Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер менаџмента (Маст. инж. менаџм.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент320015
Производне стратегије (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS)320015
SAP системи предузећа202015
Изборни предмет ОУП1 (МС)222004
Изборни предмет ОУП2 (МС)222004
Изборни предмет ОУП3 (МС)222004

Година: 1, Семестар: Летњи

Нове технологије у инжењерству и менаџменту220015
Изборни предмет ОУП4 (МС)222004
Изборни предмет ОУП5 (МС)222004
Стручна пракса МЕН2000033
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада ИМ000907
Мастер рад ИМ0000510
 Документа