Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Pešterac dr Aleksandra
Docent

 Šef katedre
Nedostaje slika

Šalamon Luna
Asistent iz umetničkog polja

 Sekretar katedre