Osnovne informacije

Nivo studija
Doktorske studije


Zvanje koje se stiče
Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo (Dr)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Saobraćajno inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Mentori
Spisak mentora


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Sremac dr Siniša
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.SIRESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metod naučnog rada168
Izborni predmet 1 (Zajednički predmet)4210
Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 25210

Godina: 1, Semestar: Letnji

Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 35210
Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 45210
Uvod u naučno-istraživački rad0612

Godina: 2, Semestar: Zimski

Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 55210
Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 65210
Doktorska disertacija - Istraživanje i publikovanje rezultata 10610

Godina: 2, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija - Istraživanje i publikovanje rezultata 201518
Doktorska disertacija - Teorijske osnove0512

Godina: 3, Semestar: Zimski

Doktorska disertacija - Istraživanje i publikovanje rezultata 302030

Godina: 3, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija - Elaborat02020
Doktorska disertacija - Tehnička obrada i odbrana0010