O Departmanu


01.02.2013. - 00:00 
Departman za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu osnovan je u jesen 1996. godine i danas ima preko 1250  diplomiranih inženjera ove složene discipline i tehničke i umetničke, u isto vreme. Istovremeno sa programom osnovnih studija upisana je i prva generacija postdiplomskih studija, pa je tako na ovom Departmanu do sada diplomu magistra steklo 20 kandidata, a doktorske disertacije odbranilo 11 kandidata. Posle šesnaest godina se sa zadovoljstvom može konstatovati i razložnost i duboki smisao osnivanja Arhitekture na FTN, na kojoj je ukupno u svim dosadašnjim godinama upisano preko 2350 studenata.

Departman za arhitekturu na FTN ima moderan i otvoren školski plan i program nastave, u jedinstvu teorije i prakse, lokalnih uticaja i svetskih trendova, u skladnoj kombinaciji arhitekture kao umetnosti i kao građene sredine od velikog socijalnog, ekonomskog, tehničkog, kulturnog i razvojnog značaja. Od školske 2005/2006. godine studije su usklađene sa Bolonjskom deklaracijom, tako da su sada svi predmeti jednosemestralni, a studiranje je organizovano po modelu 4+1 +3. Programi Departmana na svim nivoima studija su akreditovani 2007. godine kao prvi za oblast Arhitekture u Srbiji.

Prvi stepen - Osnovne akademske studije traju četiri godine, odnosno osam semestara. Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam postoje dva studijska programa osnovnih akademskih studija: Arhitektura i Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. Nakon završenih osnovnih akademskih studija Arhitektura i posle odbranjenog završnog ispita, studenti stiču zvanje Diplomirani inženjer arhitekture i 240 ESPB. Nakon završenih osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, studenti stiču zvanje Diplomirani inženjer scenskog dizajna i 240 ESPB.
Nastavkom studija na drugom stepenu, studenti se opredeljuju za jedan od četiri studijska programa: Arhitektura, Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem, Scenska arhitektura i dizajn, Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu. U okviru studijskog programa Arhitektura, studenti se opredeljuju za jedan od tri modula: Arhitektonsko i urbanističko projektovanje, Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi i Dizajn enterijera.
Na studijskom programu Arhitektura, nakon završenog drugog semestra i odbranjenog master rada stiče se diploma Master inženjer arhitekture. Na studijskom programu Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem, nakon završenog drugog semestra i odbranjenog master rada stiče se diploma Master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja. Na studijskom programu Scenska arhitektura i dizajn, nakon završenog drugog semestra i odbranjenog master rada stiče se diploma Master umetnik scenskog dizajna. Na studijskom programu Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu, nakon završenog drugog semestra i odbranjenog master rada stiče se diploma Master inženjer digitalnog dizajna u arhitekturi.
Treći stepen - Doktorske studije traju tri godine, a studenti se opredeljuju za studijski program Arhitektura ili studijski program Scenski dizajn. Nastava odvija u prve dve godine (četiri semestra), a u toku treće godine (peti i šesti semestar) kandidati izrađuju doktorsku disertaciju. Na studijskom programu Arhitektura, nakon izrade i odbrane doktorskog rada, stiče se diploma Doktor nauka - arhitektura. Na studijskom programu Scenski dizajn, nakon izrade i odbrane doktorskog rada, stiče se diploma Doktor umetnosti - scenski dizajn.

Multidiscilinarnost je bila i ostala osnovna politika na kojoj je Departman za arhitekturu i urbanizam insistirao, a razvijaće i u budućnosti. U tom smislu su akreditovane i specijalističke studije iz oblasti arhitekture i urbanizma, a u saradnji sa drugim fakultetima unutar integrisanog Univerziteta u Novom Sadu, drugih univerziteta u regiji kao i institucija i organizacija koje svojom delatnošću mogu doprineti kvalitetu obrazovanja budućih specijalizanata.
Departman za arhitekturu i urbanizam sarađuje sa svim drugim departmanima na FTN, pa je tako za niz predmeta na Arhitekturi sa uspehom angažovan veliki broj nastavnika i saradnika sa celog fakulteta, posebno sa Građevinskog departmana. Sve materije i teme građenja i konstrukterstva rade stručni i kompetentni članovi različitih katedri. Saradnja sa stručnjacima iz različitih oblasti i brojnih organizacija u gradu razvija se iz godine u godinu, pa se još bolji rezultati na tom polju tek očekuju.
Vrlo rano je Departman imao niz stručnih projekata i studija za gradove i manja naselja u Vojvodini, od Sremske Mitrovice, Kule i Apatina, Bečeja starog i novog, Iriga i Bačke Palanke, sve do Novog Sada, pa se i sada u tom pravcu vode važni pregovori za nove angažmane. Departman je organizovao godišnje izložbe studentskih radova, a kako su ove manifestacije izazvale ogromna interesovanja stručne i kulturne javnosti, tako su neke od tih izložbi bile prenete i u druge gradove (Sombor, Subotica, Zrenjanin, Bečej, Pančevo itd.).

Jedan od hodnika četvrtog sprata nastavnog bloka na fakultetu adaptiran je u Galeriju koja je dobila ime po profesoru ''Đuri Kojiću'' u kojoj se raznolike izložbe održavaju tokom cele godine i sa velikim uspehom. Osim studentskih radova u Galeriji su izlagani i učenički radovi srednjih škola kao i radovi istaknutih arhitekata kako sa domaće tako i sa inostrane scene. U želji da se arhitektura i urbanizam što više približe studentima kao i ostalim zainteresovanim građanima u amfiteatru „Ranko Radović", na istom spratu, organizuju se brojna predavanja i gostovanja istaknutih ličnosti, pre svega iz oblasti građene sredine, a namenjena su široj stručnoj, ali i kulturnoj javnosti.

Svake godine nastavnici, asistetni, saradnici i brojni studenti učestvuju na različitim domaćim i međunarodnim profesionalnim skupovima, kongresima, simpozijumima i konferencijama, kao i letnjim školama i stručnim radionicama. Studenti u velikom broj idu na studije na fakultete u inostranstvu u trajanju od jednog semestra do cele godine, što im omogućuje da svoje znanje obogate sa iskustvima profesora iz različitih sredina.

Mlade kolege koje su stekle diplome na našem Departmanu su u poslednjih nekoliko godina osvojile brojna priznanja i prve nagrade na različitim konkursima, kako u našoj zemlji tako i na međunarodnom nivou, što nesumnjivo potvrđuje visok nivo i kvalitet studija i stečenog znanja.