vanr. prof. dr Miroslav Kljajić


Nedostaje slika

dr Miroslav Kljajić

Vanredni profesor


Telefon021/485-2394
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 003

Osnovne studije završio je 2001. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, Katedri za procesnu tehniku. Magistrirao je 2010. godine takođe na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za računarstvo i automatiku, Katedri za automatiku i upravljanje sistemima. Doktorsku tezu odbranio je 2014. godine na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku (Naslov teze: Tranzicije regionalnih energetskih sistema).
Od decembra 2001 god. zaposlen je na Katedri za toplotnu tehniku, Departmana za energetiku i procesnu tehniku, Fakulteta tehničkih nauka. Učestvovao / učestvuje u nastavi na predmetima: Termodinamika, Prenos toplote, Merenje i regulisanje, Rashladni uređaji, Savremene energetske tehnologije i Energetski pregledi na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku, Procesno inženjerstvo na Departmanu za zaštitu životne sredine i Merenje, nadzor i upravljanje na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Nastavnik je na više predmeta doktorskih studija na studijskom programu Mašinstva.
Od 2015. god. nalazi se na poziciji direktora Departmana za energetiku i procesnu tehniku.
Učestvovao je na domaćim projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja, kao i na međunarodnim projektima kategorije FP7 i IPA. Učestvovao je u radu akademskih mreža COST i CEEPUS. Stipendista je Fulbrajt fondacije i Vlade SAD. Član je organizacionog odbora regionalne konferencije IEEP 2019 (Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope), član je Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta Srbije i član je Društva termičara Srbije.
U isto vreme radio je kao saradnik na naučno istraživačkim projektima Departmana za energetiku i procesnu tehniku. Učestvovao je u izradi niza naučnih i inženjerskih projekata, pripremi tehničke dokumentacije, studija izvodljivosti i dr., elaborata, revizija projekata, kao i u pripremi, izvođenju i obradi rezultata industrijskih merenja i ispitivanja. Osnovna oblast istraživanja je analiza energetske efikasnosti, energetsko bilansiranje, merenje i upravljanje u energetskim sistemima, zatim snimanje energetskih tokova u industrijskim proizvodnim sistemima, efikasno korišćenje energije u industriji i snimanje energetskog stanja u objektima.
Autor je brojnih radova na skupovima i u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Kandidat je posle izbora u zvanje docenta objavio 3 rada u časopisima ranga M21a, 1 rad ranga M21 i 3 rada ranga M22. Koautor je jednog osnovnog i jednog pomoćnog udžbenika edicije tehničkih nauka, FTN – Izdavaštva.

Vanredni profesor
01.12.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom01.07.2014.01.11.2014.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent sa magistraturom14.06.2010.01.06.2014.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent pripravnik17.08.2004.01.06.2010.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Docent01.12.2014.Katedra za toplotnu tehniku
NazivU Ustanovi
Simulacija rashladnih sistema

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Upravljanje termoenergetskim postrojenjima

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Tranzicije regionalnih energetskih sistema

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaKljajić M.: Application of renewable energy sources in school, gym and kindergarten buildings, Beograd, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2019
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaKljajić M.: Typology of school gyms in the Republic of Serbia, Beograd, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2019
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPetrović J., Gvozdenac D., Kljajić M.: Pedeset godina toplifikacije Subotice, Subotica, Printex, Subotica, 2014, ISBN 978-86-917343-0-5
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMujan I., Anđelković A., Munćan V., Kljajić M., Ružić D.: Influence of Indoor Environmental Quality on human Health and Productivity - A Review, Journal of Cleaner Production, 2019, Vol. 217, No Aprli, pp. 646-657, ISSN 0959-6526
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKljajić, M., Andelković, A., Mujan, I.: Assessment of relevance of different effects in energy infrastructure revitalization in non-residential buildings, Energy and Buildings, 2016, Vol. 116, pp. 684-693.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiAndelković, A., Gvozdenac-Urošević, B., Kljajić, M., Ignjatović, M.G.: Experimental research of the thermal characteristics of a multi-storey naturally ventilated double skin fac¸ade, Energy and Buildings, 2015, Vol. 86, pp. 766-781.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKljajić, M., Gvozdenac, D., Vukmirović, S.: Use of Neural Networks for modeling and predicting boiler's operating performance, Energy, 2012, Vol. 45, No. 1, pp. 304-311.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKljajić M., Anđelković A., Munćan V. Hasik V., M. Bilec.: Shallow geothermal energy integration in district heating system: An example from Serbia, Renewable Energy, 2020, Vol. 147, pp. 2791-2800, ISSN 0960-1481
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLazarević S., Čongradac V., Anđelković A., Kljajić M., Kanović Ž.: District heating substation elements modeling for the development of the real-time model, Thermal Science, 2019, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuAndjelković, A., Petrović, J., Kljajić, M.: Double or single skin façade in a moderate climate an energyplus assessment, Thermal Science, 2017, Vol. 21 No. 1, pp. 1501-1510.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGvozdenac, D., Kljajić, M.V., Gvozdenac-Urošević, B.: Serbian energy efficiency problems, Thermal Science, 2014, Vol. 18, No. 3, pp. 683-694.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKljajić, M., Andjelković, A., Gvozdenac, D.: Viability analysis of heat recovery solution for the industrial process of roasting coffee, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 623-637.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAndjelković, A., Petrović, J., Kljajić, M.: Double or single skin façade in a moderate climate an energyplus assessment, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 1501-1510.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKljajić, M., Gvozdenac, D.: Assessment of boiler's operating performance in different energy sectors in the province of vojvodina, Thermal Science, 2012, Vol. 16, Suppl. 1, pp. 107-114.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKljajić, M., Petrović, J.: Applicability assessment of central and solar hot water systems integration in Serbia, Thermal Science, 2012, Vol. 16 Suppl. 1, pp. 173-188.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPetrović J., Anđelković A., Kljajić M., Đaković D.: Primena modela ISGE/ISEMIC na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Klimatizacija, grejanje, hlađenje, 2013, Vol. 42, No. 1, pp. 61-68, ISSN 0350-1426
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijomUniverzitet u Novom Sadu01.12.2019.
DocentTermotehnika, termoenergetika i upravljanje energijomUniverzitet u Novom Sadu01.12.2014.
Asistent - stari nazivTermoenergetika i termotehnika14.06.2013.
Asistent - stari nazivTermoenergetika i termotehnika14.06.2010.
Asistent pripravnikTermoenergetika i termotehnikaFakultet tehničkih nauka19.08.2008.
Asistent pripravnikTermoenergetika i termotehnikaFakultet tehničkih nauka17.08.2004.