Predmet: Osnove programiranja (17 - SIT03)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, elementima i strukturom računarskih programa, i osnovnim algoritmima za obradu podataka
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte računarskih programa i piše programe koji vrše interakciju sa korisnikom; rukuje različitim tipovima podataka u računarskom programu; koristi osnovne strukturne elemente programa: sekvence, selekcije i iteracije; koristi potprograme i vrši dekompoziciju složenijih programa; poznaje elemente procesa razvoja programa; poznaje elemente analize algoritama.
Pojam računarskog programa: uloga hardvera i softvera u računarskom sistemu; principi rada modernog računara; oblik i svrha programskih jezika; Rukovanje brojevima: pojam tipova podataka; numerički tipovi podataka; reprezentacija brojeva u računaru; akumulatorske promenljive; korišćenje matematičkih funkcija. Rukovanje stringovima: pojam stringa i njegova računarska reprezentacija; operacije nad stringovima; formatiranje stringova. Grananje u programu: pojam grananja u programu; jednostruko, dvostruko i višestruko grananje; obrada izuzetaka. Petlje i logički izrazi: pojam petlje; konačna i beskonačna petlja; interaktivna i sentinel petlja; ugnježdene petlje; Bulova algebra i Bulovi izrazi. Potprogrami: dekompozicija programa; pozivanje potprograma; prenos parametara i rezultata; kolekcije potprograma; pojam i primena rekurzije. Kolekcije podataka: pojam niza; operacije nad nizovima; višedimenzionalni nizovi; pojam rečnika; operacije nad rečnikom. Razvoj programa: reprezentacija realnog sistema u računarskom programu; top-down i spiralne tehnike razvoja programa; testiranje programa. Analiza algoritama: osnovne za analizu efikasnosti algoritama; pojam pretraživanja, linearna i binarna pretraga; pojam i algoritmi sortiranja.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa računarskih vežbi i završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
John M. ZellePython Programming: An Introduction to Computer Science, 2nd edition2010Franklin, Beedle & Associates Inc.Engleski
LOVRIĆ, AnticaPASCAL: osnove programiranja1986Zagreb: Tehnička knjigaHrvatski
LOVRIĆ, AnticaPASCAL: osnove programiranja1983Zagreb: Tehnička knjigaHrvatski
ČABARKAPA, MilanOsnovi programiranja u PASCAL-u1990Beograd : Građevinska knjigaSrpski jezik
ČABARKAPA, MilanOsnovi programiranja u PASCAL-u1997Beograd: Tehnička knjigaSrpski jezik
Knuth, D.E.The Art of Computer Programming1998Addison-Wesley, Upper Saddle RiverEngleski
Knuth, D.E.The Art of Computer Programming1998Addison-Wesley, Upper Saddle RiverEngleski
Chun, W.J.Pyton : programiranje aplikacija2014Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Hajduković, M.Osnovi programiranja1996Autorsko izd., Novi SadSrpski jezik
Reynolds, J.C.Theories of Programming Languages1998Cambridge University Press, New YorkEngleski
Hehner, E.C.R.A Practical Theory of Programming1993Springer-Verlag, New YorkEngleski
Dujmović, J.Programski jezici i metode programiranja1990Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Mitchell, J.C.Foundations for programming languages1996MIT Press, CambridgeEngleski
Lubanovic, B.Uvod u Python2015CET, BeogradSrpski jezik
М. ХајдуковићОперативни системи (проблеми и структура)2016FTN izdavaštvoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada70.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Markoski dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nejgebauer mr Ivan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Vujinović Aleksandar
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ivanović Mijatov Bojana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Anđelić Branislav
Asistent

Računarske vežbe