Програм подршке привреди


29.01.2013. - 00:00
Осим у наставном прецесу, потенцијал који поседује Департман за индустријско инжењерство и менаџмент користи и за рад у домаћим и међународним стручним пројектима. Пословно-техничке активности са предузећима и услужним организацијама.

Департман организује у сарадњи са истраживачко-развојним јединицама: ITC - Истраживачки и технолошки центар и CAM Engineering. Такође, Департман наведене активности обавља у оквиру сопствених центара: Центра за развој људских ресурса, Центра за предузетништво младих, Центра за управљање ризиком од катастрофа, Центра за развој и менаџмент производа и Центра за идентификационе технологије. Пословно-техничке активности обухватају израду нових производа, студија изводљивости и пружање консултантских услуга следеће врсте:

• Пројекти производних структура предузећа;
• Пројекти развоја програма производње;
• Пројекти технолошких структура индустријских система;
• Пројекти управљања машинама и производњом;
• Пројекти система за надзор, управљање и прикупљање података;
• Пројекти руковања материјалом (складишни и транспортни системи);
• Пројекти структура интегралне системске подршке;
• Пројекти организационих структура;
• Пројекти информационо-управљачких система;
• Пројекти процене вредности капитала;
• Пројекти увођења система менаџмента:
­ квалитетом (ISO 9000),
­ заштитом животне средине (ISO 14000),
­ здрављем и безбедношћу запослених (VSI ONSAS 18000),
­ IT услугама (ISO 20000),
­ безбедношћу у производњи хране (ISO 22000),
­ безбедношћу информација (ISO 27000).

Посебан део програма рада Департмана представља рад на иновирању знања на семинарима за учеснике из предузећа. Семинари се организују у свим подручјима рада Департмана. Још 1980. године Департман је заједно са фирмом FESTO из Немачке, основао заједничку лабораторију и Центар за дидактику у области аутоматизације процеса рада. Под утицајем трендова у пословњу, 2007. године је основан Центар за конкурентност и развој кластера, а 2009. године и CISCO Институт за предузетништво, Тренинг Центар Србија уз подршку компаније CISCO Systems, са циљем истраживања услова за примену информационих технологија и Интернета у сопственом пословању, малим и великим системима, а на основу знања обликованог у заједничком раду са Универзитетима Stanford и Kornel из Сједињених држава.