Asistent Danilo Nikolić


Nedostaje slika

Danilo Nikolić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Danilo Nikolić je rođen 27. decembra 1996. u Vršcu.
2015. završio srednju stručnu školu ŠC "Nikola Tesla", smer ekonosmki-tehničar.
2019. diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, departman: Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, smer: Inženjerstvo informacionih sistema.
2020. masterirao na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, departman: Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, smer: Inženjerstvo informacionih sistema.

Asistent
05.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent05.11.2020.04.11.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Saradnik u nastavi29.10.2019.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSladojević S., Arsenović M., Nikolić D., Anderla A., Stefanović D.: Advancements in Mobile-Based Air Pollution Detection: From Literature Review to Practical Implementation, Sensors, 2024, Vol. 2024, ISSN 1424-8220
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStefanović M., Pržulj Đ., Ristić S., Stefanović D., Nikolić D.: Smart Contract Application for Managing Land Administration System Transactions, IEEE Access, 2022, Vol. 10, pp. 39154-39176, ISSN 2169-3536
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Nikolić D., Dakić D., Havzi S., Lolić T.: Identification of strategies over tools for static code analysis, 9. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Songkhla: IOP Conference Series, 27 May, 2021
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović D., Nikolić D., Dakić D., Spasojević I., Ristić S.: Static code analysis tools: a systematic literature review, 31. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Mostar: DAAAM International, 21-24 October, 2020, ISBN 978-3-902734-xx-x
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNikolić D., Dakić D., Kolak A., Narandžić D., Janković A.: INTEGRATION OF GAME-BASED SOFTWARE TOOLS INTO HIGHER EDUCATION, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 7-9 October, 2020
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMirković M., Janko A., Nikolić D., Kalin I.: Multimodal techniques and methods in affective computing – a brief overview, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Springer Cham, 7-9 October, 2020, pp. 518-525, ISBN 978-3-030-97946-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNikolić D., Stefanović D., Dakić D., Sladojević S., Ristić S.: Analysis of the tools for static code analysis, 20. International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: IEEE, 17-19 Mart, 2021, ISBN 978-1-7281-8229-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAntanasijević D., Nikolić D., Dakić D., Stefanović M., Sekulić D.: Poređenje ostvarenih rezultata studenata tokom redovnog procesa nastave i tokom on-line nastave u periodu pandemije, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021, pp. 79-82, ISBN 978-86-6022-313-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNikolić D., Stefanović D., Dakić D., Sladojević S., Ristić S.: Analysis of the tools for static code analysis, 20. International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Jahorina: IEEE, 17-19 Mart, 2021, ISBN 978-1-7281-8229-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSpasojević I., Gutai A., Nikolić D., Havzi S., Antanasijević D.: Primena tehnika poslovne inteligencije na analitiku učenja radi predviđanja uspešnosti studenata u onlajn nastavi, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai A., Spasojević I., Milićević A., Nikolić D., Janko A.: Primena inteligentnih tutorskih sistema (ITS) u obrazovanju na daljinu, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniHavzi S., Lalić D., Nikolić D., Janko A.: Istraživanje o korišćenju čet-botova u upisnim kampanjama fakulteta, 25. Trendovi razvoja, Kopaonik, 11-14 Februar, 2019
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2023.
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2020.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka29.10.2019.