Informacije

 

KATEDRA ZA TOPLOTNU TEHNIKU jedna je od tri katedre DEPARTMANA ZA ENERGETIKU I PROCESNU TEHNIKU Fakulteta tehničkih nauka. Aktivan i uspešan naučno-istraživački i nastavni rad Katedre već dugi niz godina daje zapažene rezultate.

Katedra za toplotnu tehniku danas ima 9 članova i bavi se naučnim oblastima termotehnike i termoenergetike....
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Anđelković dr Aleksandar
Vanredni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Munćan Vladimir
Asistent

 Sekretar katedre
Matični studijski programi