prof. dr Jelena Atanacković-Jeličić


Nedostaje slika

dr Jelena Atanacković-Jeličić

Redovni profesor


Telefon021/485-2463
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Dr Jelena Atanacković Jeličić prvi je diplomirani inženjer arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Studije je upisala 1996, iste godine kada je i osnovan smer za arhitekturu (danas, Departman za arhitekturu i urbanizam) i završila ih sa prosečnom ocenom, 9,76. Odmah po završetku osnovnih, upisala je i magistarske studije na istom fakultetu (kurs: Savremena arhitektura i urbanizam, prosek 10), koje je završila u maju 2005. godine, istražujući javne prostore obala u naseljima Vojvodine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Razvoj i transformacije arhitekture školskih zgrada u Vojvodini od 18. veka do 2005. godine“ odbranila je u maju 2007. godine. U nastavu arhitekture i urbanizma na Fakultetu tehničkih nauka uključena je još 1999. godine, kao demonstrator, a od 2001. godine i kao asistent-pripravnik. Za asistenta je izabrana 2005, a za docenta 2007. godine. Od septembra 2012. godine je u zvanju vanrednog profesora.

Kao nastavnik, vodila je predmete na osnovnim, master i doktorskim studijama, pretežno se baveći arhitektonskim projektovanjem i dizajnom unutrašnjeg prostora. Kao mentor, vodila je 231 bečelor završna rada, 2 završna rada integrisanih studija po starom zakonu, 79 završnih radova master integrisanih studija, 6 master – neintegrisanih završnih radova, 97 završnih radova master akademskih studija i 37 osnovnih akademskih studija iz svojih nastavnih oblasti. Bila je mentor 4 doktorske disertacije (dr Ivana Miškeljin, dr Marko Todorov, dr Monika Štiklica, dr Vladimir Kubet (komentor sa dr Milenom Krklješ, vanrednim profesorom). Bila je član komisije većeg broja završnih radova na svim nivoima studija, a posebno doktorskih disertacija kandidata: dr Igor Maraš, dr Miljana Zeković, dr Dragana Konstantinović, dr Marko Lazić, dr Mirjana Sekulić, dr Mirjana Sladić, dr Vladimir Dragičević, dr Ivana Prica, dr Aleksandar Rudnik Milanović, specijalističkih radova (Slađana Milovanović, Sandra Stefanović, Đurđica Terzić) i magistarskih teza (mr Dragana Pećanac, mr Emir Hadžiahmetovića). Učestvovala je u komisijama za izbor u zvanje nastavnika više kandidata (dr Ivana Miškeljin, dr Marko Todorov, dr Igor Maraš, dr Miljana Zeković, dr Dragana Konstantinović, dr Mirjana Sladić, dr Anica Tufegdžić, Radomir Kojić (docent u polju umetnosti), Saša Tkačenko (docent u polju umetnosti), kao i u većem broju komisija za izbor u zvanja saradnika u nastavi i asistenata na Fakultetu tehničkih nauka i Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Od januara 2007. godine pomoćnik je rukovodioca Departmana za arhitekturu i urbanizam. Od 2011. Šef je Katedre za arhitekturu i urbanizam na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, gde je, od iste te godine, i član Naučno-nastavnog veća FTN.  U periodu 2012-2015 bila je član Stručnog veća za tehničko tehnološke nauke Univerziteta u Novom Sadu. Od 2012. godine šef je studijskih programa Osnovnih i Master akademskih studija Arhitektura. Od školske 2014/2015 održava nastavu i na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu (studijski program: Urbano inženjerstvo), a od 2016/2017 i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (studijski program: Dizajn enterijera). Školske 2016/2017 boravila je kao gostujući profesor na Tehničkom univerzitetu u Beču (Departman za  prostorno planiranje), gde je izvodila nastavu na osnovnim i master studijama u okviru CEEPUS programa. Školske 2015/2016, u okviru Erasmus + programa, izvodila je nastavu takođe na osnovnim i master studijama na Tehničkom univerzitetu u Viljnusu u Litvaniji (Faculty of environmental enginnering, Vilnius Gediminas, technical university).

Član je uredništva međunarodnog časopisa Tranzit (ISSN 2217-8430), Inženjerske komore Srbije (licenca 300 B799 05) i Umetničke alijanse Srbije. U domenu stručno-umetničke produkcije, dr Jelena Atanacković Jeličić učestvovala je u autorskim timovima projekata za objekte međunarodnog i najvišeg nacionalnog značaja, kao i umetničkih projekata istog ranga. Radove u kontinuitetu prikazuje na međunarodnim i nacionalnim selektiranim manifestacijama, kao i u monografskim i periodičnim publikacijama. Nagrađivana je na međunarodnim konkursima, a učestvovala je i u radu žirija međunarodnih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma. Učestvovala je u autorskim i uređivačkim timovima monografskih publikacija međunarodnog značaja, publikujući radove u međunarodnim i domaćim časopisima i učestvujući na brojnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Aktivni je inicijator, organizator i učesnik naučno-istraživačkih skupova, projekata i publikacija – međunarodnih, regionalnih, nacionalnih i pokrajinskih.

Redovni profesor
25.09.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor25.09.2012.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Revitalizacija obale Dunavskog keja u Novom Sadu

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2001

Javni prostori obala naselja Vojvodine

Magistratura

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Razvoj i transformacije arhitekture školskih zgrada u Vojvodini od 18. veka do 2005. godine

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Grgić S., Baljak B.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: Enjoy the Ride, interior design, Novi Sad, 2014, Međunarodna izložba „Mreža“, Centralna zgrada Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 14-19. mart 2015. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Mreža“, strana 132, ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Atanacković-Jeličić J., Grgić S.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: Apartment 34/5,na Međunarodnoj izložbi "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Beograd, 2015, ISBN 978-86-7466-579-4
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Medić S., Grgić S.: Izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi sa katalogom i recenzijama: 2Good2BeTrue, na Međunarodnoj izložbi "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Beograd, 2015, ISBN 978-86-7466-579-4
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Maraš I., Todorov M., Atanacković-Jeličić J., Miškeljin I., Ecet D., Kojić R., Janjušević T.: Izvedeni enterijer Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Realizacija prikazana i nagrađena specijalnom nagradom na međunarodnoj izložbi - 19. Salon arhitekture u Novom Sadu, 22.05-30.05.2014. Prikazano i u katalogu izložbe - specijalnom izdanju časopisa "DaNS 79-19. Salon arhitekture", str 10-11, ISSB 0351-9775
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Maraš I., Atanacković-Jeličić J., Kostreš M., Todorov M., Dorić M., Reba D.: Izvedeni objekat Centrаlne zgrаde Univerzitetа u Novom Sаdu; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 7-10, ISBN 978-86-7892-365-4; ; Prikazano na međunarodnoj izložbi „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, (06-24. jun 2013. godine) Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013, str.7-8 ISBN-13: 978-86-7892-513-9., UDK: COBISS.SR-ID 279358471, http://www.arhns.com/ep/files/EP_catalogue_high.pdf; Objekat je nagrađen na 19. Međunarodnom Salonu Arhitekture u Novom Sadu, 22.05-30.05.2014. godine Nagradom Salona. Prikazano i u časopisu „DANS“ – časopis za arhitekturu i urbanizam; Mirjana Sladić „Centralna zgrada Univerziteta“,br.78, jun 2014, ISSB 0351-9775 CORBISS.SR-ID 19320844
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)**Atanacković-Jeličić J., Carević Tomić M., Ecet D., Janjušević T., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Rapaić M., Kojić R., Maraš I., Radović M.: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Rezultati konkursa su objavljeni 21. decembra 2013. godine u dnevnom listovima „Politika“ i „Dnevnik“.
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)**Atanacković-Jeličić J.: Члан Жирија Награде Ранко Радовић, 2015-2016, за критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште; Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења струковних организација, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља, 
Састав жирија: 
проф. др Мина Петровић, социолог (председник)
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, дипл. инж. арх.
др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх.
др Марина Павловић, дипл. инж. арх.
Владимир Митровић, дипл. ист. ум.
Оснивачи: УЛУПУДС - Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урб
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)**Atanacković-Jeličić J.: Члан Жирија Награде Ранко Радовић, 2014-2015, за критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште; Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења струковних организација, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља, 
Састав жирија: 
проф. др Мина Петровић, социолог (председник)
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, дипл. инж. арх.
др Ирена Шентевска, дипл. инж. арх.
др Марина Павловић, дипл. инж. арх.
Владимир Митровић, дипл. ист. ум.
Оснивачи: УЛУПУДС - Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад - Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урб
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.**Atanacković-Jeličić J., Janjušević T., Todorov M.: Umetnički projekat "Your Olfactory Dream", prikazano na međunarodnoj izložbi "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 57-58 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.**Atanacković-Jeličić J., Grgić S., Kojić R.: Umetnički projekat "Onylite", prikazan na Međunarodnoj izložbi "Macrointeriors", 06.11-13.11.2015, Galerija centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, dvojezični katalog sa recenzijom, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, Beograd, 2015, ISBN 978-86-7466-579-4
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kojić R., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Coworking prostor sa Wellness centrom“ (2018), projekat transformacije postojećeg objekta u Zemunu, prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država, str. 24-27, ISBN 978-86-6022-135-5
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Sladić M., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi; „Revitalizacija Petog paviljona u Banji Rusanda“, arhitektonski projekat (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država, str. 30-33,ISBN 978-86-6022-135-5
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Kojić R., Maraš I., Radović M., Štakić J., Medić S., Despotović J.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Gradske pijace u Somboru „Nova Pijaca 2“ (2016), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država, str. 20-23,ISBN 978-86-6022-135-5
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.*** Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Miškeljin I.,Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str. 14-25,ISBN 978-86-6022-134-8
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Kapetina M., Maraš I., Medić S., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „Algoritam 2012-2018“ (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.46-49, ISBN 978-86-6022-134-8
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Atanacković-Jeličić J., Ecet D., Maraš I., Miškeljin I., Kojić R.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Istraživačkog centra „Milutin Milanković” u Starom Slankamenu (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.32-35, ISBN 978-86-6022-134-8
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Crevar N., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Miškeljin I., Šolević T., Todorov M., Uroda I., Kojić R., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi rešenja pristiglih na "Međunarodni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja Umjetničke galerije Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM" u organizaciji Udruženja hrvatskih arhitekata, izložba održana u HDLU, Zagreb, 25.5.2014-25.6.2014
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Maraš I., Medić S., Metikoš D., Radović M., Tkačenko S.: "Beograd noću/Belgrade by night", prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, ISBN 978-86-6022-134-8- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font> str.44-46, ISBN 978-86-6022-134-8
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Grgić S., Hadžiahmetović E., Miškeljin B., Todorov M.: Učešće na izložbi: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, arhitektonski projekat (2007), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf, str.50-51, ISBN 978-86-6022-134-8
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaKanović Ž., Rapaić M., Jeličić Z., Rackov M., Kapetina M., Atanacković-Jeličić J.: The Generalized Particle Swarm Optimization Algorithm with Aplication Examples. In: WenJun Zhang (Ed.), Self Organization – Theories and Methods, New York, Nova Publishers, 2013, str. 81-108, ISBN 978-1-62618-917-1
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaUniverzitet u Novom Sadu25.09.2017.
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka25.09.2012.