Osnovne strukovne studije / Softverske i informacione tehnologije
Softverske i informacione tehnologije

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne strukovne studije


Zvanje koje se stiče
Strukovni inženjer softvera (Struk. inž. softv.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
182


 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Nikolić dr Siniša
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika 13300.008
Osnove programiranja2030.008
Osnove računara2030.006
Web dizajn2030.006
Engleski jezik 12000.002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 23300.008
Uvod u objektno programiranje3030.008
Algoritmi i strukture podataka3030.008
Sistemski softver3020.004
Engleski jezik 22000.002

Godina: 2, Semestar: Zimski

Platforme za objektno programiranje3030.008
Internet mreže2020.004
Osnove baza podataka3020.006
Osnove web programiranja3030.008
Specifikacija softverskih sistema2020.004

Godina: 2, Semestar: Letnji

Serverske veb tehnologije3020.007
Klijentske veb tehnologije3020.007
Alati za razvoj softvera2020.005
Testiranje softvera3020.005
Mobilne aplikacije3030.006

Godina: 3, Semestar: Zimski

Servisno orijentisane arhitekture2020.003
Metodologije razvoja softvera3020.003
Izborni predmet 13030.007
Izborni predmet 23020.007
Izborni predmet 32020.007
Stručna praksa0006.005

Godina: 3, Semestar: Letnji

Tehnologije i platforme za upravljanje elektronskim sadržajima i dokumentima3030.004
Izborni predmet 43030.007
Izborni predmet 52020.005
Izborni predmet 63030.007
Završni rad - istraživački rad0000.004
Završni rad - izrada i odbrana0003.003