Predmet: Sistemski softver (17 - SIT011)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti kojima je preduslov predmet Sistemski softver

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Instalacija i konfiguracija sistemskog softveradada
Predstaviti studentima klasifikaciju softvera u okviru koje se može izdvojiti kategorija sistemskog softvera, uz ograničavanje opsega materijala na računarske sisteme opšte namene koji izvršavaju uobičajene moderne višeprocesne i višekorisničke operativne sisteme. Studenti treba da nauče pojmove vezane za organizaciju savremenih mikroprocesorskih računarskih sistema, načine na koje ona utiče na projektovanje i implementaciju sistemskog softvera, kao i da upoznaju alate za saradnju prilikom razvoja softvera.
Savladavanjem planiranog nastavnog sadržaja studenti stiču razumevanje osnovnih pojmova vezanih za organizaciju savremenih mikroprocesorskih računarskih sistema, uticaja organizacije na projektovanje i implementaciju sistemskog softvera, kao i upoznavanje alata za saradnju prilikom razvoja softvera. Ova znanja predstavljaju osnovu za prepoznavanje, analizu i rešavanje praktičnih problema vezanih za sistemsko programiranje na savremenim računarskim sistemima.
Teorijski deo: Kategorizacija sistema i softvera. Nesaglasnost napretka performansi centralnog procesora i radne memorije. Model rada procesora. Petostepeni tok obrade instrukcija. Anomalije paralelizma obrade instrukcija. Metode za unapređenje iskorišćenja procesorskih resursa. Organizacija radne memorije. Keširanje. Virtuelna memorija. Osnove konkurentnog i paralelnog izvršavanja koda. Osnovni pojmovi virtuelizacije. Praktičan deo: saradnja preko GitHub i Slack servisa. Ilustracija predviđanja grananja. Ilustracija uticaja keširanja. Analiza referentnih procesorskih priručnika.
Verbalno-tekstualna metoda, ilustrativno-demonstrativna metoda, kibernetička/problemska metoda, metoda praktičnog rada na računaru.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
S. ObradovićRačunari – arhitektura, hardver, sistemski softver2014Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studijaSrpski jezik
Leland L. BeckSystem Software: An Introduction to Systems Programming (3rd Edition)1996PearsonEngleski
Leland L. BeckSystem Software : An Introduction to Systems Programming (For VTU)2011Pearson EducationEngleski
Pomberger, G. (ed.)Software Concepts and Tools2000Springer-Verlag GmbH, BerlinEngleski
Clements, A.Microprocessor systems design1992PWS-Kent Pub. Co., BostonEngleski
Kain, R.Y.Computer architecture, Vol. I.1989Prentice-Hall, Englewood CliffsEngleski
Kain, R.Y.Computer architecture, Vol. II.1989Prentice-Hall, Englewood CliffsEngleski
Birch Hansen, P.Operating system principles1973Prentice-Hall, Englewood CliffsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nejgebauer mr Ivan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Marčićević dr Željko
Profesor strukovnih studija

Predavanja
Nedostaje slika

Nejgebauer mr Ivan
Predavač

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Marčićević dr Željko
Profesor strukovnih studija

Računarske vežbe