doc. dr Stjepan Galamboš


Nedostaje slika

dr Stjepan Galamboš

Docent


Telefon021/485-2379
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođen 12. novembra 1990. godine u Zagrebu. Osnovno obrazovanje stekao u osnovnoj škole “Branko Radičević“ u Nikincima (opština Ruma), nakon koje odlazi u Novi Sad i upisuje “Srednju mašinsku školu“ 2005. godine. Srednju školu završava 2009. godine sa velikim uspehom uz mnoga priznanja sa međunarodnih takmičenja iz oblasti 3D modelovanja i konstruisanja. Iste godine upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, na departmanu za Mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo. Osnovne studije završava u roku i 2013. godine stiče zvanje diplomiranog inženjera mašinstva. Tokom osnovnih studija, treću godinu (školsku godinu 2011/12) provodi u Londonu gde u okviru razmene studenata na fakultetu “City University London” stiče dodatna znanja i veštine iz oblasti automobilskog inženjerstva. Nakon uspešno završenih osnovnih studija, upisuje master studije na istom fakultetu na smeru “Automobilsko inženjerstvo”, u okviru katedre za motore i vozila. Tokom master studija se dodatno angažuje u cilju širenja znanja kroz nekoliko višemesečnih praksi u kompanijama Carlsberg i Bosch. Diplomu master inženjera mašinstva stiče 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,56. Iste godine odlučuje da upiše doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka u okviru studijskog programa “Mašinsko inženjerstvo”. Od 2015. godine se angažuje za rad na fakultetu na katedri za motore i vozila, stiče zvanje asistenta  i započinje karijeru u nastavi na predmetima Osnovi motornih vozila, Drumska vozila, Simulacija i modelovanje motornih vozila, Osnovi računarstva i programiranja. Tokom doktorskih studija sprovodi razna istraživanja iz oblasti motornih vozila, motora SUS i aerodinamike vozila. Veliki deo istraživanja je publikovan u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Deo istraživanja je kasnije korišćen kao osnova za doktorsku disertaciju. Zvanje doktora nauka stiče 2020. godine, iz oblasti aerodinamike motornih vozila.

Docent
23.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.12.2021.22.11.2022.Katedra za motore i vozila
Laborant01.10.2021.30.11.2021.Katedra za motore i vozila
Asistent01.10.2018.30.09.2021.Katedra za motore i vozila
Asistent01.10.2015.30.09.2018.Katedra za motore i vozila
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre16.10.2015.10.12.2021.Katedra za motore i vozila
NazivU Ustanovi
Uticaj oblika i vrste aerodinamičke opreme privrednih motornih vozila na otpor vazduha

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2020

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGalamboš S., Nikolić N., Ružić D., Dorić J.: AN APPROACH TO CFD AIR FLOW SIMULATION IN THE IC ENGINE INTAKE MANIFOLD, Thermal Science, 2019, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuNikolić N., Antonić Ž., Dorić J., Ružić D., Galamboš S., Jocanović M., Karanović V.: An Analytical Method for the Determination of Temperature Distribution in Short Journal Bearing Oil Film, Symmetry, 2020, Vol. 12, No. 4, pp. 1-19, ISSN 2073-8994
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGalamboš S., Poznanović N., Nikolić N., Ružić D., Dorić J.: Experimental and Numerical Studies on Improvement of Aerodynamic Performance of a Semi-trailer Truck Model Using the Cabin Spoiler, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2022, Vol. 29, No. 6, pp. 1991-2000, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Nikolić N., Galamboš S.: Unconventional flat double acting I.C. engine, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 October, 2016, pp. 57-63, ISBN 978-86-6335-037-3, UDK: 629.3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGalamboš S., Dorić J., Ružić D.: Wind effects on the agricultural spraying using CFD simulations, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 October, 2016, pp. 277-282, ISBN 978-86-6335-037-3, UDK: 629.3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRužić D., Galamboš S.: Thermal radiation between the driver and the vehicle cabin interior, 6. International Congress Motor Vehicles & Motors - MVM, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, 6-8 October, 2016, pp. 331-338
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDorić J., Kovač A., Nikolić N., Galamboš S., Klinar I.: Improving performance of spark ignition engine using variable length intake manifold, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 29-30 May, 2015, pp. 627-633, ISBN 978-99938-39-53-8, UDK: 621.3(048)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGalamboš S., Dorić J.: Design and analysis of car body using CFD software, 12. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 29-30 May, 2015, pp. 693-697, ISBN 978-99938-39-53-8, UDK: 621.3(048)
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRužić D., Galamboš S.: THERMAL RADIATION BETWEEN THE DRIVER AND THE VEHICLE CABIN INTERIOR, Mobility and Vehicle Mechanics, 2017, Vol. 43, No. 1, pp. 29-37, ISSN 1450-5304, UDK: 629.113;614.8.084
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRužić D., Stojić B., Galamboš S., Milisavić P.: Dinamičke karakteristike poljoprivredne samohodne radne mašine od značaja za eksploatacionu bezbednost Dynamic characteristics of self-propelled agricultural mobile machine relevant for operational safety , Traktori i pogonske mašine, 2016, Vol. 21, No. 2/3, pp. 58-62, ISSN 0354-9496, UDK: 657.474
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGalamboš S., Ružić D., Dorić J., Stojić B.: Analiza uticaja vetra na poljoprivredno prskanje pomoću CFD simulacije, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No. 2, pp. 60-65, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Mladenović V., Galamboš S.: Eksploatacija turbokompresora u motorima SUS, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No. 3/4, pp. 35-44, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Galamboš S.: Simulacija rada turbo-kompresora prehranjivanog traktorskog motora, Traktori i pogonske mašine, 2015, Vol. 20, No. 3/4, pp. 28-34, ISSN 0354-9496, UDK: 631
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGalamboš S., Dorić J., Nikolić N., Poznanović N., Feher D.: Uticaj oblika karoserije vozila na otpor vazduha, Traktori i pogonske mašine, 2021, Vol. 26, No. 3/4, pp. 5-11, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGalamboš S., Dorić J., Nikolić N., Poznanović N., Feher D.: Uticaj aerodinamičkog dodatka na performanse vozila, Traktori i pogonske mašine, 2021, Vol. 26, No. 3/4, pp. 12-17, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaNikolić N., Dorić J., Galamboš S., Feher D.: Istraživanje promena nekih parametara motora SUS pri pogrešnom očitavanju senzora pritiska u usisnom vodu, Traktori i pogonske mašine, 2021, Vol. 26, No. 3/4, pp. 18-24, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDorić J., Nikolić N., Galamboš S., Feher D., Grujić I.: Simulacija rada turbokompresora varijabilne geometrije, Traktori i pogonske mašine, 2021, Vol. 26, No. 3/4, pp. 25-32, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaFeher D., Galamboš S., Dorić J., Nikolić N.: Simulacija pada pritiska kroz usisnu granu u zavisnosti od njene geometrije, Traktori i pogonske mašine, 2021, Vol. 26, No. 3/4, pp. 33-37, ISSN 0354-9496, UDK: 631.372
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentMotorna vozila i motori SUSUniverzitet u Novom Sadu01.12.2021.
AsistentMotorna vozila i motori SUSFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
AsistentMotorna vozila i motori SUSFakultet tehničkih nauka01.10.2015.