prof. dr Miro Govedarica


Nedostaje slika

dr Miro Govedarica

Redovni profesor


Telefon021/485-2258
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Dr Miro Govedarica završio je Građevinski fakultet u Sarajevu 1987. godine, sa prosečnom ocenom (9,17), a magistrirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu, 1998. godine, s najvišom prosečnom ocenom (10,00). Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2001. godine. Najveći deo dosadašnjeg radnog angažovanja proveo je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je stalno zaposlen od februara 1994. godine, prvo u svojstvu asistenta - pripravnika, zatim asistenta, docenta, vanrednog profesora i, sada redovnog profesora. Visokoškolsko obrazovanje, radno iskustvo, postdiplomsko usavršavanje, angažovanje u univerzitetskoj nastavi i istraživački rad kandidata su u celini posvećeni oblasti geoinformatike i geomatike. Praktični i teorijski rezultati pripadaju disciplinama, kao što su: objektno orijentisano softversko inženjersto, baze podataka, baze podataka sa prostornim proširenjima, sistemi za upravljanje bazama podataka, razvoju servisno orijentisanih informacionih i geoinformacionih sistema, fotogrametriji, laserskom skeniranju, daljinskoj detekciji, globalnim navigacionim satelitskim isstemima, geoservisima i infrastrukturi geoprostornih podataka. Posebnu pažnju u svom radu je poklonio automatizmima u izradi programskih specifikacija i komponenti, kao i implementaciji servisno orijentisanih geoprostronih sistema.

Redovni profesor
26.04.2012.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.04.2002.01.03.2004.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Vanredni profesor21.06.2007.01.04.2012.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Docent01.04.2004.01.06.2007.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
NazivU Ustanovi
Terestričko - fotogrametrijsko snimanje i izrada nacrta (pogleda) Sulejmanpašića kule u Odžaku kod Bugojna

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet u Sarajevu

1987

Generisanje skupa međurelacionih ograničenja implementacione šeme baze podataka

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Automatizovani razvoj prototipova aplikacija informacionog sistema

Doktorat

Automatika i upravljanje sistemima

Fakultet tehničkih nauka

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRistić A., Bugarinović Ž., Vrtunski M., Govedarica M., Petrovački D.: Integration of modern remote sensing technologies for faster utility mapping and data extraction, Construction and Building Materials, 2017, ISSN 0950-0618(02)00045-4, UDK: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.030
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D., Ristić A.: Spatial analysis of high-resolution urban thermal patterns in Vojvodina, Serbia, Geocarto International, 2014, Vol. 30, No 3-4, ISSN 1010-6049, UDK: DOI:10.1080/10106049.2014.985747
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Pržulj Đ.: The Use of Ontologies in Cadastral Systems, in press, DOI 10.2298/CSIS141031009S http://www.comsis.org/archive.php?show=ppricist01-2015 (2014 IF = 0.575), Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2015, Vol. 12, No 3, pp. 1033-1053, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJovanović D., Govedarica M., Sabo F., Sladić D., Ristić A.: Spatial analysis of high-resolution urban thermal patterns in Vojvodina, Serbia, Geocarto International, 2014, Vol. 30, No 3-4, ISSN 1010-6049, UDK: DOI:10.1080/10106049.2014.985747
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSladić D., Radulović A., Govedarica M., Jovanović D., Pržulj Đ.: The Use of Ontologies in Cadastral Systems, in press, DOI 10.2298/CSIS141031009S http://www.comsis.org/archive.php?show=ppricist01-2015 (2014 IF = 0.575), Computer Science and Information Sistems, 2015, Vol. 12, No 3, pp. 1033-1053, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMiro Govedarica, Dušan Petrovački, Dubravka Sladić, Aleksandra Ristić, Dušan Jovanović, Vladimir Pajić, Milan Vrtunski, Aleksandar Ristic ENVIRONMENTAL DATA IN SERBIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE - GEOPORTAL OF ECOLOGY Journal of Environmental Protection and Ecology JEPE 2011 (IF 2010 0.178)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJasmina Nedeljković Ostojić, Miro Govedarica, Toša Ninkov, Analysis of Structure Surveying Method by 3D Laser Scanners Geodetski list:glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 65(88); 1; (2011) (IF 2010 0.038)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGovedarica M., Jovanović D., Sabo F., Borisov M., Vrtunski M., Alargić I.: Comparison of MODIS 250 m products for early corn yield predictions: a case study in Vojvodina, Serbia, Open Geosciences, 2016, Vol. 8, No 1, pp. 747-759, ISSN 2391-5447, UDK: https://doi.org/10.1515/geo-2016-0070
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRistić A., Abolmasov B., Govedarica M., Petrovački D., Ristić A.: Shallow-landslide spatial structure interpretation using a multi-geophysical approach, Acta Geotechnica Slovenica, 2012, Vol. 9, No 1/2012, pp. 47-59, ISSN 1854-0171
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTosa Ninkov, Miro Govedarica, Milan Trifkovic, One Method of Renewal of Stereographics Survey Data in Coka Municipality Geodetski list : glasilo Hrvatskoga geodetskog društva 66(89) (2012), 4;
(M32) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u izvoduD. Petrovački, Z. Konjović, M.Govedarica “GPS Network in Serbia“, 2nd Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Systems SISY 2004, Subotica, 2004
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGovedarica M, Miladinović M, Pržulj Đ: Government Information System of Real Estate in Montenegro, InterGeoEast Conference form Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Serbia, Belgrade: Zbornik radova na CD-u, 2004,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMiro Govedarica, Rajko Janković, Dragan Blagojević, Veljko Fuštić, Goran Stepanović: GPS PERMANENT STATION NETWORK IN MONTENEGRO – MONTEPOS , Intergeoeast, Conference For Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment,, Serbia, Belgrade: Zbornik radova na CD-u, 2006, ISBN 86-85079-01-2.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonjović Z, Petrovački D, Govedarica M, Kerac M, Erdeljan A ,“GPS-BASED SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE ”, zbornik radova na CD-u, InterGeoEast Conference form Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Beograd, Srbija i Crna Gora, 2004
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduDušan Jovanović, Miro Govedarica, Srdjan Popov, Dubravka Bošković, Vladimir Pajić: APPLIANCE OF SOFTWARE TOOLS FOR CREATION MAPS 1:25000 BASED ON PHOTOGRAMMETRIC SURVEYING FOR SCALE 1:5000, Intergeoeast, Conference For Landmanagement, Geoinformation, Building Industry, Environment, Serbia, Belgrade, Zbornik radova na CD-u, 2006, ISBN 86-85079-01-2.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Mogin P, Luković I, Govedarica M, "Principi projektovanja baza podataka", II izdanje, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,2004, ISBN: 86-80249-81-5, 700 str.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPetrovački D, Govedarica M, Konjović Z: Upravljanje namenom zemljišta bazirano na tehnologijama daljinske detekcije, infoM, 2006, Vol. 20, No. IV, str. 61- 69, UDK: 659.25, ISSN 1451-4397.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGovedarica M, Miladinović M: Informacioni sistema katastara nepokretnosti – Terrasoft, Geodetska služba, 2002, Vol. XXXI, No. 92, str. 16- 27, ISSN 0350-7971
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJovanović D, Obradović Đ, Konjović Z, Govedarica M: Softverski sistem za detekciju topografskih znakova na kartama i mapama, infoM, 2005, Vol. 13, No. I, str. 23- 28, UDK: 659.25, ISSN 1451-4397.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRistić A, Govedarica M, Konjović Z, Petrovački D „Jedan pristup u korišćenju GPS mreže za detekciju podzemnih instalacija“, Savetovanje Mreže permanentnih stanica – Perspektive i primene, Geodetski Zavod Srbije, Vrnjačka Banja, 2005
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoGovedarica M, eTerraSoft - programski sistem za upravljanje geopodacima, softverski proizvod, Novi Sad 2004, Uprava za nekretnine Crne Gore 1996-2007, Republčka uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske 1997-2007
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRistić, A., Petrovački, D., Govedarica, M.: A New Method to Simultaneously Estimate the Radius of a Cylindrical Object and the Wave Propagation Velocity from GPR Data, Computers & Geosciences, 2009, Vol. 35, Broj 8, str. 1620-1630, ISSN 0098-3004
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMogin P, Luković I, Govedarica M: Extended Referential Integrity, Novi Sad Journal of Mathematics, 2000, Vol. 30, No. 3, str. 111- 122, ISSN 1450-5444.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLuković I, Mogin P, Govedarica M, Ristić S, "The Structure of A Subschema and Its XML Specification", Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS), Varaždin, Croatia, ISSN: 0351-1804, Vol. 26, No. 1-2, 2002, pp. 69-85..
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGovedarica Miro, Borisov Mirko, THE ANALYSIS OF DATA QUALITY OF TOPOGRAPHIC MAPS, JOURNAL GEODETSKI VESTNIK (IF 2010 0.215) ISSN 0351-0271
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGovedarica Miro, Boskovic Dubravka, Petrovacki Dusan, Ninkov Tosa, Ristic Aleksandar Metadata Catalogues in Spatial Information Systems (Review) GEODETSKI LIST, (2010), vol. 64 br. 4, str. 313-334 (IF 2009 0.167)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPavićević J, Luković I, Mogin P, Govedarica M, "Information System Design and Prototyping Using Form Types", INSTICC I International Conference on Software and Data Technologies", Setubal, Portugal, September 11-14, 2006, Proceedings, ISBN: 972-8865-69-4, Vol. 2, pp. 157-160.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniFlooding bank structure modelling using GPR, GNSS and airborne laser scanning technologies, 3. The International Symposium on Global Navigation Satellite Systems, Space-Based and Ground-Based Augmentation Systems and Applications, Berlin: Senate Department for Urban Development Berlin, 30-2 Novembar, 2009, str. 99-103, ISBN 978-3-938373-93-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObject Based Image Analysis in Forestry Change Detection, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, , str. 231-236, ISBN 978-1-4244-7395-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOntology Development for Land Administration, 8. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, , str. 437-442, ISBN 978-1-4244-7395-3
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduModeling City Hall s Facade Using Laser Scanning Technology, 4. SEEDI Conference on Digitazion of Cultural and Scientific Heritage, Beograd: Mathematical Institute SANU, Belgrade, str. 46-46
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaGenerating XML Based Specifications of Information Systems, ComSIS (Computer Science and Information Systems ISSN 1820-0214), 2004
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja A Generator of SQL Schema Specifications, ComSIS (Computer Science and Information Systems ISSN 1820-0214), 2007
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoeTerraSoft - Sistem za upravljanje zamljisnom administracijom, 2002
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoProjektovanje i implementacija GPS mreže permanentnih stanica za celokupnu teritoriju Vojvodine, 2004
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoNovi tehnološki postupak za upravljanje namenom poljoprivrednih površina u AP Vojvodini – uređenje zemljišne teritorije zasnovano na savremenim geoinformacionim tehnologijama i sistemima, 2007
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Geografski informacioni sistem za potrebe Ministarstva zaštite životne sredine, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Geoportal poljoprivrednih stanica Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2010
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorGeoinformatikaFakultet tehničkih nauka26.04.2012.
Vanredni profesorGeoinformatikaFakultet tehničkih nauka21.06.2007.
DocentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.04.2002.
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka15.11.1998.
Asistent pripravnikInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka22.02.1994.