Osnovne informacije

Nivo studija
Doktorske studije


Zvanje koje se stiče
Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo (Dr)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Saobraćajno inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Mentori
Spisak mentora


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Stojić dr Gordan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.SIRESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metod naučnog rada035
Izborna pozicija 15312
Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 25413

Godina: 1, Semestar: Letnji

Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 35414
Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 45414
Aktuelno stanje u oblasti022

Godina: 2, Semestar: Zimski

Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 55414
Doktoralne studije - Saobraćaj, Izborni predmet 65414
Priprema prijave teme doktorske disertacije022

Godina: 2, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija (teorijske osnove)02030

Godina: 3, Semestar: Zimski

Doktorska disertacija - studijski istraživački rad03030

Godina: 3, Semestar: Letnji

Doktorska disertacija - studijski istraživački rad01010
Doktorska disertacija - izrada i odbrana doktorske disertacije0020