doc. dr Tatjana Babić


Nedostaje slika

dr Tatjana Babić

Docent


Telefon021/485-2415
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Tatjana Babić je ro|ena 1970. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju građevinsku školu “Jovan Vukanović”, smer visokogradnja. Arhitektonski fakultet u Beogradu upisala je 1988. godine. Na četvrtoj godini studija opredeljuje se za smer “Urbanistička rekonstrukcija i kompozicija”. Diplomirala je 1996. godine kod prof. dr Mihajla Timotijevića sa radom “ Stambeno-poslovni centar Mala Pašićeva u Novom Sadu”. Iste godine upisala je Magistarske studije iz oblasti “Savremena arhitektura i urbanizam” na Fakultetu Tehničkih nauka u Novom Sadu. Stručni ispit iz oblasti arhitekture položila je marta 1999. godine. Na Otvorenom univerzitetu I.M.Kolarac u Beogradu pohađala je jednogodišnji kurs ‘Savremena arhitektura-tematski pristup” i stekla diplomu maja 2000. godine. Od novembra 2003. dobila je licencu za arhitektonsko projektovanje. Od osnivanja smera Arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu radi kao stručni saradnik, a od juna 1998. do danas kao asistent pripravnik. Tokom 1996/97. godine učestvovala je u nastavi na sledećim predmetima: “Arhitektonsko i slobodno crtanje”, “Elementi i sklopovi zgrada” i “Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija I” gde radi i školske 97/98 , 98/99 i 99/2000 godine. U periodu 2002-2004. učestvuje u izvođenju vežbi na predmetima “Arhitektonsko projektovanje I, II, III” i “Arhitektonsko i slobodno crtanje,” kao rukovodilac vežbanja, a od 2004. i na predmetu “Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija II,” takođe kao rukovodilac vežbanja. U okviru nastave na predmetima: “Arhitektonsko i slobodno crtanje” i “Arhitektonska analiza, funkcije i tipologija II” održala je više predavanja. Od 2007. godine učestvuje u nastavi u okviru predmeta: “Uvod u arhitektonski dizajn” i “Projektovanje stambenih objekata i kompleksa”.

Docent
01.10.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu01.09.2010.01.11.2011.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent pripravnik13.02.2007.01.12.2009.Departman za arhitekturu i urbanizam
Stručni saradnik na projektu01.01.2006.01.02.2007.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent pripravnik01.06.1998.01.12.2005.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent sa magistraturom23.11.2014.Katedra za umetnost
Asistent sa magistraturom22.11.2011.Katedra za umetnost
Asistent sa doktoratom01.08.2017.Katedra za scenski dizajn
NazivU Ustanovi
Stambeno-poslovni centar Mala Pasiceva u Novom Sadu

Diploma

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

1996

Vile Novog Sada - kontekst i kontinuitet u XX i početkom XXI veka

Magistratura

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kreativni procesi i mogući ishodi savremenih arhitektonskonskih praksi; Studija slučaja: Novi Sad od 1980 do 2010. godine

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., Ilijin A., Stojaković V., Kojičić D., Momirov M. (2013-2015): Ciklus izložbi i publikacija Oko arhitekture – Fotografija u arhitektonskom stvaralaštvu realizovana u prostoru Društva arhitekata Novog Sada, maj-jul 2013. godine; Organizator: Društvo arhitekata Novog Sada, Podrška: Inženjerska komora Srbije, Departman za arhitekturu i urbanizam i Scen, katalog sa recenzijama: izdavač Društvo arhitekata Novog Sada, urednici: Babić T., Momirov M., Novi Sad, januar 2015., ISBN 978-86-908283-9-5, ukupno 68 str. prikazana na: Međunarodnoj izložbi povodom Konkursa za dodelu Nagrade Ranko Radović 2013, Mala sala Zadužbine Ilije Mirosavljevića Kolarca, Beograd, decembar 2014. godine, katalog: Nagrada Ranko Radović 2013, Izdavač ULUPUDS, Beograd, ISBN 978-86-6213-031-0, http://www.ulupuds.org.rs/nagrada-ranko-radovic Međunarodnoj izložbi 36. Salon arhitekture Otvoreno, Muzej primenjene umetnosti, 29.mart-30. april 2016, Beograd, dvojezični katalog, izdavač Muzej primenjene umetnosti,
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., Momirov M. (2014): Istraživački projekat multimedijalnog karaktera i izložba Podgrađe podsve(s)t grada, pikazan na: Međunarodnoj izložbi Laboratorija prostora, 22.12. 2015-20.1.2016., Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, dvojezični katalog sa recenzijom, izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-910-6, str. 94-95, u štampi http://www.scen.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2017/03/LABORATORIJA%20PROSTORA_Elektronski%20katalog%20izlozbe_MSUV.pdf , Međunarodnoj izložbi povodom Konkursa za dodelu Nagrade Ranko Radović, Mala sala Zadužbine Ilije Mirosavljevića Kolarca, Beograd, decembar 2014. godine, katalog: Nagrada Ranko Radović 2014, Izdavač ULUPUDS, Beograd, ISBN 978-86-6213-036-5, http://www.ulupuds.org.rs/nagrada-ranko-radovic, Međunarodnoj Izložbi 36. Salon arhitekture 40 godina od osnivanja, Muzej primenjene umetnosti, 26.mart-18. maj 2014., Beograd, dvojezični katalog, izdavač Muzej primenjene umetnosti,
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., Dinulović R., Balzam R., Mitrović M.,(2010): Studentska radionica i izložba prostornih instalacija Ka Evropi, bulevarom?, realizovana u Ranžirnoj stanici - Hala Kolnica u Novom Sadu 21.12.2010. godine prikazana na: Međunarodnoj izložbi povodom Konkursa za dodelu Nagrade Ranko Radović 2010, Mala sala Zadužbine Ilije Mirosavljevića Kolarca, Beograd, decembar 2011. godine, katalog: Nagrada Ranko Radović 2011, Izdavač ULUPUDS, Beograd, ISBN 978-86-6213-008-2, http://www.ulupuds.org.rs/nagrada-ranko-radovic, Međunarodnoj izložbi 34. Salon arhitekture U ogledalu, Muzej primenjene umetnosti, 28.mart-30. april 2012., Beograd, dvojezični katalog, izdavač Muzej primenjene umetnosti, Beograd, ISBN 978-86-7415-154-9, str.88, 204-205, Nacionalnoj izložbi 18. Salon arhitekture u Novom Sadu, Studio M, Novi Sad, 2012., katalog 18 Salon arhitekture –časopis DaNS br. 75, jun 2012., izdavač Društvo arhitekata ovog Sada, ISBN 0351-9775
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom. Babić T., Momirov M., Bede A., Stanojev I., Petrović M., Dabetić R. (2014): Nacionalna stručna manifestacija i publikacija 19. Salon arhitekture u Novom Sadu ‒ ,,ZaRAD arhitekture", realizovana na više lokacija u Novom Sadu, maj 2014.; Organizator: Društvo arhitekata Novog Sada, Podrška: Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje Autonomne pokraine Vojvodine, Gradska uprava za kulturu grada Novog Sada i Inženjerska komora Srbije, katalog manifestacije 19 Salon i dani arhitekture u Novom Sadu, urednici: Babić T., Momirov M., Bede A., izdavač: Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, oktobar 2014, ISBN 0351-9775, ukupno 80 str. prikazan na Međunarodnoj izložbi povodom Konkursa za dodelu Nagrade Ranko Radović, Mala sala Zadužbine Ilije Mirosavljevića Kolarca, Beograd, decembar 2014. godine, katalog: Nagrada Ranko Radović 2014, Izdavač ULUPUDS, Beograd, ISBN 978-86-6213-036-5, http://www.ulupuds.org.rs/nagrada-ranko-radovic,
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., (2013): Istraživački projekat i video rad ,,O prostoru Novog Sada (...) jezikom arhitekture" realizovan na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, novembar-decembar 2013. godine, prikazan na Nacionalnoj izložbi 20. Salon arhitekture u Novom Sadu, Železnička stanica u Novom Sadu, 3-12. juna 2016., dvojezični katalog 20 Salon i dani arhitekture Prespajanje, izdavač: Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, 2016, ISSB 0351-9775, str.112, Video rad realizovan sa D. Dimitrovskom, V. Ivkovim i N. Komel dostupan https://youtu.be/4gs-yNIotz8
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., Balzam R. (2013): Studentska radionica i izložba prostornih instalacija ,,Lica Grada" realizovana u zgradi Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 20. 12. 2011. godine prikazana na: Međunarodnoj izložbi 35. Salon arhitekture ,,Još uvek imamo arhitekturu", Muzej primenjene umetnosti, 27. mart-30. april 2013, Beograd, dvojezični katalog, izdavač Muzej primenjene umetnosti, Beograd, ISBN 978-86-7415-161-7, str. 74
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., Dinulović R. (2009): Studentska radionica i izložba ,,Događaj kao sredstvo promene doživljaja prostora", organizovana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, 12. 12. 2009. godine prikazana na Međunarodnoj izložbi povodom Konkursa za dodelu Nagrade Ranko Radović 2009, Mala sala Zadužbine Ilije Mirosavljevića Kolarca, Beograd, decembar 2010. godine, galerija „Đura Kojić“, FTN, Novi Sad, januar 2011., katalog: Nagrada Ranko Radović 2009, Izdavač ULUPUDS, Beograd, 2010, ISBN 978-86-82893-95-0 http://www.ulupuds.org.rs/nagrada-ranko-radovic
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., Janev J. (2020):Interaktivna prostorna intervencija „Distanciranje: potreba za blizinom“, realizovana u okviru Lala festivala 1, Centar za zemljanu arhitekturu u Mošorinu, 5.7.2020; prikazan na: Međunarodnoj žiriranoj izložbi 22 Salon arhitekture u Novom Sadu, kategorija: Eksperiment u arhitekturi, Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, 2020, katalog na srpskom i engleskom jeziku, izdavač: Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, ISBN 978-86-81662-01-4, 2020.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T.; Janev J. (2020): Prostorna intervencija „Večernja scena: toplina zajedništva”, realizovana u okviru Lala festivala 2, Centar za zemljanu arhitekturu u Mošorinu, 6.9.2020; prikazan na: Međunarodnoj žiriranoj izložbi 22 Salonu arhitekture u Novom Sadu, kategorija: Eksperiment u arhitekturi, Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, katalog na srpskom i engleskom jeziku, izdavač: Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, ISBN 978-86-81662-01-4, 2020.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., Janev J (2020): Interaktivna prostorna intervencija „Interakcija”, realizovana u okviru izložbe “Scenska laboratorija 2.0: Ideologija i(ili) Šta da se radi”, Univerzitetski park, Novi Sad, 2019, katalog na srpskom i engleskom jeziku, sa naučnom recenzijom; Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISBN 978-86-6022-232-1, 2020; prikazan na: Međunarodnoj žiriranoj izložbi 42. Salon arhitekture, Uporno-otporno, kategorija: Eksperiment i istraživanje, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, Beograd, 2020, katalog na srpskom i engleskom jeziku, ISBN 978-86-7415-220-1, 2020.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBabić T., Kubet V., Nedučin D. (2011): Concepts of Functional Organization of Modern Dwelling Betwen Two World Wars in Novi Sad, PhIDAC, III International Symposium for Students of Doctoral Studies in the Fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, September 21‒23. 2011, Novi Sad, pp. 17-22, ISBN 978-86-7892-336-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBabić T., Balzam R., Krklješ M. (2012): Constancy and Changes in Architecture Under the Influence of Different Ideologies – A Case Study of the Marshalling Station Complex in Novi Sad, International Conference Architecture and Ideology, Serbia Faculty of Architecture University of Belgrade, Board of Ranko Radović Award, Association of Applied Arts Artists and Designers of Serbia, September 28 – 29, 2012, Belgrade, pp. 690-698, ISBN 978-86-7924-082-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazor M., Babić T. (2015): Visibility of (in)visibility space ‒ place of project promotion in expendid field of arhitecture, International Interdisciplinary Scientific Conference: Radical Space In Between Disciplines, September 21‒23. 9. 2015, Novi Sad, pp. 51-61, ISBN: 978-86-7892-755-3
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaBalzam R., Babić T.(2014): Kulturno-istorijska vrednost Sokolskog doma ‒ ‚Doma kulture’ u Subotici, u Dinulović R., Konstantinović D., Zeković M., urednici: Tematski zbornik radova Arhitektura objekata Domova kulture u Republici Srbiji, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014, ISBN 978-86-7892-563-4 str. 45-60
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBabić T., Balzam R.(2012): Istraživanje kroz projekat – novi oblici učenja arhitekture i savremene arhitektonske prakse“, PhIDAC, IV International Symposium for Students of Doctoral Studies in the Fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection, 20‒21. septembar 2012, Niš, pp. 9-16, ISBN 978-86-88601-06
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaBabić T. (2016): Kreativni procesi i mogući ishodi savremenih arhitektonskih praksi; Studija slučaja: Novi Sad 1980-2010, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.
(M72) Odbranjen magistarski radBabić T. (2010): Vile Novog Sada ‒ kontekst i kontinuitet u XX i početkom XXI veka, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2017.
AsistentUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajnFakultet tehničkih nauka23.11.2014.
Asistent 1 - magistarArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka22.11.2014.
AsistentUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajnFakultet tehničkih nauka22.11.2011.
Asistent pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka13.02.2007.
Asistent pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka21.05.1998.