Predmet: Engleski jezik 2 (17 - OSEJ2)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastAnglistika i jezik struke
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Dalje ovladavanje osnovama engleskog jezika: izgovor engleskih glasova, usvajanje novog vokabulara vezanog za svakodnevne situacije, dalje savladavanje engleske morfologije i sintakse.
Studenti su sposobni da koriste govorni i pisani engleski jezik u svakodnevnim situacijama i komuniciraju o temama vezanim za svakodnevni život.
Vrste reči. Proširivanje znanja iz sledećih oblasti: imenice (množina imenica, nepravilna množina), pridevi (vrste, prisvojni pridevi, poređenje prideva), zamenice (lične i prisvojne zamenice), pomoćni glagoli (be, do, have), modalni glagoli. Upotreba i građenje glagolskih vremena (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future forms). Upitni i odrični oblik rečenice. Novi vokabular vezan za svakodnevne teme: upoznavanje, porodica, slobodno vreme, posao, hrana i piće, imenovanje i opis svakodnevnih predmeta, opis ljudi i mesta i sl.
Primenjuje se komunikativni metod učenja jezika budući da su ciljevi i sadržaji usmereni ka komunikaciji, koja je veoma kompleksna. Akcenat je na komunikaciji studenata sa nastavnikom i medju sobom i ravnomernom razvijanju svih jezičkih veština.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Soars, L., Soars, J.New Headway English Course2000Oxford University Press, OxfordEngleski
Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.Oxford Practice Grammar - Basic2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Grupa autoraOxford English - Serbian Students Dictionary2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Glendinning, E.H., McEwan, J.Oxford English for Information Technology2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada15.00
Testdada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda65.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zivlak Jelena
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Šafranj dr Jelisaveta
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kardoš Stojanović Aleksandra
Nastavnik stranih jezika

Predavanja