Nastavnik stranih jezika Jelena Zivlak


Nedostaje slika

Jelena Zivlak

Nastavnik stranih jezika


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeNastavnik stranih jezika
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Nastavnik stranog jezika
03.03.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Nastavnik stranog jezika03.03.2017.02.03.2022.Katedra za društvene nauke
Referent za studentska pitanja23.10.2015.01.10.2015.Studentska služba
NazivU Ustanovi
Burnout syndrome in English language teachers

Master rad

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2019

Ispitna anksioznost i samoefikasnost kao prediktori akademskog uspeha studenata i postignuća u ispitnoj situaciji

Master rad

Psihološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2019

-

Osnovne studije (po starom)

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2009

Povezanost emocionalnog rada i sindroma sagorevanja kod nastavnika

Osnovne studije (po novom)

Psihološke nauke

Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić"

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠafranj J., Zivlak J.: Effects of Big Five Personality Traits and Fear of Negative Evaluation on Foreign Language Anxiety, Croatian Journal of Education, Faculty of Teacher Education, Zagreb, 2019, Vol. 21, No 1, pp. 275-306, ISSN 1848-5189 /
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŠafranj J., Zivlak J., Bojanić R.: Relationship Between Social Networks and Digital Media Engagement and Students' Motivation to Learn English, Teme, 2019, Vol. 43, No 2, pp. 355-374, ISSN 0353-7919 /
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠafranj J., Katić M., Zivlak J.: Classification in scientific and technical writing, 10. INTERNATIONAL Symposium on Graphic Engineering and Design GRID, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, 12-14 Novembar, 2020, pp. 469-474
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZivlak J., Šafranj J.: Zastupljenost jezika za posebne namene u studijskim programima anglistike, 4. Strani jezik struke i profesionalni identitet, Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, 29-30 Septembar, 2017, pp. 325-334
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduZivlak J.: Sindrom izgaranja kod nastavnika engleskog jezika: Faktori uticaja i izvori, 5. Peti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka – Konteksti, Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad, 20 December, 2019, pp. 104-105, ISBN 978-86-6065-565-5
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduŠafranj J., Zivlak J.: Multiple Intelligence Theory in Teaching English for Engineering, 4. Strani jezik struke i profesionalni identitet, Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, 29-30 Septembar, 2017, str. 38-38
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaŠafranj J., Zivlak J.: Usklađivanje profila višestruke inteligencije studenata sa intelektualnim profilom udžbenika engleskog jezika struke, Pedagogija, 2018, Vol. 73, No. 1, str. 109-130, ISSN 0031-3807, UDK: 37
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaŠafranj J., Zivlak J.: Spatial-Visual Intelligence in Teaching Students of Engineering, Research in Pedagogy / Istraživanja u pedagogiji, 2018, Vol. 8, No 1, pp. 71-83, ISSN 2217-7337, UDK: 37.013.77
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠafranj J., Zivlak J.: Elektronsko učenje u nastavi engleskog jezika za inženjere , 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: FTN, Novi Sad, 21-23 februar, 2018, str. 1-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J., Šafranj J.: Kompetencije nastavnika u digitalnom dobu, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-23 Februar, 2018, str. 120-122
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J.: Pristup prevodioca usmenom prevođenju stručnih tehničkih konferencija sa i na engleski jezik, 13. Trendovi razvoja Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 22-24 Februar, 2017, str. 311-314
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J., Stojanac N.: Self-efficacy: Concept and its importance in education, 25. TREND - Trendovi razvoja, Kopaonik: Fakultet tehničkih naukaUniverziteta u Novom Sadu, 11-14 Februar, 2019, pp. 167-169, ISBN 978-86-6022-140-9 /
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J.: Relationship between academic self-efficacy and learning English for specific purposes in engineering students, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 16-19
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J., Šafranj J., Katić M.: Uključenost studenata u digitalne medije i društvene mreže, motivacija i uspešnost u učenju engleskog jezika za posebne namene, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 12-15
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠafranj J., Katić M., Zivlak J.: Primena veštačke inteligencije u učenju i nastavi stranog jezika, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 400-403
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić M., Šafranj J., Zivlak J.: Jezik za posebne namene: kako napisati sažetak (apstrakt) naučno-istraživačkog rada, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 538-541
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J., Šafranj J., Katić M.: Applying REBT to Teaching English as a Foreign Language, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 15-18 Februar, 2021, pp. 387-390
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J.: Characteristics and Principles of Online Teaching of English Language at the Tertiary Level, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 15-18 Februar, 2021, pp. 107-110
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠafranj J., Katić M., Zivlak J.: Internet platforme za učenje stranog jezika, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021, pp. 213-217
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić M., Šafranj J., Zivlak J.: Online nastava u službi provere jezičkih kompetencija, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 15-18 Februar, 2021, pp. 66-70
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J., Šafranj J.: Upotreba aplikacija u učenju stranih jezika od strane studenata inženjerstva, 29. 29. Skup TRENDOVI RAZVOJA Univerzitet pred novim izazovima, Vrnjačka Banja, 8-11 Februar, 2023, pp. 99-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J., Šafranj J., Katić M.: Stavovi studenata o upotrebi Microsoft Teams-a u nastavi stranog jezika, 28. Trendovi razvoja: Univerzitetsko obrazovanje za privredu, Kopaonik, 2022
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J., Šafranj J., Kardoš Stojanović A.: Upotreba aplikacija u učenju stranih jezika od strane studenata inženjerstva, 29. Trendovi razvoja: Univerzitet pred novim izazovima, Vrnjačka Banja: Fakultet tehničkih nauka, 8-11 Februar, 2023, pp. 103-106, ISBN 978-86-6022-554-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠafranj J., Zivlak J., Kardoš Stojanović A., Kardoš-Stojanović A.: E-learning Environment for ESP teaching, 29. Trendovi razvoja: Univerzitet pred novim izazovima, Vrnjačka Banja, 8-11 Februar, 2023, pp. 243-246, ISBN 978-86-6022-554-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKardoš Stojanović A., Šafranj J., Zivlak J.: Upotreba elektronskog izdanja Srpskog rečnika novijih anglicizama u nastavi engleskog jezika za inženjere, 29. Trendovi razvoja: Univerzitet pred novim izazovima, Vrnjačka Banja: Fakultet tehničkih nauka, 8-11 Februar, 2023, pp. 107-110, ISBN 978-86-6022-554-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠafranj J., Katić M., Zivlak J.: Personalizovano učenje: primena savremene tehnologije u cilju unapređenja nastave i učenja, 28. Trendovi razvoja: Univerzitetsko obrazovanje za privredu, Kopaonik, 2022, pp. 269-272
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić M., Šafranj J., Zivlak J.: Rezultati učenja engleskog jezika opšteg i stručnog: MS Teams platforma u odnosu na Moodle platformu i tradicionalno učenje, 28. Trendovi razvoja: Univerzitetsko obrazovanje za privredu, Kopaonik, 2022, pp. 265-268
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZivlak J., Šafranj J., Katić M.: Stavovi studenata o upotrebi Microsoft Teams-a u nastavi engleskog jezika, 28. Trendovi razvoja: Univerzitetsko obrazovanje za privredu, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2022, pp. 239-242
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKatić M., Šafranj J., Zivlak J.: Onlajn nastava u službi provere jezičkih kompetencija, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-18 Februar, 2021, pp. 66-70
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduZivlak J.: Racionalna i iracionalna uverenja kao prediktori školskog uspeha, 13. Kongres psihoterapeuta Srbije, Beograd: Savez društava psihoterapeuta Srbije, 2023, ISBN 978-86-6423-098-8
(M72) Odbranjen magistarski radZivlak J.: Синдром изгарања код наставника енглеског језика, 2019
(M72) Odbranjen magistarski radZivlak J.: Ispitna anksioznost i samoefikasnost kao prediktori akademskog uspeha studenata i postignuća u ispitnoj situaciji, 2019
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Nastavnik stranih jezikaAnglistika i jezik strukeUniverzitet u Novom Sadu03.03.2022.
Nastavnik stranih jezikaAnglistika i jezik strukeUniverzitet u Novom Sadu03.03.2017.