Saradnik u nastavi Kristina Ristić


Nedostaje slika

Kristina Ristić

Saradnik u nastavi


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeSaradnik u nastavi

Ristić Kristina rođena je 10.11.1998. godine u Novom Sadu, u kome je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Nakon završene srednje škole "Svetozar Miletić", školske 2017/18. godine, upisuje se na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program Industrijsko inženjerstvo. U četvroj godini studija bira modul Kvalitet i logistika i 2021. godine završava osnovne akademske studije. Školske 2021/22. godine upisuje se na master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka.

U zvanje saradnika u nastavi je izabrana 2022. godine na katedri za Kvalitet, efektivnost i logistiku, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, na Fakultetu tehničkih nauka. Aktivno učestvuje u realizaciji nastave na više predmeta.

Saradnik u nastavi
01.10.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.10.2022.30.09.2023.Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Saradnik u nastaviKvalitet, efektivnost i logistikaFakultet tehničkih nauka01.10.2023.
Saradnik u nastaviKvalitet, efektivnost i logistikaFakultet tehničkih nauka01.10.2022.