Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Marija Katanski (V2 4/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Rezervisane štete u osiguraju motornih vozila i osiguranju korisnika motornih vozila od odgovornosti
Tema (Eng):Claims reserving in Motor vehicles insurance and Motor liability insurance
Datum odbrane:04.06.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanMarija Paunović
Docent
ČlanMarija Delić
Docent
 
Student:Vladimir Vrbica (E2 95/2022)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Implementacija mikroservisne arhitekture kroz veb aplikaciju za prodaju automobila
Tema (Eng):Implementing a microservice architecture through a car sales web application
Datum odbrane:27.05.2024. 10:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikStevan Gostojić
Redovni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanNikola Vojnović
Docent
 
Student:Tijana Đurkić (E1 17/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Multimodalno prepoznavanje emocija pomoću komprimovanih grafovskih neuronskih mreža
Tema (Eng):Multimodal emotion recognition using compressed graph neural networks
Datum odbrane:24.05.2024. 12:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikBranko Brkljač
Vanredni profesor
MentorSiniša Suzić
Docent
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Nemanja Radojević (AI 54/2018)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena fotogrametrijske 3D digitalizacije kod rekonstrukcije i vizuelizacije kutije za nakit
Tema (Eng):Application of photogrammetric 3D digitization in the reconstruction and visualization of a jewelry box
Datum odbrane:24.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:10/1 - Kabinet
Komisija

PredsednikIvana Vasiljević
Docent
MentorŽeljko Santoši
Docent
ČlanMario Šokac
Docent
 
Student:Ana Topalov (V2 6/2021)
Studijski program:Matematika u tehnici (II godišnji)
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Teorija grafova i modeliranje pojava u poslovanju investicionih fondova
Tema (Eng):Graph theory and modeling of phenomena in the business of investment funds
Datum odbrane:22.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikVladimir Đaković
Redovni profesor
MentorNebojša Ralević
Redovni profesor
ČlanMaja Nedović
Vanredni profesor
 
Student:Ana Roksandić (I2 4/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Unapređenje proizvodnog sistema „UKS Shop” primenom LEAN alata
Tema (Eng):Improvement of the production system 'UKS Shop' through the application of LEAN tools
Datum odbrane:21.05.2024. 13:30
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNenad Simeunović
Redovni profesor
MentorAleksandar Rikalović
Vanredni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Nevena Dojčinović (ID 3/2022)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Specijalističke akademske studije
Tema:Unapređenje zdravstvenih usluga primenom savremenih tehnologija
Tema (Eng):Improvement of healthcare services through the application of modern technologies
Datum odbrane:21.05.2024. 13:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikAleksandar Rikalović
Vanredni profesor
MentorNenad Simeunović
Redovni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Nidžović (BI 25/2019)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama: memorija i ERP merna mmetoda
Tema (Eng):Biomedical Engineering in Cognitive Neuroscience: memory and ERP Measurement Methods
Datum odbrane:21.05.2024. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNemanja Gazivoda
Docent
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanBojan Vujičić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Dušan Radišić (E1 50/2022)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Razvoj modula za integraciju procesora u konfigurabilnoj HaLowOne™ Wi-Fi IP platformi
Tema (Eng):Development of a processor integration module in the configurable HaLowOne™ Wi-Fi IP platform
Datum odbrane:20.05.2024. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRastislav Struharik
Redovni profesor
MentorVuk Vranjković
Vanredni profesor
ČlanIlija Bašičević
Redovni profesor
 
Student:Balša Dačević (M1 17/2019)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Istraživanje uticaja modela trenja na karakteristike procesa kombinovanog istiskivanja putem numeričkih simulacija
Tema (Eng):Research on the impact of friction models on the characteristics of combined extrusion processes through numerical simulations
Datum odbrane:20.05.2024. 14:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikUglješa Marjanović
Vanredni profesor
MentorMladomir Milutinović
Redovni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Anđela Vasić (S2 3/2022)
Studijski program:Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:ZNAČAJ POŠTANSKIH USLUGA U LANCIMA VREDNOSTI ELEKTRONSKE TRGOVINE U SRBIJI
Tema (Eng):IMPORTANCE OF POSTAL SERVICES IN VALUE CHAINS OF E-COMMERCE IN SERBIA
Datum odbrane:20.05.2024. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikŽivko Bojović
Vanredni profesor
MentorDragana Šarac
Redovni profesor
ČlanBojan Jovanović
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Krsmanović (G1 15/2022)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:IDEJNO REŠEN?E NAVODN?AVAN?A POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA „POLjOKOP“ LALIĆ
Tema (Eng):CONCEPTUAL DESIGN OF IRRIGATION FOR AGRICULTURAL AREAS „POLJOKOP“ LALIC
Datum odbrane:17.05.2024. 11:00
Mesto odbrane:107 - Učionica LG-107
Komisija

PredsednikMiloš Šešlija
Vanredni profesor
MentorGoran Jeftenić
Docent
ČlanSlaviša Dumnić
Docent
 
Student:Nikola Turudić (GR 19/2019)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat čelične konstrukcije sportske hale raspona 32 metra sa nadstrešnicom
Tema (Eng):Design of steel structure for sport hall with span of 32 meters with canopy
Datum odbrane:15.05.2024. 08:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikDrago Žarković
Docent
MentorĐorđe Jovanović
Docent
ČlanDragan Manojlović
Asistent
 
Student:Marko Đurđević (ST 42/2009)
Studijski program:Saobraćaj i transport
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:UPOREDNA ANALIZA FUNKCIONISANJA LINIJE BROJ 4 U NOVOM SADU ZA 2010, 2017. I 2023 GODINU
Tema (Eng):Comparative analysis of the functioning of line number 4 in Novi Sad for 2010th, 2017th and 2023rd year
Datum odbrane:26.04.2024. 14:00
Mesto odbrane:132 - Kabinet
Komisija

PredsednikMilan Simeunović
Redovni profesor
MentorPavle Pitka
Vanredni profesor
ČlanTatjana Kovačević
Docent