Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Димитрије Стојанов (E2 154/2020)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Примена конволуционих неуронских мрежа за детекцију болести пнеумоније над пацијентима
Тема (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Датум одбране:05.10.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
 
Студент:Филип Орешковић (I1 20/2021)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА ИНЖЕЊЕСРКИХ МЕТОДА НА АНАЛИЗУ И УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПОСЛОВАЊА
Тема (Eng):THE USAGE OF ENGINEERING METHODS FOR THE ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF WAREHOUSE OPERATIONS
Датум одбране:02.10.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Амина Адиловић (I2 12/2020)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Унапређење процеса складиштења у компанији “ЕС КОМЕРЦ” ДОО
Тема (Eng):Improvement of the storage process in company “ES KOMERC” d.o.o
Датум одбране:02.10.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Немања Вајагић (i2 44/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа и унапређење складишта и процеса складиштења у компанији "Марбо Продуцт доо"
Тема (Eng):Analysis and improvement of warehouse processes in "Marbo Product doo" company
Датум одбране:02.10.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Јована Јовић (E8 4/2021)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Пројектовање штампаних плоча за интерфејсе великих брзина
Тема (Eng):Design of printed circuit boards for high-speed interfaces
Датум одбране:29.09.2023. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Ванредни професор
МенторМарјан Урекар
Доцент
ЧланНебојша Пјевалица
Редовни професор
 
Студент:Никола Папић (EE 68/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модулационе технике за управљање трофазним инверторима
Тема (Eng):Modulation techniques for three phase inverter control
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникСтеван Грабић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланИван Тодоровић
Доцент
 
Студент:Маја Јакишић (IM 106/2016)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОИЗВОДНОГ СИСТЕМА ЗА ИЗРАДУ ТРОСЛОЈНЕ КАРТОНСКЕ КУТИЈЕ
Тема (Eng):PRODUCTION SYSTEM DESIGN FOR MAKING A THREE-LAYER CARDBOARD BOX
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникЉубица Дуђак
Редовни професор
МенторМилован Лазаревић
Редовни професор
ЧланМитар Јоцановић
Редовни професор
 
Студент:Владан Лалић (IN 51/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Корпоративна анализа индустрије видео игра
Тема (Eng):Corporate analysis of the video game industry
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Дарко Лакић (S1 14/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање ланцима снабдевања 4.0: основне теоријске поставке
Тема (Eng):Supply chain management 4.0: basic theoretical settings
Датум одбране:29.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Марко Јовац (st 2/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Леан концепт у логистици
Тема (Eng):Lean concept in logistics
Датум одбране:29.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаринко Масларић
Ванредни професор
МенторСветлана Николичић
Редовни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Аљоша Герун (ZZ 29/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Напредни процеси третмана комуналних отпадних вода
Тема (Eng):Advanced municipal wastewater treatment processes
Датум одбране:28.09.2023. 17:30
Место одбране:F012 - Учионица за одбрану дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторИвана Михајловић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Нина Ивановић (ZR 6/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа нивоа свести и знања о безбедности и здрављу на раду студената Факултета техничких наука
Тема (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Датум одбране:28.09.2023. 17:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникИвана Михајловић
Ванредни професор
МенторМаја Петровић
Ванредни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Александар Милошевић (M1 17/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Оцењивање животног циклуса модуларног прибора за обраду поклопца кућишта
Тема (Eng):Life cycle assessment of modular fixture for machining of housing cover
Датум одбране:28.09.2023. 15:00
Место одбране:114 - Кабинет
Комисија

ПредседникЂорђе Вукелић
Редовни професор
МенторБорис Агарски
Ванредни професор
ЧланНенад Симеуновић
Редовни професор
 
Студент:Хелена Швертел (zz 8/2016)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИКАЗ ЕНЕРГЕТСКИХ КАПАЦИТЕТА И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТРЕБА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СА АСПЕКТА ВЕЋЕГ УЧЕШЋА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
Тема (Eng):OVERVIEW OF ENERGY CAPACITIES AND ENERGY NEEDS OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA FROM THE ASPECT OF A GREATER SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Датум одбране:28.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Сергеј Стајшић (EE 78/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Просторна дистрибуција магнетног поља код синхроних машина са сталним магнетима
Тема (Eng):Spatial distribution of magnetic field in permanent magnet synchronous machines
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникВладимир Поповић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланНикола Вукајловић
Доцент
 
Студент:Јована Рашевић (Z1 10/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ТРЕНД И ПРЕПРЕКЕ РАЗВОЈА ПРИМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Тема (Eng):Trend and obstacles to the development of the application of electric vehicles in the territory of the European Union
Датум одбране:28.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаја Турк-Секулић
Редовни професор
МенторБранка Накомчић-Смарагдакис
Редовни професор
ЧланДуња Соколовић
Редовни професор
 
Студент:Милана Јовановић (GI 88/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процена еколошке свести грађана о рециклажи папира
Тема (Eng):Assessment of citizens' environmental awareness of paper recycling
Датум одбране:28.09.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Лаловић (EE 38/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање синхроним мотором са перманентним магнетима на ротору у широком опсегу брзина
Тема (Eng):Control of permanent magnet synchronous motor in deep field-weakening region
Датум одбране:28.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДарко Марчетић
Редовни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Зорица Радмановић (GI 85/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ИСПИТИВАЊЕ УТИЦАЈА ГРАМАТУРЕ, ТЕМПЕРАТУРЕ И пХ ВРЕДНОСТИ ПОВРШИНЕ КАРТОНА НА ЗАТЕЗНУ ЧВРСТОЋУ
Тема (Eng):Evaluation of the effect of grammage, temperature and pH value of the paperboard surface on the tensile strength
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЖивко Павловић
Редовни професор
МенторМиљана Прица
Редовни професор
ЧланВесна Гвоић
Асистент са докторатом
 
Студент:Бојан Секулић (ST 60/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници улица Прердовићева и Рачког у Новом Саду
Тема (Eng):Analysis of traffic conditions at intersection of streets Preradovićeva and Račkog in Novi sad,
Датум одбране:28.09.2023. 12:30
Место одбране:105 - Кабинет
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Борко Миливојевић (EE 29/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Микропроцесорска реализација скаларног управљања електромоторним погона са асинхроном машином
Тема (Eng):Microprocessor based digital scalar control of induction motor electric drive
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Јеркан
Ванредни професор
 
Студент:Никола Вукадин (ME 39/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај нове регулативе на аеродинамичке перформансе болида Формуле 1
Тема (Eng):The impact of new regulations to aerodynamics performances of a Formula 1 car
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСлободан Ташин
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСиниша Бикић
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Милутин (ST 4/2017)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја на раскрсници улица Николе Тесле и Светозара Марковића у Жабљу
Тема (Eng):Analysis of traffic condition on intersection Nikola Tesla and Svetozar Markovic in Zabalj
Датум одбране:28.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВук Богдановић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Николина Стојичић (ST 90/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа услова одвијања саобраћаја са предлогом мера на раскрсници Пут М4 – Омладински пут/ 25. мај у Приједору
Тема (Eng):Analysis of traffic condition with recommendation of measures on intersection M4- Omladinski put/ 25. maj u Prijedoru
Датум одбране:28.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Владимир Козомора (ME 12/2019)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Методе визуелизације струјања и прорачун силе отпора на основу шлирен фотографије
Тема (Eng):Flow visualization techniques and drag force calculation based on a schliren photograph
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:102 - 102
Комисија

ПредседникСиниша Бикић
Ванредни професор
МенторМаша Букуров
Редовни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Александра Павлов (PM 12/2020)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Анализа вратила електромотора 2.РОКТ 280 М-4 применом методе коначних елемената
Тема (Eng):Analysis of the shaft of the electrical motor 2.ROKT 280 M-4 using Finite Element Method
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникДејан Лукић
Редовни професор
МенторАлександар Живковић
Ванредни професор
ЧланМилан Рацков
Ванредни професор
 
Студент:Анастасија Пролић (ST 65/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена система краткотрајног паркирања у зони вртића у Новом Саду
Тема (Eng):Parking management in kindergarten zones in Novi Sad
Датум одбране:28.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Митровић Симић
Ванредни професор
МенторВук Богдановић
Редовни професор
ЧланНемања Гаруновић
Асистент - др наука
 
Студент:Милана Вучковић (I1 3/2022)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:УНАПРЕЂЕЊЕ СКЛАДИШНОГ ПРОСТОРА КОМПАНИЈЕ „КОВИС БП“
Тема (Eng):IMPROVEMENT OF STORAGE SPACE OF THE COMPANY „KOVIS BP“
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАцо Антић
Редовни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Ксенија Крмпот (IM 51/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улога интерне ревизије у унапређењу управљања ризицима у високошколским установама у Србији
Тема (Eng):The role of internal audit in enhancing risk management in higher education institutions in Serbia.
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВеселин Перовић
Редовни професор
МенторРанко Бојанић
Ванредни професор
ЧланЈелена Демко-Рихтер
Ванредни професор
 
Студент:Катарина Кнежевић (ST 24/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај корона вируса на рад предузећа у саобраћајној делатости
Тема (Eng):The impact of the corona virus on the work of companies within the transport sector
Датум одбране:28.09.2023. 10:00
Место одбране:104 - 104
Комисија

ПредседникПавле Питка
Ванредни професор
МенторМилица Миличић
Редовни професор
ЧланТатјана Ковачевић
Асистент - др наука
 
Студент:Ана-Марија Карћаш (IT 9/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој софтверског решења за управљање пословним процесом продаје
Тема (Eng):Development of a software solution for managing the sales business process
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторБранислав Стеванов
Ванредни професор
ЧланДушанка Дакић
Асистент-мастер
 
Студент:Јелена Илић (PR 24/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Миграција монолитног система интернет продавнице на микросервисну архитектуру базирану на догађајима
Тема (Eng):Migration of monolithic system internet store to event-driven microservices architecture
Датум одбране:28.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Вукмировић
Редовни професор
МенторСебастијан Стоја
Доцент
ЧланБојан Јелачић
Доцент
 
Студент:Ања Тановић (E1 41/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација паралелног k-means алгоритма за класификацију цифара употребом OpenMP и MPI библиотека
Тема (Eng):Parallel k-means algorithm implementation for digit classification using OpenMP and MPI libraries
Датум одбране:27.09.2023. 14:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Јана Јанковић (E1 39/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Имплементација протокола за кохерентност кеш меморије
Тема (Eng):Implementation of cache coherence protocol
Датум одбране:27.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Ванредни професор
МенторВук Врањковић
Ванредни професор
ЧланИлија Башичевић
Редовни професор
 
Студент:Јован Рајчевић (EE 76/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Одређивање параметара асинхроних машина применом методе коначних елемената
Тема (Eng):Determining the parameters of induction machines using the finite element method
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Јелена Ердељан (V2 3/2020)
Студијски програм:Математика у техници
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Условни хетероскедастични модели за процену волатилности временских серија
Тема (Eng):Conditional heteroskedastic models for time series volatility estimation
Датум одбране:27.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЉубо Недовић
Ванредни професор
МенторЈелена Иветић
Ванредни професор
ЧланВладимир Ђаковић
Ванредни професор
 
Студент:Марија Степановић (GI 57/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Улична фотографија
Тема (Eng):Street Photography
Датум одбране:27.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Мила Радојевић (EE 2/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аналитички и нумерички приступ анализи транзијентних појава код синхроних машина
Тема (Eng):Analytical and numerical approach to the analysis of transient phenomena in synchronous machines
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:NT208 - НТП-208
Комисија

ПредседникДушко Бекут
Редовни професор
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланНикола Вукајловић
Доцент
 
Студент:Ана Милец (GI 24/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Фотографски портрет места Пивнице
Тема (Eng):Photographic Portrait of Pivnice Village
Датум одбране:27.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Томић
Ванредни професор
МенторЈелена Владушић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Чонгор Варкуља (IM 13/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена СМА индикатора у функцији детерминисања појаве кризних стања
Тема (Eng):Application of the SMA indicator in the function of determining the occurrence of crisis
Датум одбране:27.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНебојша Ралевић
Редовни професор
МенторВладимир Ђаковић
Ванредни професор
ЧланЈелена Бороцки
Редовни професор
 
Студент:Анђела Пантовић (SP 12/2019)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:QР КОД У САОБРАЋАЈУ
Тема (Eng):QR CODE IN TRAFFIC
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторЂорђије Дупљанин
Доцент
ЧланСиниша Сремац
Ванредни професор
 
Студент:Драгана Лазаревић (ST 93/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Стање и мере за унапређење интермодалног транспорта у земљама Јадранско-јонског региона
Тема (Eng):Status and measures to improve intermodal transport in the countries of the Adriatic-Ionian region
Датум одбране:27.09.2023. 11:00
Место одбране:AR0 - АР0
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Рогановић (IM 59/2015)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Глобални трендови у корпоративној друштвеној одговорности и одрживом пословању
Тема (Eng):Global Trends in Corporate Social Responsibility and Sustainable Business
Датум одбране:27.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВладимир Ђаковић
Ванредни професор
МенторАндреа Окановић
Ванредни професор
ЧланБојана Јокановић
Доцент
 
Студент:Маша Драгојлов (GI 74/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПОРЕЂЕЊЕ И АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ ГЕНЕРАТОРА КОМПОЗИЦИЈА (ФОТОГРАФИЈА) БАЗИРАНИХ НА ВЕШТАЧКОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈИ
Тема (Eng):Comparison and Analysis of Various Composition Generators (Photographs) Based on Artificial Intelligence
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИван Пинћјер
Ванредни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМарко Марковић
Доцент
 
Студент:Вукан Јаглица (St 43/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Видовна прерасподела у робном транспорту: стање и могућности унапређења
Тема (Eng):Modal change in freight transport: status and opportunities for improvement
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:AR0 - АР0
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Стефан Радивојевић (ZR 9/2017)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Композитини материјали за заштиту од нуклеарног зрачења
Тема (Eng):Composite materials for protection against nuclear radiation
Датум одбране:27.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиодраг Вишковић
Доцент
МенторДрагана Штрбац
Редовни професор
ЧланБојана Зораја
Асистент - др наука
 
Студент:Бранка Биберџић (GG 8/2012)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Коришћење катастарских података у анализи тржишта и проценама вредности непокретности
Тема (Eng):Use of cadastral data in market analysis and real estate valuations
Датум одбране:27.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Александра Станчул (GI 80/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа квалитета утискивања фолијом на различитим подлогама
Тема (Eng):Analysis of hot foil embossing quality on different substrates
Датум одбране:27.09.2023. 09:30
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторМагдолна Пал
Ванредни професор
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Марко Велемиров (GG 56/2011)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Геодетски радови у поступку комасације катастарске општине Чока
Тема (Eng):Geodetic works in the procedure of land consolidation of the cadastral municipality of Čoka
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Наташа Гачић (GI 54/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Испитивање могућности бесплатног софтвера из претраживача (Пхотопеа.цом) за креирање фотоманипулације
Тема (Eng):Examining the capabilities of a free browser software (Photopea.com) for creating photo manipulations
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИвана Јурич
Доцент
ЧланМагдолна Пал
Ванредни професор
 
Студент:Драгиша Драшковић (IM 122/2015)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за аутоматизацију процеса пословања складишта
Тема (Eng):System for automation process of warehouse operations
Датум одбране:27.09.2023. 09:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланМарко Арсеновић
Доцент
 
Студент:Драгана Жабаљац (IT 45/2018)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интернет презентација као кључ успеха модерног пословања
Тема (Eng):Web presentation as the key to the success of modern business
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланМарко Арсеновић
Доцент
 
Студент:Јована Драгојевић (o1 50/2012)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Рангирање општина за покретање комасационих пројеката у Јужнобанатском округу
Тема (Eng):Ranking of municipalities for the initiation of land consolidation projects in the South Banat district
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Марко Секулић (PE 10/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Електричне инсталације у објектима болничко-клиничког типа
Тема (Eng):Electrical installations in hospitals
Датум одбране:27.09.2023. 08:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникВеран Васић
Редовни професор
МенторДејан Рељић
Ванредни професор
ЧланЖељко Кановић
Редовни професор
 
Студент:Софија Ђорђевић (I7 12/2021)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој микросервисне апликације за онлајн трговину
Тема (Eng):Development of a microservices application for online commerce
Датум одбране:27.09.2023. 08:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникАндраш Андерла
Ванредни професор
МенторСрђан Сладојевић
Ванредни професор
ЧланСрђан Попов
Редовни професор
 
Студент:Петар Урх (o1 20/2018)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Анализа система дигиталних геодетских елабората у Републици Хрватској
Тема (Eng):Analysis of the system of digital geodetic studies in the Republic of Croatia
Датум одбране:27.09.2023. 08:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМарко Марковић
Доцент
МенторГоран Маринковић
Ванредни професор
ЧланДејан Лукић
Редовни професор
 
Студент:Тијана Дамјановић (AU 6/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Урбана трансформација подручја бродоградилишта и Морнарице у Новом Саду
Тема (Eng):Urban transformation of the shipyard and Navy area in Novi Sad
Датум одбране:26.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Милинковић
Доцент
МенторДарко Реба
Редовни професор
ЧланМарина Царевић-Томић
Доцент
 
Студент:Игор Богдановић (Zk 18/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процјена безбиједности од пожара вишеспратне стамбене зграде
Тема (Eng):Fire safety assessment of multistory residential building
Датум одбране:26.09.2023. 12:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторМирјана Лабан
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Доцент
 
Студент:Ана Ђурић (IM 11/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Систем за подршку пословању продавнице спортске опреме
Тема (Eng):A system to support the business of a sports equipment store
Датум одбране:26.09.2023. 11:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Анастасија Стевић (AI 41/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање просторије и механичког коња у стимпанк стилу за потребе игре А Маднесс фор Тwо
Тема (Eng):Modeling a room and mechanical horse in steampunk style for the video game A Madness for Two
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Александра Хорњак (IM 93/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Истраживање миграција ЕРП система у системе рачунарства у облаку
Тема (Eng):Research on ERP system migrations to cloud computing systems
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланАндраш Андерла
Ванредни професор
 
Студент:Никола Јевтић (MP 11/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај брзине ласерског заваривања на облик и димензије завареног споја
Тема (Eng):Influence of laser welding speed on weld shape and dimensions
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланМилан Пећанац
Асистент-мастер
 
Студент:Марија Дабић (RA 197/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптимизација времена подизања оперативног система уређаја базираног на TDA4 чипу
Тема (Eng):Boot time optimization of operating system for device based on TDA4 chip
Датум одбране:26.09.2023. 11:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМиодраг Ђукић
Доцент
МенторЖељко Лукач
Ванредни професор
ЧланВладимир Маринковић
Доцент
 
Студент:Јелена Ракић (AI 29/2017)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дигитални карактер Милунке Савић у стилу продукције компаније Волт Дизни
Тема (Eng):Digital Character of Milunka Savic in the style of The Walt Disney Company
Датум одбране:26.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАна Перишић
Ванредни професор
МенторИгор Кекељевић
Ванредни професор
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Анђела Жунић (RA 118/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Имплементација апликације за управљање наменским уређајем на даљину
Тема (Eng):Implementation of a remote control application for a embedded device
Датум одбране:26.09.2023. 10:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМиодраг Ђукић
Доцент
МенторЖељко Лукач
Ванредни професор
ЧланВладимир Маринковић
Доцент
 
Студент:Ивана Миличић (E2 5/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Класификација покрета шаке на основу ЕМГ сигнала
Тема (Eng):CLASSIFICATION OF HAND GESTURES BASED ON EMG SIGNALS
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторНикола Јорговановић
Редовни професор
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Зоран Боровић (MP 10/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заваривање ласером и опрема за заваривање
Тема (Eng):Laser welding and welding equipment
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланМилан Пећанац
Асистент-мастер
 
Студент:Стефан Бирчанин (RA 155/2018)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Прилагођење постојећег OpenAuto пројекта ради портабилности апликације
Тема (Eng):Adaptation of the existing OpenAuto project for application portability
Датум одбране:26.09.2023. 10:00
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМиодраг Ђукић
Доцент
МенторВладимир Маринковић
Доцент
ЧланЖељко Лукач
Ванредни професор
 
Студент:Јован Бајић (A7 2/2022)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Реактивација градитељског фонда – случај: „Херој Пинки 3“
Тема (Eng):Adaptive reuse of the built heritage – case: „Hero Pinkie 3“
Датум одбране:26.09.2023. 09:30
Место одбране:503 - Кабинет историја
Комисија

ПредседникСоња Пејић
Ванредни професор
МенторАница Драганић
Ванредни професор
ЧланМариа Силађи
Доцент
 
Студент:Немања Васиљевић (PR 103/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Евалуација контролних табли и информационо–забавног система у возилима кроз историју
Тема (Eng):Evaluation of dashboards and infotainment systems in vehicles throughout history
Датум одбране:26.09.2023. 09:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Андреа Риђешић (AU 8/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЦО-ХОУСИНГ - лекције модернистичког наслијеђа: примјер Лимана 1 у Новом Саду
Тема (Eng):Co-housing - lessons of modernist heritage: example of Liman 1 in Novi Sad
Датум одбране:26.09.2023. 09:00
Место одбране:503 - Кабинет историја
Комисија

ПредседникМиљана Зековић
Редовни професор
МенторАница Драганић
Ванредни професор
ЧланМариа Силађи
Доцент
 
Студент:Анђела Аџић (GI 42/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за online поручивање накита
Тема (Eng):Web application for online jewelry ordering
Датум одбране:26.09.2023. 09:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланИвана Јурич
Доцент
 
Студент:Јована Богојевић (IN 32/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена алгоритама надгледаног машинског учења на проблему бинарне класификације код предикције појаве дијабетеса
Тема (Eng):Application of Supervised Machine Learning Algorithms on the Problem of Binary Classification for Diabetes Prediction
Датум одбране:26.09.2023. 08:45
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Нађа Стојановић (GI 44/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за подстицање рециклаже
Тема (Eng):A web application to encourage recycling
Датум одбране:26.09.2023. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланНеда Милић Керестеш
Ванредни професор
 
Студент:Драгана Симић (ZK 1/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Методолигија процене ризика од пожара за стамбено-пословну зграду
Тема (Eng):Methodology of fire risk assesment for residential-business building
Датум одбране:26.09.2023. 08:00
Место одбране:401 - Кабинет
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторМирјана Лабан
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Доцент
 
Студент:Страхиња Врховац (ZK 9/2019)
Студијски програм:Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процена безбедности од пожара породичне стамбене зграде
Тема (Eng):Fire safety assessment of family residential building
Датум одбране:26.09.2023. 08:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникЉиљана Поповић
Доцент
МенторМирјана Лабан
Редовни професор
ЧланСузана Драганић
Доцент
 
Студент:Марија Зељковић (EE 66/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Велики поремећаји у електроенергетском систему и анализа рада релејне заштите
Тема (Eng):Major disturbances in the power system and analysis of relay protection operation
Датум одбране:25.09.2023. 16:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Катарина Двизац (EE 89/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Основна потребна знања из релејне заштите за електроинжењера опште струке
Тема (Eng):Basic required knowledge of relay protection for a general electrical engineer
Датум одбране:25.09.2023. 16:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Александра Росић (EE 50/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Изазови заштита микромрежа
Тема (Eng):Challenges of microgrid protection
Датум одбране:25.09.2023. 15:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникГоран Швенда
Редовни професор
МенторДушко Бекут
Редовни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Небојша Коледин (EE 11/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРАКТИЧНА РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕКТОРСКОГ УПРАВЉАЊА АСИНХРОНИМ МОТОРОМ КОРИШЋЕЊЕМ АУТОКОДИНГ ПРОЦЕДУРА
Тема (Eng):Practical realisation of induction motor field oriented control using autocoding procedure
Датум одбране:25.09.2023. 14:40
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторДраган Милићевић
Ванредни професор
ЧланЗолтан Чорба
Ванредни професор
 
Студент:Филип Тењи (EE 21/2012)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оптималан избор и ангажовање производних капацитета у оперативном планирању погона електроенергетског система
Тема (Eng):Unit commitment in the operational planning of the electric power system
Датум одбране:25.09.2023. 14:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникАлександар Селаков
Ванредни професор
МенторПредраг Видовић
Ванредни професор
ЧланНевен Ковачки
Доцент
 
Студент:Марија Панић (EE 39/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Напредна регулација брзине обртања машине једносмерне струје
Тема (Eng):Advanced speed control of direct current motors
Датум одбране:25.09.2023. 14:00
Место одбране:NT210 - НТП-210
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторВладимир Поповић
Доцент
ЧланДејан Рељић
Ванредни професор
 
Студент:Ленка Ерац (ZR 37/2022)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ СА ГРАЂЕВИНСКИМ ТОРАЊСКИМ ДИЗАЛИЦАМА ПРЕМА МЕЂУНАРОДНОЈ РЕГУЛАТИВИ
Тема (Eng):SAFETY AND HEALTY MEASURES AT WORK WITH TOWER CRANES, ACCORDING TO INTERNATIONAL REGULATIONS
Датум одбране:25.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДраган Адамовић
Ванредни професор
МенторАтила Зелић
Доцент
ЧланРадомир Ђокић
Ванредни професор
 
Студент:Филип Рувидић (EE 214/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утицај облика калемова на индуктивност код бежичног преноса енергије
Тема (Eng):Effects of coil shapes on inductivity in wireless power transfer
Датум одбране:25.09.2023. 12:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникДејан Јеркан
Ванредни професор
МенторДејана Херцег
Ванредни професор
ЧланГорана Мијатовић
Доцент
 
Студент:Алберт Хаук (MM 18/2017)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заваривање челика за балистичку заштиту са попуном високе тврдоће
Тема (Eng):Welding of armour steel with high hardness filler
Датум одбране:25.09.2023. 12:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Никола Миљуш (ME 35/2017)
Студијски програм:Енергетика и процесна техника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена универзалног уређаја за детекцију цурења гаса за испитивање непропусности унутрашње гасне инсталације
Тема (Eng):The use of universal device for gas leaking detection for internal gas installation tightness test
Датум одбране:25.09.2023. 11:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМаша Букуров
Редовни професор
МенторСиниша Бикић
Ванредни професор
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Војислав Сандић (G1 24/2021)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРОЦЕНА СТАН?А И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У ЛОЗНИЦИ
Тема (Eng):ASSESSMENT OF CONDITION AND ENERGY RENOVATION OF FAMILY RESIDENTIAL BUILDING IN LOZNICA
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБранислава Новаковић
Редовни професор
МенторМирјана Малешев
Редовни професор
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Николина Игњатовић (GI 63/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа и поређење лого генератора базираних на вештачкој интелигенцији
Тема (Eng):Analysis and comparison of artificial intelligence-based logo makers
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСандра Дедијер
Редовни професор
МенторИвана Томић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањанин
Асистент са докторатом
 
Студент:Нина Козма (i7 14/2021)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Статичка анализа кода веб апликације за подршку пословања електронске продавнице књига применом алата СонарQубе
Тема (Eng):SonarQube-based Static Code Analysis of an Online Bookstore Web Application
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:203 - Кабинет
Комисија

ПредседникДрагана Константиновић
Ванредни професор
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланТеодора Вучковић
Доцент
 
Студент:Стеван Цетењи (PM 15/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Пројектовање технологије заваривања размењивача топлоте у системима даљинског грејања
Тема (Eng):Develop a welding technologies for heat exchanger for district heating system
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:110 - Кабинет
Комисија

ПредседникСебастиан Балош
Редовни професор
МенторМирослав Драмићанин
Доцент
ЧланСавка Адамовић
Ванредни професор
 
Студент:Душан Бркић (SW 42/2018)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Функционално програмирање у програмском језику Елм
Тема (Eng):Functional programming in programming language Elm
Датум одбране:25.09.2023. 11:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Даница Вучковић (ra 244/2017)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:СИСТЕМ ЗА ПРЕПОРУЧИВАЊЕ (ФИЛМОВА) СА ДВА РЕЖИМА РАДА: методом колаборативног филтрирања, методом модела базираног на садржају
Тема (Eng):Recommender system for movie recommendation with two regimes of working
Датум одбране:25.09.2023. 10:30
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Стефан Миљковић (GT 18/2019)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Тема (Eng):Application of photovoltaic systems in agriculture
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБранка Гвозденац Урошевић
Редовни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланБане Попадић
Доцент
 
Студент:Ања Младеновић (IM 180/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа и имплементација стратегије на примеру компаније Фриком
Тема (Eng):Analysis and implementation of strategy on the example of Frikom
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторБојан Лалић
Редовни професор
ЧланТања Тодоровић
Асистент-мастер
 
Студент:Свјетлана Бардак Шушница (M1 11/2021)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Оцена квалитета завареног споја на бази металографског испитивања
Тема (Eng):Assessment of weld quality based on metallographic testing
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:109 - Канцеларија
Комисија

ПредседникДраган Рајновић
Ванредни професор
МенторСебастиан Балош
Редовни професор
ЧланБорис Стојић
Ванредни професор
 
Студент:Лука Вучковић (SW 47/2013)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена мобилности као сервиса за унапређење јавног превоза кроз концепт дигиталних близанаца
Тема (Eng):Application of mobility as a service for the improvement of public transport through the concept of digital twins
Датум одбране:25.09.2023. 10:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Илија Калинић (SW 65/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Детекција музичких инструмената на слици употребом вештачких неуронских мрежа
Тема (Eng):Detecting musical instruments on images using artificial neural networks
Датум одбране:25.09.2023. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторЈелена Сливка
Ванредни професор
ЧланМилан Сегединац
Ванредни професор
 
Студент:Оља Котлаја (GR 62/2017)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ЛЦЦА и примена у поређењу асфалтних мешавина
Тема (Eng):LCCA and its application in the comparison of asphalt mixtures
Датум одбране:25.09.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникБојан Матић
Редовни професор
МенторМилан Маринковић
Доцент
ЧланСлободан Колаковић
Ванредни професор
 
Студент:Ања Петрић (IM 30/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа и унапређење система менаџмента животном средином у организацији "Еуро Хербс" д.о.о.
Тема (Eng):Analysis and improvement of the Environmental Management System in the organization ,,Euro Herbs" d.o.o.
Датум одбране:25.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСтеван Милисављевић
Редовни професор
МенторНебојша Бркљач
Доцент
ЧланМарина Јанковић
Асистент-мастер
 
Студент:Марко Драгићевић (SW 74/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој AWS Serverless интернет апликација у облаку
Тема (Eng):Development of AWS Serverless Web Applications
Датум одбране:25.09.2023. 09:00
Место одбране:406 - Канцеларија
Комисија

ПредседникГоран Савић
Ванредни професор
МенторМилан Сегединац
Ванредни професор
ЧланЈелена Сливка
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Мирковић (GI 28/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн корисничког интерфејса мобилне и десктоп апликације за ГРИД лабораторију
Тема (Eng):GRID Laboratory User Interface Design for Mobile and Desktop Application
Датум одбране:25.09.2023. 08:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникГојко Владић
Ванредни професор
МенторСтефан Ђурђевић
Доцент
ЧланИван Пинћјер
Ванредни професор
 
Студент:Алекса Симић (SW 13/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Језик и алат за креирање игара интерактивне фикције са графичким корисничким интерфејсом и генерисањем слика на основу текста
Тема (Eng):A language and a tool for Interactive Fiction implementation with Graphical User Interface and image generation from descriptions
Датум одбране:22.09.2023. 16:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Ана Арсић (I2 27/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ СКРАМ ОКВИРА У МАРКЕТИНГУ НА ПРИМЕРУ КОМПАНИЈЕ ЛЕВУП ДИГИТАЛ СОЛУТИОНС
Тема (Eng):ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE SCRUM FRAMEWORK IN MARKETING ON THE EXAMPLE OF LEVUP DIGIRAL SOLUTIONS
Датум одбране:22.09.2023. 16:00
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникТеодора Вучковић
Доцент
МенторДанијела Ћирић Лалић
Доцент
ЧланМаја Петровић
Ванредни професор
 
Студент:Лазар Павловић (SW 43/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Генератор кода на основу UML дијаграма класа
Тема (Eng):Source code generator based on UML class diagrams
Датум одбране:22.09.2023. 16:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторИгор Дејановић
Редовни професор
ЧланНикола Лубурић
Доцент
 
Студент:Радиша Стојкић (RA 84/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за дељење и резервацију вожњи у оквиру заједнице
Тема (Eng):Application for sharing and booking rides within the community
Датум одбране:22.09.2023. 15:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Владимир Анђелковић (SP 13/2015)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Правци развоја поштанске индустрије
Тема (Eng):Directions of postal industry development
Датум одбране:22.09.2023. 15:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСлавиша Думнић
Доцент
МенторЂорђије Дупљанин
Доцент
ЧланМилош Копић
Ванредни професор
 
Студент:Ивана Лазаревић (RA 137/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој веб апликације за здравствене установе
Тема (Eng):Development of a Web Application for Healthcare Institutions
Датум одбране:22.09.2023. 15:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникМилан Видаковић
Редовни професор
МенторНикола Лубурић
Доцент
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Марина Савић (ZR 7/2018)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заштита на раду и опасности које се јављају при раду са дозерима
Тема (Eng):Safety at work and hazards that occur when working with dozers
Датум одбране:22.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАтила Зелић
Доцент
МенторРадомир Ђокић
Ванредни професор
ЧланАлександар Познић
Асистент са докторатом
 
Студент:Јелена Мирковић (A7 79/2020)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Савремена колиба - кућа за одмор
Тема (Eng):Contemporary Cottage - Holiday Home
Датум одбране:22.09.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторМарко Тодоров
Ванредни професор
ЧланСенка Бајић
Доцент
 
Студент:Антониа Тилингер (AI 43/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Процес креирања стилизованог митолошког бића Кентаура од 2Д скице до 3Д модела
Тема (Eng):The process of creating a stylized mythological creature Centaur from a 2D sketch to a 3D model
Датум одбране:22.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникНенад Кузмановић
ДОЦЕНТ ИЗ ПОЉА УМЕТНОСТИ
МенторМилош Вујановић
Редовни професор
ЧланРатко Обрадовић
Редовни професор
 
Студент:Милан Петковић (ZZ 48/2019)
Студијски програм:Инжењерство заштите животне средине
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа утицаја на животну средину глобалне индустрије јавних догађаја
Тема (Eng):ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT OF THE GLOBAL PUBLIC EVENTS INDUSTRY
Датум одбране:22.09.2023. 13:00
Место одбране:012 - Канцеларија рачунарски центар
Комисија

ПредседникБојан Батинић
Ванредни професор
МенторНемања Станисављевић
Ванредни професор
ЧланЗорица Миросављевић
Асистент - др наука
 
Студент:Марта Деспотовски (AU 23/2019)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Огранак Академије уметности у Новом Саду: Синтеза старих и нових форми у функцији драмског департмана
Тема (Eng): Segment of the Academy of Arts in Novi Sad: Synthesis of old and new forms in the function of the drama department
Датум одбране:22.09.2023. 12:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникМиљана Зековић
Редовни професор
МенторДрагана Константиновић
Ванредни професор
ЧланВишња Жугић
Ванредни професор
 
Студент:Давид Видовић (EE 81/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој Линуx управљачког програма и корисничке апликације за ембеддед акцелератор наменске конволуционе неуронске мреже за класификацију животиња
Тема (Eng):Development of Linux device driver and user application for a custom convolution neural network embedded system accelerator for classifying animals
Датум одбране:22.09.2023. 12:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникИван Мезеи
Редовни професор
МенторПредраг Теодоровић
Доцент
ЧланВук Врањковић
Ванредни професор
 
Студент:Влада Пемац (IN 19/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Упоредна анализа тржишне вредности капитала произвођача електричних аутомобила
Тема (Eng):Comparative analysis of the market value of electric car companies
Датум одбране:22.09.2023. 12:30
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Горан Марковић (IN 7/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Приватизација фудбалских клубова у Србији
Тема (Eng):Privatization of football clubs in Serbia
Датум одбране:22.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДушан Добромиров
Редовни професор
МенторМладен Радишић
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Ања Обрадов (E2 36/2021)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Алат за препознавање међузависности и утицаја између безбедносно критичних софтверских компоненти различитог интегритета
Тема (Eng):A tool for identifying interdependencies between safety critical software components of different ASIL
Датум одбране:22.09.2023. 11:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникЈелена Ковачевић
Доцент
МенторБогдан Павковић
Ванредни професор
ЧланИван Мезеи
Редовни професор
 
Студент:Михајло Ђорђевић (SW 34/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој оперативног система са основним скупом функционалности
Тема (Eng):Development of an Operating System with a Basic Set of Features
Датум одбране:22.09.2023. 11:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторДушан Гајић
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Кристина Рикић (AI 33/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн сајта са производима за улепшавање
Тема (Eng):Design of beauty products site
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Доцент
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Петар Илић (IN 50/2017)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Финансијска анализа ауто компанија на фосилна горива
Тема (Eng):Financial analysis of fossil fuel car companies
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникМладен Радишић
Редовни професор
МенторДушан Добромиров
Редовни професор
ЧланМирослав Ференчак
Доцент
 
Студент:Надежда Пејчић (M2 10/2022)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Безбедност и заштита при руковању и одржавању машина и опреме за ископ земљишта
Тема (Eng):Safety and protection in the handling and maintenance of earthmoving machines and equipment
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЛазар Ковачевић
Ванредни професор
МенторРадомир Ђокић
Ванредни професор
ЧланАтила Зелић
Доцент
 
Студент:Стеван Кнежевић (PE 32/2020)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Техничко решење стубне трансформаторске станице са паметним бројилом за напајање нафтног поља
Тема (Eng):Technical solution of the pole transformer station with smart metering for powering the oil field
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникБане Попадић
Доцент
МенторНикола Вукајловић
Доцент
ЧланВојин Илић
Ванредни професор
 
Студент:Сара Чолић (ST 110/2018)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Утврђивање прегледности из кабине теретних возила
Тема (Eng):Determination of the Vissibility from the Cab of Trucks
Датум одбране:22.09.2023. 11:00
Место одбране:132 - Кабинет
Комисија

ПредседникМиља Симеуновић
Ванредни професор
МенторЗоран Папић
Редовни професор
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Дуња Шпановић (AI 11/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интерактивна архитектонска визуализација виле на острву Цеја
Тема (Eng):Interactive architectural visualisation of a villa on the island of Ceja
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Доцент
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Дариа Варга (AI 23/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Интерактивни софтвер заснован на детекцији позе тела човека
Тема (Eng):Interactive software based on human body pose estimation
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСрђан Попов
Редовни професор
МенторЛидија Крстановић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањац
Доцент
 
Студент:Дуња Марјановић (GG 28/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој инфраструктуре геопростроних података у складу са INSPIRE директивом, Тема: Катастарске парцеле и објекти
Тема (Eng):Development of Spatial Data Infrastructure in accordance with the INSPIRE directive: theme Cadastral parcels and Buildings
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Саша Степаноска (GT 9/2019)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример аутоматизације једног породичног стана помоћу БУСПРО протокола
Тема (Eng):An example of using the BUSPRO protocol for automation of a family apartment
Датум одбране:22.09.2023. 10:30
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникАлександар Анђелковић
Ванредни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Данијела Милекић (AI 15/2019)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Дизајн и реализација апликације за виртуелну туру изложбе у оквиру програма Анрил Енџин 4
Тема (Eng):Design and implementation of an application for a virtual tour of the exhibition using Unreal Engine 4
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:NT316 - НТП-316
Комисија

ПредседникИвана Васиљевић
Доцент
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланДушан Гајић
Ванредни професор
 
Студент:Марина Линарић (GI 59/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Принципи и елементи дизајна мобилних апликација за иОС платформу
Тема (Eng):Principles and elements of iOS mobile application design
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникИван Пинћјер
Ванредни професор
МенторСаша Петровић
Доцент
ЧланЖељко Зељковић
Ванредни професор
 
Студент:Савина Деспотов (GT 8/2019)
Студијски програм:Чисте енергетске технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример аутоматизације хотелске собе применом ХНЕТ протокола и хотелског софтвера
Тема (Eng):An example of hotel room automation using HNET protocol and hotel software
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникАлександар Анђелковић
Ванредни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланДарко Чапко
Редовни професор
 
Студент:Јана Мишчевић (I2 9/2022)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Увођење приступа усмереног на човека у процесу брендирања ИТ послодавца
Тема (Eng):Implementing a human-centered approach in the IT employer branding process
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:ITC04 - ИТЦ 004
Комисија

ПредседникЈелена Спајић
Доцент
МенторДанијела Лалић
Редовни професор
ЧланДејана Недучин
Ванредни професор
 
Студент:Жељка Кокотовић (II 23/2019)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ВИБРАЦИОНИ ДОДАВАЧИ: СОРТИРАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА МАЛИХ ПРЕДМЕТА РАДА
Тема (Eng):VIBRATING FEEDERS: SORTING AND ORIENTATION OF SMALL WORK ITEMS
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈован Шулц
Ванредни професор
МенторИвана Миленковић
Ванредни професор
ЧланВуле Рељић
Доцент
 
Студент:Борис Тадић (O1 22/2019)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Одређивање запремине подручја од интереса у градском насељу Петроварадин коришћењем програмског алата AutoCAD Civil 3D
Тема (Eng):Determining the volume of the area of interest in the Petrovaradin urban settlement using the AutoCAD Civil 3D software tool
Датум одбране:22.09.2023. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланМехмед Батиловић
Доцент
 
Студент:Милица Пругинић (EE 197/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа тренутног стања у домену истраживања комуникација између аутомобила употребом ВЛЦ технологија
Тема (Eng):Analysis of the current state in the field of car-to-car communication research using VLC technology
Датум одбране:22.09.2023. 09:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Ванредни професор
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланМилица Петковић
Доцент
 
Студент:Никола Калинић (RA 71/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за бригу о кућним љубимцима
Тема (Eng):A Software Package for Pet Care
Датум одбране:22.09.2023. 09:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Доцент
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Борјан Шаренац (RA 128/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПЛЦ и ХМИ софтвер дозирних станица у производњи сирупа
Тема (Eng):PLC and HMI software for dosing stations in syrup production
Датум одбране:22.09.2023. 09:30
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Петар Митровић (a7 1/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИМАГИНАРНИ УРБАНИ АРТЕФАКТ : АРХИТЕКТОНСКИ НАРАТИВ И МЕМОРИЈА ТЛА КАО АЛАТИ У ПРОЦЕСУ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
Тема (Eng):Imaginary urban artifact: architectural narrative and soilmemory as tools in architectural design process
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВишња Жугић
Доцент
МенторМиљана Зековић
Редовни професор
ЧланИгор Џолев
Доцент
 
Студент:Стефана Михајловић (EE 19/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа комуникационих В2В перформанси за 4Г ЛТЕ В2X технологију базирана на пару Цохда Wирелесс МК6Ц ЕВК платформи.
Тема (Eng):Analysis of communication V2V performance for 4G LTE V2X technology based on a pair of Cohda Wireless EVK MK6C platforms
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникМладен Ковачевић
Ванредни професор
МенторДејан Вукобратовић
Редовни професор
ЧланМилица Петковић
Доцент
 
Студент:Вања Илић (F1 18/2022)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Редизајн апликације за склопиве мобилне телефоне
Тема (Eng):Application redesign for foldable mobile phones
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:GR1 - Лабораторија ГРИД 1
Комисија

ПредседникЖељко Зељковић
Ванредни професор
МенторСаша Петровић
Доцент
ЧланЈелена Спајић
Доцент
 
Студент:Драгана Аџић (G1 51/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИСАЊА НАСЕЉА ЧЕНЕЈ
Тема (Eng):PRELIMINARY DESIGN OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER SEWERAGE IN ČENEJ
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникГоран Јефтенић
Доцент
МенторМатија Стипић
Доцент
ЧланСлободан Ташин
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Батановић (RA 69/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутоматизација пословних процеса кроз примену УиПатх софтвера: Изазови и могућности
Тема (Eng):Automation of business processes through the use of UiPath software: Challenges and opportunities
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Михајло Савић (RA 182/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада цвећаре
Тема (Eng):A Software Package to Support Flower Store Operations
Датум одбране:22.09.2023. 09:00
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникДину Драган
Ванредни професор
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланВладимир Димитриески
Доцент
 
Студент:Милица Вујанић (E2 58/2022)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Сигурносно унапређен пренос података у реалном времену преко РТП и РТСП протокола на примеру аутомобилске индустрије
Тема (Eng):Security-Enhanced Real-Time Data Transmission via RTP and RTSP Protocols on the Example of the Automotive Industry
Датум одбране:22.09.2023. 08:30
Место одбране:NT418 - НТП-418
Комисија

ПредседникМарија Антић
Ванредни професор
МенторИван Каштелан
Ванредни професор
ЧланЈелена Радић
Ванредни професор
 
Студент:Сара Петровић (RA 21/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Софтверски пакет за подршку рада карате клубова
Тема (Eng):A Software Tool for Karate Clubs Support Service
Датум одбране:22.09.2023. 08:30
Место одбране:NT308 - НТП-308
Комисија

ПредседникВладимир Димитриески
Доцент
МенторМилан Челиковић
Доцент
ЧланДину Драган
Ванредни професор
 
Студент:Жофиа Галац (RA 190/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример реализације система паметне куће у развојном окружењу ЦоДеСyс
Тема (Eng):An example of the implementation of a smart home system in the CoDeSys development environment
Датум одбране:22.09.2023. 08:30
Место одбране:NT417 - НТП-417
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторВелимир Чонградац
Редовни професор
ЧланСрђан Вукмировић
Редовни професор
 
Студент:Владимир Илић (S1 36/2021)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ АЛАТА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ ПУТА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПУТ М10 У ЦРНОЈ ГОРИ
Тема (Eng):APPLICATION OF MODERN ROAD INFRASTRUCTURE SAFETY TOOLS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE M10 ROAD IN MONTENEGRO
Датум одбране:22.09.2023. 08:00
Место одбране:B4-4 - МИ Б4-4
Комисија

ПредседникЛасло Тарјан
Ванредни професор
МенторДраган Јовановић
Редовни професор
ЧланСветлана Бачкалић
Доцент
 
Студент:Ивана Кравић (EE 72/2017)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Управљање вишеканалним изолованим једносмерним претварачима
Тема (Eng):Power flow control in isolated multiport DC-DC converters
Датум одбране:21.09.2023. 17:00
Место одбране:NT208 - НТП-208
Комисија

ПредседникМарко Векић
Ванредни професор
МенторИван Тодоровић
Доцент
ЧланДејан Рељић
Ванредни професор
 
Студент:Ненад Јолдић (IN 12/2019)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Предвиђање ризика од кардиоваскуларних обољења помоћу основних здравствених индикатора - класификација и објашњење одлука класификатора
Тема (Eng):Risk prediction of cardiovascular diseases based on basic health indicators – classification with model explainability
Датум одбране:21.09.2023. 15:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникМилан Сечујски
Редовни професор
МенторТатјана Лончар-Турукало
Редовни професор
ЧланНикола Симић
Асистент са докторатом
 
Студент:Ангелина Шљука (GI 71/2019)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Платформа за подучавање и проверу знања студената из области веб програмирања
Тема (Eng):A platform for teaching and testing students' knowledge of web development
Датум одбране:21.09.2023. 13:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Редовни професор
 
Студент:Михаило Угреновић (GI 36/2018)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Веб апликација за преглед понуде продавнице дечије опреме
Тема (Eng):Web application for presenting the offer of a baby equipment store
Датум одбране:21.09.2023. 12:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИвана Јурич
Доцент
МенторМарко Марковић
Доцент
ЧланСтеван Гостојић
Редовни професор
 
Студент:Невена Живковић (IM 59/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена САП ЕРП система у постпродајном процесу
Тема (Eng):Implementation of the SAP ERP system in the after-sales process
Датум одбране:21.09.2023. 12:00
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДанијела Ћирић Лалић
Доцент
МенторДанијела Грачанин
Ванредни професор
ЧланЈелена Спајић
Доцент
 
Студент:Немања Јелић (RA 237/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Симулација бакље у Унреал погону игре
Тема (Eng):Simulation of the torch in the Unreal engine
Датум одбране:21.09.2023. 12:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникКсенија Дорословачки
Ванредни професор
МенторДраган Иветић
Редовни професор
ЧланДуња Врбашки
Доцент
 
Студент:Николина Смиљанић (IM 175/2017)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа процеса изградње бренда на примеру компаније ЗАРА
Тема (Eng):The analysis of the brand building process in a case of Zara company
Датум одбране:21.09.2023. 11:30
Место одбране:003 - Лабораторија за информационо-управљачке системе
Комисија

ПредседникДанијела Грачанин
Ванредни професор
МенторЈелена Спајић
Доцент
ЧланДанијела Ћирић Лалић
Доцент
 
Студент:Младен Гајић (SW 39/2019)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модернизација услужне индустрије изнајмљивања бродова
Тема (Eng):Modernization of the Ship Rental Service Industry
Датум одбране:21.09.2023. 11:30
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Душан Дрманић (GR 167/2019)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат бетона за армиранобетонску конструкцију вишеспратне стамбене зграде у Новом Саду
Тема (Eng):Design of concrete for the RC structure of residential building in Novi Sad
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникМирјана Малешев
Редовни професор
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланСузана Драганић
Асистент са докторатом
 
Студент:Никола Максимовић (MP 52/2019)
Студијски програм:Производно машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Могућности примене технологије термоформирања у области стоматологије
Тема (Eng):Potential applications of thermoforming technology in dentistry
Датум одбране:21.09.2023. 11:00
Место одбране:D4-D - МИ Д4-Д
Комисија

ПредседникМилован Лазаревић
Редовни професор
МенторМладомир Милутиновић
Ванредни професор
ЧланМарко Вилотић
Ванредни професор
 
Студент:Нина Мелентијевић (IM 80/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа и унапређење складишта у предузећу “Целмаx”
Тема (Eng):Analysis and improvement of warehouse in „DS Smith“ Company
Датум одбране:21.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Јелена Петрић (RA 183/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема: Имплементација подсистема продаје у оквиру производног предузећа
Тема (Eng):Invoicing subsystem implementation in manufacturing company
Датум одбране:21.09.2023. 10:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторГордана Милосављевић
Редовни професор
ЧланМирослав Зарић
Ванредни професор
 
Студент:Јованка Станојевић (SP 10/2018)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Хибридне оптичке мреже
Тема (Eng):Hybrid optical networks
Датум одбране:21.09.2023. 10:30
Место одбране:NTL1 - НТП-Л1
Комисија

ПредседникБојан Јовановић
Ванредни професор
МенторНикша Јаковљевић
Ванредни професор
ЧланЖељен Трповски
Редовни професор
 
Студент:Душан Бартој (II 14/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:АНАЛИЗА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ТРАНСПОРТОМ У ПРЕДУЗЕЋУ „ЈТИ СРБИЈА
Тема (Eng):ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF TRANSPORT MANAGEMENT PROCESS IN "JTI SERBIA" COMPANY
Датум одбране:21.09.2023. 10:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Никола Деспотовић (MM 32/2019)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Моделовање и прорачун тракастог транспортера типа З
Тема (Eng):Modeling and calculation of belt conveyor type Z
Датум одбране:21.09.2023. 10:00
Место одбране:MID5- - МИ Д5-ГАЛ
Комисија

ПредседникРадомир Ђокић
Ванредни професор
МенторДраган Живанић
Ванредни професор
ЧланНикола Иланковић
Асистент-мастер
 
Студент:Сара Ђуровић (IM 124/2019)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа организације логистичког процеса складиштења у компанији „Натрон Хаyат“
Тема (Eng):Analysis of the organization of the logistics process in the company "Natron Hayat"
Датум одбране:21.09.2023. 09:30
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникМилан Мирковић
Ванредни професор
МенторСтеван Милисављевић
Редовни професор
ЧланНебојша Бркљач
Доцент
 
Студент:Сара Јокић (RA 75/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Ауторизација и аутентификација у микросервисној и монолитној архитектури апликација
Тема (Eng):Authentication and Authorization in Micorservice and Monolithic Aplication Design
Датум одбране:21.09.2023. 09:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникИгор Дејановић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланГордана Милосављевић
Редовни професор
 
Студент:Јована Новитовић (II 39/2018)
Студијски програм:Индустријско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена метода и техника унапређења квалитета производне линије процеса за сортирање јабука
Тема (Eng):Application of methods and techniques to improve the quality of the production line of the apple sorting process
Датум одбране:21.09.2023. 09:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникНебојша Бркљач
Доцент
МенторМилан Делић
Ванредни професор
ЧланМарина Јанковић
Асистент-мастер
 
Студент:Вук Милановић (RA 59/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Апликација за обраду података о аерозагађењу заснована на AWS Serverless архитектури
Тема (Eng):Application for processing air pollution data - basedon the AWS Serverless architecture
Датум одбране:21.09.2023. 09:00
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Стефан Апостоловић (RA 143/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Аутентификација и ауторизација у микросервисним апликацијама
Тема (Eng):Authentication and Authorization in Microservice Applications
Датум одбране:21.09.2023. 08:30
Место одбране:NT406 - НТП-406
Комисија

ПредседникГордана Милосављевић
Редовни професор
МенторМирослав Зарић
Ванредни професор
ЧланИгор Дејановић
Редовни професор
 
Студент:Вера Ковачевић (R2 14/2021)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Преглед и имплементација одабраних ретроактивних структура података
Тема (Eng):Overview and Implementation od Selected Retroactive Data Structures
Датум одбране:21.09.2023. 08:00
Место одбране:NT312 - НТП-312
Комисија

ПредседникДраган Иветић
Редовни професор
МенторДуња Врбашки
Доцент
ЧланКсенија Дорословачки
Ванредни професор
 
Студент:Јелена Живановић (PR 22/2019)
Студијски програм:Примењено софтверско инжењерство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Оркестрација wеб апликације употребом ХасхиЦопр Номад-а
Тема (Eng):Orchestration of a web application using HashiCorp Nomad
Датум одбране:20.09.2023. 16:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДарко Чапко
Редовни професор
МенторЕрвин Варга
Ванредни професор
ЧланАлександар Селаков
Ванредни професор
 
Студент:Анђела Драгутиновић (AU 105/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење објекта мешовите намене – концертна дворана/олимпијски базен са спа центром/ресторан
Тема (Eng):Conceptual design for a mixed-use building – concert hall/olympic pool/restaurant
Датум одбране:20.09.2023. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИвана Мишкељин
Ванредни професор
МенторДејан Ецет
Доцент
ЧланСаша Медић
Доцент
 
Студент:Тијана Првуљ (AU 73/2018)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно решење ентеријера Капсула Хотела
Тема (Eng):Conceptual interior design of the Capsule Hotel
Датум одбране:20.09.2023. 13:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланИвана Мишкељин
Ванредни професор
 
Студент:Милица Миловановић (a7 64/2021)
Студијски програм:Архитектура
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:АРХИТЕКТОНСКА СТУДИЈА КОНЦЕПТА КОНДОМИНИЈУМА – ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА КОНДОМИНИЈУМА У НОВОМ САДУ
Тема (Eng):ARCHITECTURAL STUDY OF CONDOMINIUM CONCEPT – CONDOMINIUM BUILDING PROJECT IN NOVI SAD
Датум одбране:20.09.2023. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЈелена Атанацковић-Јеличић
Редовни професор
МенторСаша Медић
Доцент
ЧланИсидора Ђурић
Доцент
 
Студент:Анђелија Станчић (IN 19/2019)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Краудфандинг као алтернативни начин финансирања стартап предузећа
Тема (Eng):Crowdfunding as an alternative method of financing startup companies
Датум одбране:19.09.2023. 11:30
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникДушан Добромиров
Редовни професор
МенторМирослав Ференчак
Доцент
ЧланМладен Радишић
Редовни професор
 
Студент:Бојан Радојичић (IN 4/2019)
Студијски програм:Информациони инжењеринг
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Модел предикције цене електричне енергије применом ЛСТМ неуронске мреже
Тема (Eng):Electricity price forecasting, using LSTM neural network
Датум одбране:19.09.2023. 11:00
Место одбране:308 - Кабинет
Комисија

ПредседникДушан Добромиров
Редовни професор
МенторМирослав Ференчак
Доцент
ЧланМладен Радишић
Редовни професор
 
Студент:Свјетлана Ђерић (ST 21/2019)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Еколошке предности смањења транспорта празних контејнера
Тема (Eng):Environmental benefits of reducing transport of empty containers
Датум одбране:18.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникСветлана Николичић
Редовни професор
МенторМаринко Масларић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Јелена Јевтић (SP 3/2018)
Студијски програм:Поштански саобраћај и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Бежичне рачунарске мреже
Тема (Eng): Wireless networks
Датум одбране:14.09.2023. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Јовановић
Ванредни професор
МенторНикша Јаковљевић
Ванредни професор
ЧланЖељен Трповски
Редовни професор
 
Студент:Зорана Радовић (PI 8/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент МБА
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Тимска ефективност
Тема (Eng):Team effectiveness
Датум одбране:11.09.2023. 12:00
Место одбране:106 - Округла сала
Комисија

ПредседникСлавица Митровић Вељковић
Редовни професор
МенторЛепосава Грубић-Нешић
Редовни професор
ЧланАна Нешић Томашевић
Ванредни професор
 
Студент:Милан Субашић (MH 35/2014)
Студијски програм:Мехатроника
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пример вишенаменског уређаја - паметни вентилатор
Тема (Eng):An example of a multifunctional device - a smart fan
Датум одбране:08.09.2023. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникВук Врањковић
Ванредни професор
МенторРастислав Струхарик
Редовни професор
ЧланМирко Раковић
Ванредни професор