Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Рајновић др Драган
ДоцентТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 133007
Механика 122005
Машински материјали40318
Термичка обрада30215
Изборни предмет 122004

Година: 1, Семестар: Летњи

Инжењерске графичке комуникације42209
Математика 233007
Механика 222005
Технологија ливења20205
Технологија заваривања20205

Година: 2, Семестар: Зимски

Машински елементи44009
Отпорност материјала44009
Технологија пластичног деформисања20225
Изборни предмет 130306

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике22005
Мерење и квалитет30216
Технологија обраде резањем30306
Машине за обраду деформисањем30215
Страни језик20002
Изборни предмет 233007

Година: 3, Семестар: Зимски

Механика 333007
Аутоматизација у производном машинству30205
Алати за обраду резањем30306
Обрадни и технолошки системи30215
Изборна позиција 130307

Година: 3, Семестар: Летњи

Основи механике флуида21105
Неконвенционални поступци обраде30215
Пројектовање технолошких процеса30316
Аутоматски флексибилни технолошки системи30206
Прибори20215
Стручна пракса00033

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 000005
Изборна позиција 100004
Изборна позиција 200007
Изборна позиција 300005
Изборна позиција 400006
Изборна позиција 530306

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 630306
Изборна позиција 730306
Изборна позиција 820205
Изборна позиција 920204
Завршни - Дипломски рад00066
 Документа