Predmet: Engleski jezik 1 (17 - OSEJ1)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastAnglistika i jezik struke
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Ovladavanje osnovama engleskog jezika: izgovor engleskih glasova, usvajanje vokabulara vezanog za svakodnevne situacije, savladavanje osnova engleske morfologije i sintakse.
Studenti su sposobni da koriste govorni i pisani engleski jezik u jednostavnijim, svakodnevnim situacijama.
Upotreba člana, imenice (množina imenica), pridevi (vrste, prisvojni pridevi, poređenje prideva), zamenice (lične i prisvojne zamenice), pomoćni glagoli (be, do, have), modalni glagoli. Upotreba i građenje glagolskih vremena (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future forms). Upitni i odrični oblik rečenice. Vokabular vezan za svakodnevne teme: upoznavanje, porodica, slobodno vreme, posao, hrana i piće, imenovanje i opis svakodnevnih predmeta, opis ljudi i mesta i sl.
Primenjuje se komunikativni metod učenja jezika budući da su ciljevi i sadržaji usmereni ka komunikaciji, koja je veoma kompleksna. Akcenat je na komunikaciji studenata sa nastavnikom i medju sobom i ravnomernom razvijanju svih jezičkih veština.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Soars, L., Soars, J.New Headway English Course2000Oxford University Press, OxfordEngleski
Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.Oxford Practice Grammar - Basic2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Benson, M.Srpskohrvatsko-engleski rečnik1989Prosveta, BeogradEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zivlak Jelena
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Kardoš Stojanović Aleksandra
Nastavnik stranih jezika

Predavanja