Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Miličić dr Milica
Vanredni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Savković Tatjana
Asistent-master

 Sekretar katedre