Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor iz polja umetnosti

 Šef katedre
Nedostaje slika

Pešterac dr Aleksandra
Docent

 Sekretar katedre