vanr. prof. dr Pavle Pitka


Nedostaje slika

dr Pavle Pitka

Vanredni profesor


Telefon021/485-2493
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 126C

Pavle Pitka rođen je 24.januara 1983. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu je završio u Šašincima 1998. godine, a gimnaziju, prirodno-matematički smer u Sremskoj Mitrovici 2002. godine. Nakon završene srednje škole, školovanje nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Saobraćaj, smer Drumski saobraćaj. Studije završava prosečnom ocenom 8,58 i zvanje Diplomirani inženjer saobraćaja-Master stiče 23. septembra 2008. godine. Školske 2009/2010. godine Pavle je upisao doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka na studijskom programu Saobraćaj. Doktorsku disertaciju je odbranio 29. septembra 2016. godine.
Od 1. januara 2010. god. zaposlen je na Fakultetu tehničih nauka u Novom Sadu, odsek Saobraćaj, Katedra za saobraćajne sisteme na mestu saradnika u nastavi, a 1. februara 2012. god. izabran je za asistenta na Katedri za tehnologije transportno-logističkih sistema. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora na Katedri za tehnologije transportno-logističkih sistema. Autor je više od 60 naučnih i stručnih radova. Učestvovao je u izradi dva naučna projekta finansirana od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije. Kao član stručnog tima učestvovao je u izradi više od 40 studija i stručnih projekata iz oblasti saobraćaja. Bavi se istraživanjima problema: organizacije i planiranja javnog prevoza, upravljanje poremećajima, integracije podsistema javnog prevoza, primene informacionih sistema, sinhronizovanim transportnim sistemima. Oženjen je, otac dvoje dece. Živi u Novom Sadu.


Vanredni profesor
01.04.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2010.01.01.2012.Departman za saobraćaj
Docent01.04.2017.31.03.2022.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Asistent sa doktoratom29.09.2016.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Asistent-Master23.01.2012.01.09.2016.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.08.11.2015.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
NazivU Ustanovi
Analiza mogućnosti poboljšanja uslova odvijanja saobraćaja u Ulici cara Dušana u Inđiji

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2008

Optimizacija linijskih sistema javnog prevoza putnika

Doktorske studije (po novom)

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimeunović M., Jović A., Pitka P., Dobrić M.: The impact of uncertainty on pedestrians decision to start roadway crossing during the clearance phase, Complexity, 2021, Vol. 2021, pp. 1-14, ISSN 1076-2787
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimeunović M., Tanackov I., Pitka P., Simeunović M., Papić Z.: Determination of Moving Speed of School Age Children , Mathematical Problems in Engineering, 2021, Vol. 2021, ISSN 1563-5147
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimeunović M., Bogdanović V., Simeunović M., Pitka P., Papić Z., Drašković D.: The Model of the Optimal Number of Public Transport Vehicles in Mixed Traffic Flow Conditions: A Case Study, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2021, Vol. 2021, ISSN 1026-0226
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSavković T., Miličić M., Tanackov I., Pitka P., Koleška D.: Short-term and long-term impacts of eco-driving on dynamics of driving behavour and operating parameters, Transport, 2020, Vol. 35, No 2, pp. 143-155, ISSN 1648-4142
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Pitka P., Mirović V., Simeunović M.: Model and software-based solution for implementing coordinated timed-transfer passenger transport system, 5. IEEE International Conference on Models and technologies for intelligent transportation systems, Napulj: IEEE, 26-28 June, 2017, pp. 304-309, ISBN 978-1-5090-6484-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPitka P., Simeunović M., Kovačević (Savković) T., Simeunović M., Milenković I.: Influence of Public Passenger Transport Reliability on Users Behavior, 3. International Conference "Transport for Today's Society", Bitola: Faculty of Technical Sciences Bitola, 14-16 October, 2021, pp. 85-89, UDK: 656.131.025.2:303.62(497.11)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiličić M., Kovačević (Savković) T., Pitka P., Minić T.: Autonomous Vehicles Characteristics and their Potential Usage in the Transport System, 8. International Conference Towards a Human City, Novi Sad: Department of Traffic Engineering, Faculty of Technical Sciences, 11-12 November, 2021, pp. 11-18, ISBN 978-86-6022-371-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović M., Simeunović M., Pitka P., Papić Z.: Alternative fuels for public transport vehicles – actual trends, 28. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON TRANSPORT, ROAD-BUILDING, AGRICULTURAL, HOISTING & HAULING AND MILITARY TECHNICS AND TECHNOLOGIES, Varna: Scientific-technical union of mechanical engineering "Industry-4.0", 22-25 June, 2020, pp. 105-107, ISBN 2367-8399
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPitka P., Simeunović M., Kovačević (Savković) T., Simeunović M., Škiljaica I.: Analysis of headway disturbance in urban public transport – case study of Novi Sad, 2. International Conference "Transport for Today's Society", Bitola: Faculty of Technical Sciences, 17-19 May, 2018, pp. 459-468, ISBN 978-9989-786-77-8, UDK: 656.021:711.433(497.11)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilenković I., Pitka P., Simeunović M., Miličić M., Kovačević (Savković) T.: The influence of an electronic payment system on passenger comfort in vehicles of urban public passenger transport, 6. 6th International Academic Conference on Places and Technologies, Pečuj: University of Pecs Faculty of Engineering and Information Technology, 9-10 May, 2019, pp. 446-453, ISBN 978-963-429-378-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKovačević (Savković) T., Gladović P., Miličić M., Mirović V., Pitka P.: Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies, Tehnika, 2015, Vol. 4, pp. 681-686, ISSN 0040-2176, UDK: 62(062.2) (497.1)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKovačević (Savković) T., Gladović P., Miličić M., Pitka P., Koleška D.: Značaj obuke vozača o eko-vožnji u transportnim kompanijama - Studija slučaja, Put i saobraćaj, 2021, Vol. 67, No. 1, pp. 47-51, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPitka P., Simeunović M., Kovačević (Savković) T., Simeunović M.: Vehicle Headway Uniformity Control Methods, 23. ICDQM - Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor: Istraživački centar DQM-Prijevor, Čačak, 25-26 Septembar, 2020, pp. 269-275, ISBN 978-86-86355-41-6
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaPitka P.: Optimizacija linijskih sistema javnog prevoza putnika, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: Transportni model, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Simeunović M., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M., Radojković M., Pitka P.: Model za ocenu finansijskih pokazatelja u prethodnim studijama opravdanosti izgradnje parking garaža, 2010
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLeković M., Bogdanović V., Pitka P., Simeunović M.: The influence of traffic conditions on the operation disorder of public transport vehicles, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 23, No 1, pp. 307-313, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSavković T., Gladović P., Miličić M., Pitka P., Ilić S., Effects of eco-driving training: a pilot program in Belgrade public transport, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, vol. 26, no. 4, pp, Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, DOI: 10.17559/TV-20180704091922, avgust, 2019.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPitka P., Simeunović M., Tanackov I., Savković T.: Deterministic model of headway disturbance propagation along an urban public transport line, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 4, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaUniverzitet u Novom Sadu01.04.2022.
DocentOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka01.04.2017.
Asistent-masterOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka23.01.2015.
Asistent-masterOrganizacija i tehnologija transportaFakultet tehničkih nauka23.01.2012.
Saradnik u nastaviSaobraćajni sistemiFakultet tehničkih nauka22.12.2010.
Saradnik u nastaviSaobraćajni sistemiFakultet tehničkih nauka22.12.2009.