Informacije
Departman za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu osnovan je u jesen 1996. godine i danas ima preko 1250  diplomiranih inženjera ove složene discipline i tehničke i umetničke, u isto vreme...
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Atanacković-Jeličić dr Jelena
Redovni profesor

 Direktor departmana
Nedostaje slika

Jeftić Dušica

 Sekretar departmana