Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva (Dipl. inž. industr. inž.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Industrijsko inženjerstvo je nastalo kao odgovor na realne potrebe industrije još početkom 20. veka. Industrijski inženjeri pronalaze najbolji, najbrži, najjeftiniji, najlakši i najbezbedniji način da se nešto uradi. Uspevaju da isporuče kvalitet u roku, na zadovoljstvo kupca i zaposlenih. Iako izgleda teško i odgovorno, oni najčešće uživaju u rešavanju takvih problema jer poseduju potrebna multidisciplinarna znanja i veštine. Pored tehničkih veština, takođe su dobri u matematici, mehanici i informatici, poznaju prirodu troškova, ali poseduju i veštine ophođenja sa ljudima, čime kroz timski rad postižu bolje rezultate....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Lazarević dr Milovan
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Osnove industrijskog inženjerstva i menadžmenta33006
Matematika 122005
Sociologija rada22004
Materijali u inženjerstvu32006
Računarske tehnologije40407
Strani jezik 120003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 222006
Procesi i sredstva rada33006
Razvoj i projektovanje proizvoda42207
Mehanika u industrijskom inženjerstvu33007
Strani jezik 220023

Godina: 2, Semestar: Zimski

Upravljanje tehničkim sistemima20204
Teorija verovatnoće i statistika22005
Računarom podržano projektovanje proizvoda (CAD/CAE)30216
Tehnologije obrade proizvoda32026
Ekonomika preduzeća22004
Izborni predmet 122005

Godina: 2, Semestar: Letnji

Studija rada i ergonomija22004
Projektovanje postupaka rada CAPP, CAM32005
Pouzdanost tehničkih sistema i održavanje22105
Sistemi za automatsku identifikaciju20204
Teorija odlučivanja22005
Automatizacija procesa rada 140227

Godina: 3, Semestar: Zimski

Tehnologije montaže30216
Tehnologije rukovanja materijalom30216
Tehnologije merenja i kontrole proizvoda31105
Preduzetništvo i inovacije32004
Integralna sistemska podrška - logistika22005
Metode i tehnike upravljanja projektima20204

Godina: 3, Semestar: Letnji

Projektovanje proizvodnih sistema32005
Projektovanje informacionih sistema30205
Organizacija preduzeća22005
Sistem menadžmenta kvalitetom22005
Izborni predmet 222007
Stručna praksa00063

Godina: 4, Semestar: Zimski

Upravljanje procesima rada30306
Inženjerstvo usluga31105
Programabilni logički kontroleri (PLC)20205
Izborni predmet 330205
Izborni predmet 432214
Izborni predmet 533325

Godina: 4, Semestar: Letnji

Inženjerski pristup rešavanju problema32005
Osnove LEAN proizvodnje22004
Izborni predmet 632205
Izborni predmet 732205
Izborni predmet 832205
Diplomski rad - istraživački rad00003
Diplomski rad - izrada i odbrana00033