prof. dr Gordan Stojić


Nedostaje slika

dr Gordan Stojić

Redovni profesor


Telefon021/485-2489
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 406

1. NAUČNO POLJE ISTRAŽIVANJA: • Modeliranje tehnologije i kapaciteta u saobraćaju i transportu; • Savremene tehnologije transporta; • Organizacija kolskih tokova; • Simulacija odvijanja saobraćajnih i transportnih procesa; • Projektovanje informacionih sistema. 2. KRETANJE U PROFESINALNOM RADU: • Srednja škola za železnički i PTT saobraćaj „Vlado Tasevski“, Skoplje (1996.-2007. godine) kao nastavnik; • Tehnički fakultet u Bitolju, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“, Bitolj, (2000.-2007.godine) kao mlađi asistent, honorarno angažovan; • Ministarstvo transporta i veza u R. Makedoniji, 2003. – 2005. god. kao Savetnik u Kabinetu Zamenika Ministra transporta za reforme i restrukturiranje železnice i izrade zakonskih i podzakonskih akata; • Departman za saobraćaj, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, od 2007. god. kao asistent; • Departman za saobraćaj, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, od 2009. god. kao predavač strukovnih studija. 3. ZAVRŠENE OBUKE: • Seminar on European Railway Interoperability (25, 26.01.’05, Warsava, Poland, European Commission); • Pedagoška dokvalifikacija na Pedagoškom fakultetu u Skoplju iz predmeta: Metodika nastave, Psihologija i Pedagogija, prosečna ocena 10,00; • „Izrada ispitnih programa i ispitnih zadataka na izbornim stručnim predmetima za Državnu maturu; (21. i 22.06.05 god., Skopje, organizator Biro za razvoj obrazovanja); 4. NAGRADE: • Treća nagrada za najbolje stručne i naučno-istraživačke radove povodom Dana Univerziteta u Beogradu, u 1994/95 godini; • nagrada Fonda "Dipl. ing. Miodrag Selić, viši savetnik Generalne direkcije Jugoslovenskih železnica u penziji", za izuzetan uspeh tokom studija na Odseku za železnički saobraćaj i transport Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Rukovodioc izrade nastavnog plana i nastavnih programa za novi obrazovni profil Tehničar za transport i špediciju u Republici Makedoniji u periodu 2004. – 2007. god

Redovni profesor
21.01.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent21.01.2011.01.01.2016.Departman za saobraćaj
Asistent sa doktoratom04.09.2010.01.01.2011.Departman za saobraćaj
Asistent sa magistraturom01.01.2008.01.08.2010.Departman za saobraćaj
Vanredni profesor21.01.2016.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2021.Katedra za tehnologije transportno-logističkih sistema
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Modeliranje tehnologije i kapaciteta stanice Inđija

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

1996

Optimizacija rada tehničkih teretnih stanica sa posebnim osvrtom na uvođenje novih tehnologija i modeliranje tehnoloških procesa

Magistratura

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

2003

Razvoj modela za vrednovanje načina upravljanja železničkom infrastukturom

Doktorat

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStojić N., Pucarević M., Stojić G.: Railway transportation as a source of soil pollution, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2017, Vol. 57, pp. 124-129, ISSN 1361-9209, UDK: https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.09.024
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojić G., Mladenović D., Prentkovskis O., Vesković S.: A Novel Model for Determining Public Service Compensation in Integrated Public Transport Systems, Sustainability, 2018, Vol. 10, No 2969, pp. 1-20, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStević Ž., Pamučar D., Vasiljević M., Stojić G., Korica S.: Novel Integrated Multi-Criteria Model for Supplier Selection: Case Study Construction Company, Symmetry, 2017, Vol. 9, No 279, pp. 1-34, ISSN 2073-8994
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStojić G.: Using Fuzzy Logic for Evaluating the Level of Countries’ (Regions’) Economic Development, Panoeconomicus, 2012, Vol. 59, No 3, pp. 293-310, ISSN 1452-595X, UDK: doi:10.2298/PAN1203293S
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTepić J., Tanackov I., Stojić G.: Ancient Logistic - Historical Timeline and Etimology, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2011, Vol. 18, No 3, ISSN 1330-3651
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVesković S., Tepić J., Ivić M., Stojić G., Milinković S.: Model for Predicting the Frequency of Broken Rails, METALURGIJA, 2012, Vol. 51, No 2, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVesković S., Đorđević Ž., Stojić G., Tepić J., Tanackov I.: Necessity and Effects of Dynamic Systems for Raailway Wheel Defect Detection, METALURGIJA, 2012, Vol. 51, No 2, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTepić J., Todić V., Tanackov I., Lukić D., Stojić G., Sremac S.: Modular System Design for Plastic Euro Pallets, Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 2, pp. 241-244, ISSN 0543-5846, UDK: 621.824:621.886.6:621.887=111
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSremac S., Tepić J., Tanackov I., Stojić G., Mladenović S., Matić B.: Procurement model for copper and polymer electrical products, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 501-504, ISSN 0543-5846, UDK: 669.3:678.7:621.319 = 111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTepić, J., Tanackov, I., Stojić, G.: Ancient Logistics – Historical Timeline and Etimology, Technical Gazette (IF=0,083), Scientific-professional Journal of Technical Faculties of University in Osijek, Vol. 18 No. 3, September 2011, pp. 379-384, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDimanoski, K., Stojić, G., Vesković, S., Tanackov, I.: Model for Dimensioning Technology and Capacity of Border Railway Stations, Promet – Traffic&Transportation (IF=0,177), Vol. 24, No. 5, 2012, pp. 371-379, ISSN: 1848-4069
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStojić, G., Vesković, S., Tanackov, I., Milinković, S.: Model for Railway Infrastructure Management Organization, Promet – Traffic&Transportation (IF=0,177), Vol. 24, No. 2, 2012, pp. 99-107, ISSN: 1848-4069
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomStević Ž., Tanackov I., Vasiljević M., Novarlić B., Stojić G.: An integrated fuzzy AHP and TOPSIS model for supplier evaluation, Serbian Journal of Management: an International Journal for Theory and Practice of Management Science, 2016, Vol. 11, No 1, pp. 15-27, ISSN 1452-4864
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTanackov, I. Tepić, J., Kostelac, M., Stojić, G., Masal, Z.: A virtual mass model in train aerodynamics, Computers in Railways XIII: Computer System Design and Operation in the Railway and other Transit Systems, WIT Transactions on The Built Environment, Vol 127, WIT Press, Southampton, UK, September 2012, pp. 733-744, ISBN: 978-1-84564-616-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimanoski, K., Stojić, G., Vesković, S., Branović, I.: Model za determinisanje kvaliteta usluga u putničkom železničkom prevozu, III međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2011“, str. 43-47, ISBN 978-99955-36-28-2, Doboj, Bosna i Hercegovina, 24.-25. Novembar, 2011.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStojić, G., Tanackov, I., Vesković, S., Milinković, S. and Simić, D.: Modelling Evaluation of Railway Reform Level Using Fuzzy Logic, Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Berlin/Heidelberg, Volume 5788/2009, pp. 695-702, September 2009. ISSN: 0302-9743
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStojić, G., Ristanović, B., Tanackov, I, Vesković, S., Dimanoski, K.: Modeling Evaluation of the Size of Countries (Regions) Using Fuzzy Logic, Geographica Pannonica, Vol. 14 Issue 2, pp. 59-66, June 2010. ISSN 0354-8724, UDC: 05:91(497.1)=20
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaErcegovac P., Marković M., Pavlović N., Stojić G., Tanackov I.: Istraživanje ovisnosti između dužine vremena reakcije i pouzdanosti rada željezničkog izvršnog osoblja i broja nastalih izvanrednih događaja, Suvremeni promet, 2013, Vol. 33, No 3-4, pp. 172-177, ISSN 0351-1898
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTanackov, I., Stojić, G., Tepić, J., Kostelac, M, Sinani, F., Sremac, S.: Golden ratio (sectiona aurea) in Markovian ants AI hybrid, Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) Volume 6943 LNAI, 2011, pp. 356-367
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSremac, S., Stojić, G., Tepić, J., Tanackov, T.: Fair Merchandise Supply Simulation Model, Mechanics, Transport, Communications, Academic journal, Issue 3, article No. 0509, pp. I.22-27, Sofia, Bulgaria, 2011. ISSN 1312-3823
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTanackov, I., Simić, D., Martinov-Mihaljev, J., Stojić, G. and Sremac, S.: The Spatial Pheromone Signal for Ant Colony Optimisation, Lecture Notes in Computer Science/Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer Berlin/Heidelberg, Volume 5788/2009, pp. 400-407, September 2009. ISSN: 0302-9743
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVesković, S., Raičević, V., Stojić, G., Milinković, S.: Model to Estimate the Passenger Rail Liberalisation: The Case of Serbia, International Journal for Traffic And Transport Engineering (IJTTE), Issues / VOLUME 2 (3), 2012, pp. 202-220, DOI: 10.7708/ijtte.2012.2(3).04 ISSN 2217-544X
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaStanić, M., Stojić, G., Tanackov, I., Aleksić, D.: Model for the Optimization of Technology and Capacity in Marshalling Station, Mechanics, Transport, Communications, Academic journal, Issue 3, article No. 0511, pp. I.36-44, Sofia, Bulgaria, 2011. ISSN 1312-3823
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaStojić, G., Tepić, J., Tanackov, I., Sremac, S.: Dizajniranje modela institucionalnog organizovanja upravljača železničkom infrastrukturom, Tehnika-Menadžment, vol. 66, br. 4, str. 663-669, 2011,ISSN 0040-2176
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaStojić, G., Vesković, S., Tanackov, I. i Milinković, S.: Model za ocenu razvijenosti železničke infrastructure, Tehnika - Saobraćaj, Vol. 57 br. 4, Str. 1-7, 2010. ISSN 0558-6208, UDC: 656.2.071.4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaUniverzitet u Novom Sadu21.01.2021.
Vanredni profesorOrganizacija i tehnologije transportnih sistemaUniverzitet u Novom Sadu21.01.2016.
DocentTehnologije transportnih sistemaUniverzitet u Novom Sadu21.01.2011.
Asistent pripravnik RTehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka24.01.2009.
Asistent - stari nazivTehnologije transportnih sistemaFakultet tehničkih nauka25.12.2007.