О Департману


31.01.2013. - 00:00
Директор Департмана: доц. др Бојан Лалић

О департману

Време у коме контекстуално друштво преузима доминацију над информационим и постиндустријским друштвом захтева посебне, компетенције и вештине за управљање процесима рада, које се стичу образовањем на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент, у датим условима околине пажљиво усклађених процеса истраживања, образовања и примене у привреди, развоја, пројектовања, организације и управљања.

Департман је настао сталним развојем Катедре за унапређење индустријске производње која је основана 1960. године у оквиру тадашњег Машинског факултета у Новом Саду, према основним прилазима које је поставио академик проф. др Драгутин Зеленовић са својим сарадницима. Данас, овај департман са 121 запослених и са највећим бројем студената на студијским програмима, представља јединствен научни и истраживачки простор у коме се проучавају инжењерске, организационе, менаџерске и економске дисциплине.

Департман представља врло значајну организациону јединицу на Факултету техничких наука, стално присутну у привредном окружењу Републике Србије и региона.
Од оснивања  Департмана за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент дипломе је стекло 951 дипломираних инжењера, 1629 мастера, 147 магистра наука, 104 доктора наука, 140 МБА и 134 струковних специјалиста.

Велики број свршених студената са Департмана данас ради у малим, средњим и великим системима, али и у сопственим предузећима на врло одговорним позицијама, што је својеврстан показатељ успешног рада Департмана за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент у области образовања студената.

Студије

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент организује и води три студијска програма:

• Индустријско инжењерство,
• Инжењерски менаџмент и
• Мехатронику, роботику и аутоматизацију.

Студије на департману се организују у академском и струковном подручју. Академске студије су подељене на три степена.
Први степен студија – основне академске студије, трају четири године (осам семестара), са обавезом стицања 240 ЕСПБ (Европски систем преносивих бодова), укључујући и завршни рад.

Приликом уписа студент бира један од три студијска програма:
Индустријско инжењерство – приликом уписа 4. године студент се опредељује за једну од четири уже области:

• Пројектовање, организација и управљање системима;
• Аутоматизација;
• Информационо-управљачки и комуникациони системи и
• Квалитет и логистика.

Инжењерски менаџмент – приликом уписа 4. године студент се опредељује за једну од девет ужих области:

Организација и управљање предузећем;
Иновације и предузетништво;
Пројектни менаџмент;
Инвестициони менаџмент;
Информациони менаџмент;
Менаџмент квалитета и логистика;
Управљање ризиком и менаџмент осигурања;
Индустријски маркетинг и инжењерство медија и
Менаџмент људских ресурса.

Мехатроника – приликом уписа 4. године студент се опредељује за једну од две уже области:

Мехатроника, роботика и аутоматизација и
Мехатроника у механизацији.

Други степен студија - мастер академске студије, трају једну годину (два семестра) и представљају наставак основних академских студија (студент стиче 60 ЕСПБ). Након завршетка, студент стиче укупно 300 ЕСПБ. Осим студијских група које су присутне и на основним академским студијама, Департман за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент организује и три нова студијска програма: Развој и управљање животним циклусом производа, Напредне инжењерске технологије и Логистичко инжењерство и менаџмент, које су развијене у оквиру међународних Темпус пројеката.

Трећи степен студија – докторске академске студије трају три године (шест семестара са укупно 180 ЕСПБ) и на њих се могу уписати кандидати који су у претходном образовању стекли 300 ЕСПБ у одговарајућим пољима. Докторске академске студије се реализују у оквиру два студијска програма: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент и Мехатроника.

Специјалистичке академске студије трају три семестра, током којих студент стиче 90 ЕСПБ и организују се за два студијска програма: Индустријско инжењерство и Инжењерски менаџмент. Завршетком академских специјалистичких студија студент може да настави своје даље школовање на докторским студијама.
Студент такође може уписати и струковне студије. Специјалистичке струковне студије се организују из области инжењерског менаџмента са специјализацијом у областима: Електронско пословање, Менаџмент људских ресурса, Односи са јавношћу, Контролинг и интерна ревизија, Осигурање и ризик, Менаџмент медија, Инвестициони менаџмент, Актуарство и менаџмент и Јавне набавке.Током ових једногодишњих студија студент стиче 60 ЕСПБ.

Двогодишње међународне специјалистичке студије у подручју Пословног менаџмента - MVA– Master of Business Administration  пружају потребна знања за решавање конкретних проблема пословног окружења и подизање нивоа компетентности у подручју управљања системом и његовим елементима. Реализују се у партерској сарадњи са UBI - United Business Institutes из Брисела. По завршетку студија студенти стичу заједничку диплому – Joint Degree Univerziteta у Новом Саду и Унитед Business Institutes из Брисела, уз остварених 120 ЕСПБ.

Студије на Департману су подржане платформом за учење на даљину која омогућава комбиновано учење у учионицама и лабораторијама, али и посредством Интернета, што обезбеђује висок ниво доступности наставних садржаја.

На Департману за индустријско инжењерство и менаџмент формирано је Прво студентско предузеће, са циљем да се образује реално окружење у коме ће студенти кроз рад стицати знање и искуство (learning by doing) у реалним процесима рада.

Организација Департмана

Департман за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент организационо је подељен на четири катедре:
Катедра за производне системе, организацију и менаџмент;
Катедра за мехатронику, роботику и аутоматизацију;
Катедра за информационо-комуникационе системе;
Катедра за квалитет, ефективност и логистику.

У оквиру ових катедри, налазе се следеће лабораторије:
•Лабораторија за производно-монтажне системе;
•Лабораторија за управљање производним системима;
•Лабораторија за учење на даљину;
•Лабораторија за медијске системе;
•Лабороторија за управљање катастрофалним ризицима;
•Лабораторија за примену програмабилних логичких контролера и управљање кретањем;
•Лабораторија за роботику;
•Лабораторија за мехатронику;
•Лабораторија за аутоматизацију;
•Лабораторија за интелигентне системе и вештачку интелигенцију;
•Лабораторија за рачунарски интегрисане системе;
•Лабораторија за имплементацију аутоматизованих система;
•Лабораторија за идентификационе технологије;
•Лабораторија за информационо-управљачке системе;
•Лабораторија за квалитет, логистичку подршку и одржавање.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.