Asistent dr Nikola Ilanković


Nedostaje slika

dr Nikola Ilanković

Asistent


Telefon021/485-2368
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
KancelarijaKabinet 511

Nikola Ilanković je rođen 1994. godine u Subotici gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju „Svetozar Marković“ - prirodno-matematički smer kao nosilac Vukove diplome. Osnovne akademske studije upisuje 2013. godine na studijskom programu Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo. Diplomirao je 2017. godine sa prosekom 9.92. Naziv diplomskog - bečelor rada: „Proračun nosača staze mosne dizalice zadatih osnovnih parametara“. Iste godine upisuje master akademske studije na studijskom programu Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo, studijska grupa Mašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika. Master studije završava sa prosekom 10.00 i u julu 2018. godine brani master rad pod nazivom: „Analiza uticajnih parametara na tačnost merenja trakastim dozatorom“. Iste godine upisuje doktorske studije na studijskom programu Mašinstvo. Doktorske studije završava sa prosekom 9.86 i u martu 2024. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom "Istraživanje i analiza uticajnih parametara na eksploatacione karakteristike transportnih traka".

Od 2017. godine rukovodi projektom hibridnog vozila Hermes u okviru Departmana u statusu projekt menadžera.

Od 2018. do 2019. godine radio na Fakultetu tehničkih nauka kao saradnik u nastavi.

Od 2019. godine radi na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent-master.

Asistent
05.03.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent05.03.2019.04.03.2022.Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku
Saradnik u nastavi05.03.2018.Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku
NazivU Ustanovi
Proračun nosača staze mosne dizalice zadatih osnovnih parametara

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2017

Istraživanje i analiza uticajnih parametara na eksploatacione karakteristike transportnih traka

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2024

Analiza uticajnih parametara na tačnost merenja trakastim dozatorom

Master rad

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuIlanković N., Živanić D., Zuber N.: The Influence of Fatigue Loading on the Durability of the Conveyor Belt , Applied Sciences, 2023, Vol. 13, No. 5, ISSN 2076-3417
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŽivanić D., Ilanković N., Zuber N., Đokić R., Nebojša Z., Zelić A.: The analysis of influential parameters on calibration and feeding accuracy of belt feeders, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, 2021, Vol. 23, No. 3, pp. 413-421, ISSN 1507-2711
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniŽivanić D., Ilanković N., Bojić S., Radaković D., Zelić A.: The logistic approach to the analysis, modeling and simulation of material flow, LIM Folyóirat, 2019, Vol. 4, No 1, pp. 43-50, ISSN 2498-9037, 3. International Scientific Conference LIM, Zalaegerszeg: Budapesti Gazdasági Egyetem, 1055. Budapest, Markó u. 29-31., 6-7 Decembar, 2018, pp. 43-50
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlanković N., Živanić D.: Fundamentals of Conveyor Belts, 5. V International Scientific Conference "Contemporary Trends and Innovations in the Textile Industry", Beograd: Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, 15-16 September, 2022, pp. 134-143, ISBN 978-86-900426-4-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIlanković N., Živanić D., Zelić A., Katona M.: Basic Parameters of a Tensile Testing Device for Conveyor Belts, 10. Heavy Machinery-HM, Vrnjačka Banja: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 23-25 June, 2021, pp. 73-80, ISBN 978-86-81412-09-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŽivanić D., Ilanković N.: Analysis of Optimization Possibilities of Slat Conveyor Drives, Tehnika, 2021, Vol. 76, No. 6, pp. 774-780, ISSN 0040-2176, UDK: 621.86
(M53) Rad u naučnom časopisuIlanković N., Živanić D., Katona M.: Analysis of axial tests of conveyor belt samples, Mašinstvo, 2020, Vol. 17, No. 3-4, pp. 83-91, ISSN 1512-5173
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistikaFakultet tehničkih nauka05.03.2022.
AsistentProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistikaFakultet tehničkih nauka05.03.2019.
Saradnik u nastaviProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistikaFakultet tehničkih nauka05.03.2018.