Научноистраживачки рад


30.01.2013. - 00:00
На Департману за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент одвијају се истраживања у следећим основним областима:

• Истраживања технолошких производних, организационих и управљачких структура индустријских система;
• Истраживања у области мехатронике, роботике и аутоматизације;
• Истраживања услова примене информационих и комуникационих технологија у процесима рада;
• Истраживања у подручју квалитета, ефективности и интегралне системске подршке и логистике;
• Истраживања у подручју инжењерског менаџмента;
• Истраживања у подручју идентификационих технологија.

Истраживања се реализују кроз једногодишње и вишегодишње пројекте које финансирају републичко Министарство просвете и науке и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АПВ, као и кроз бројне међународне пројекте. Посебно треба истаћи следећа оригинална остварења: општи модел токова материјала у производним системима, општи модел информационо-управљачког система у предузећу, аутоматизовани поступак обликовања производних структура (АПОПС-08), флексибилна вишепрстна роботска хватаљка, IML робот и ДРИНКОМАТ (Аутомат за продају пића).

Департман за индустријско инжењерство и менаџмент од 2010. године издаје интернационални часопис: International Journal of Industrial Engineering and Management (IJIEM) који је присутан у SCOPUS бази.

Од 1975. године, сваке треће године се организује Међународна научна конференција "Индустријски системи" са циљем размене информација о научним истраживањима и сазнањима у подручјима од интереса.

Своју међународну научну сарадњу Департман за индустријско инжењерство и менаџмент остварју преко TEMPUS, WUS, CEEPUS и FP7 пројеката.
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.