Predmet: Matematika 1 (17 - SIT02)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima, konstruišu se i rešava matematički modeli iz stručnih predmeta koristeći gradivo ovoga predmeta.
Predavanja (teorijska nastava). Logika, relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi, kompleksni brojevi, matrice i računske operacije sa matricama, determinate, sistemi linearnih jednačina, vektori i računske operacije sa vektorima, vektorski prostori, linearne transformacije. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja, auditorne vežbe i konsultacije. Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju redovne konsultacije i grupne konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Doroslovački, R.Algebra2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R., Nedović, Lj.Zbirka zadataka iz diskretne matematike2006ALFA-GRAF, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački R., Nedović LJ.Testovi iz diskretne matematike i linearne algebre2009Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Završni ispit - I deonene30.00
Završni ispit - II deonene30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grujić mr Gabrijela
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Nedović dr Ljubo
Vanredni profesor

Auditorne vežbe