Podaci o zvanju
NazivDoktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo (Dr)
Naučno poljeTehničko-tehnološke nauke
Grupa naučnih oblastiSaobraćajno inženjerstvo
Nivo studijaDoktorske studije
Studijski programi na kojima se stiče zvanje
OznakaNazivJezikDužina studijaTrajanjeUkupno ESPB
S00SaobraćajSrpski jezik36180