentorDragan Jovanović
Redovni profesor
ČlanSvetlana Bačkalić
Docent
 
Student:Marko Vukić (M3 1/2023)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Numerički proračun protočne karakteristike regulacionog ventila
Tema (Eng):Numerical Calculation of a Control Valve Flow Characteristic
Datum odbrane:16.07.2024. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMaša Bukurov
Redovni profesor
MentorSlobodan Tašin
Vanredni profesor
ČlanBoris Stojić
Vanredni profesor
 
Student:Radovan Ratković (M3 12/2021)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Proračun dvofaznog separatora u okviru sabirno-otpremne naftne stanice “Iđoš”
Tema (Eng):Calculation of the two-phase separator within the Crude Oil Gathering and Dispatching Station "Iđoš"
Datum odbrane:16.07.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMaša Bukurov
Redovni profesor
MentorSlobodan Tašin
Vanredni profesor
ČlanBoris Stojić
Vanredni profesor
 
Student:Jovana Tepavčević (GR 13/2020)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Geotehnički aspekti izgradnje nasipa od armirane zemlje
Tema (Eng):Geotechnical aspects of the construction of reinforced earth embankments
Datum odbrane:12.07.2024. 13:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikMiloš Šešlija
Vanredni profesor
MentorMitar Đogo
Redovni profesor
ČlanAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
 
Student:Jovana Jelić (RA 141/2012)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Veb aplikacija ChatBot Tool React & .NET
Tema (Eng):The Chatbot Tool Web Application: React & .NET
Datum odbrane:08.07.2024. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDinu Dragan
Vanredni profesor
MentorVeljko Petrović
Docent
ČlanDušan Gajić
Vanredni profesor
 
Student:Isidora Jovanović (ZZ 66/2016)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena halkogenidnih materijala za fotokatalitičko prečišćavanje otpadnih voda
Tema (Eng):The application of halogenide materials for photocatalytic water purification
Datum odbrane:08.07.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Mihajlović
Vanredni profesor
MentorDragana Štrbac
Redovni profesor
ČlanNevena Živančev
Asistent sa doktoratom
 
Student:Ana Bjeljac (MH 23/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Određivanje stalnog magneta za taktilni senzor vrha prsta robotske šake
Tema (Eng):Determining a Permanent Magnet for a Robotic Hand Fingertip Tactile Sensor
Datum odbrane:05.07.2024. 08:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMilutin Nikolić
Vanredni profesor
MentorMirko Raković
Redovni profesor
ČlanSrđan Savić
Docent
 
Student:Dejana Aničić (S1 42/2021)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:IDEJNI PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA NA PODRUČJU NASELJA ŽELEZNIK
Tema (Eng):CONCEPTUAL PROJECT OF TELECOMMUNICATION AND SIGNAL INSTALLATIONS IN THE AREA OF ŽELEZNIK SETTLEMENT
Datum odbrane:01.07.2024. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlaviša Dumnić
Docent
MentorPredrag Atanasković
Redovni profesor
ČlanDanijela Gračanin
Vanredni profesor
 
Student:Marko Ristić (PI 11/2021)
Studijski program:Inženjerski menadžment MBA
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Usklađivanje legislative o digitalnim tržišnim platformama sa nacionalnim i evropskim pravnim standardima
Tema (Eng):The Harmonization of legislation of digital market platforms in accordance with national and European legal standards
Datum odbrane:21.06.2024. 17:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikDanijela Gračanin
Vanredni profesor
MentorMarijana Dukić-Mijatović
Vanredni profesor
ČlanDanijela Ćirić Lalić
Docent