Predmet: Algoritmi i strukture podataka (17 - SIT049)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 25.07.2017..

Upoznavanje studenata sa strukturama podataka u operativnoj memoriji i razvoj programa koji ih koriste.
Cilj predmeta je razvoj algoritamskog načina mišljenja. Studenti će savladati osnovne algoritme koji se koriste u implementaciji računarskih programa i metode analize njihove kompleksnosti, korektnosti i performansi. Pored toga, razumeće tipove i karateristike osnovnih struktura podataka, kao i načine njihove primene. Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte apstraktnih tipova podataka; rukuje linearnim strukturama podataka – nizovima, skupovima, mapama, listama, stekovima, redovima; poznaje koncepte analize efikasnosti algoritama; koristi postupke za pretraživanje i sortiranje podataka; poznaje i koristi rekurziju u dizajnu programa; poznaje i koristi heš tabele; poznaje i koristi stabla.
Apstraktni tipovi podataka: pojam apstraktnog tipa podataka; definisanje novih tipova. Nizovi: pojam niza; operacije nad nizovima; analiza efikasnosti operacija nad nizovima; pojam matrice; operacije nad matricama. Skupovi i mape: pojam skupa; implementacija skupa; pojam mape; implementacija mape; višedimenzionalni nizovi i operacije nad njima. Analiza algoritama: O-notacija; analiza funkcionisanja Python liste. Pretraživanje i sortiranje: linearna i binarna pretraga; algoritmi za sortiranje; operacije nad sortiranim nizovima. Lista, stek i red: jednostruko spregnute liste: pojam i operacije; primene listi; dvostruko spregnute liste; stek - pojam i operacije; red - pojam i operacije; implementacija steka i reda; višestruko spregnute liste. Rekurzija. pojam i osobine rekurzije; implementacija rekurzije; primene rekurzije. Heš tabele: pojam heš funkcije; heš tabele - pojam i operacije; primene heširanja. Stabla: binarna stabla - pojam i operacije; N-arna stabla; stabla za pretraživanje.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R.D. NecaiseData Structures and Algorithms Using Python2010WileyEngleski
Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford SteinIntroduction to Algorithms, 3rd Edition2009MIT PressEngleski
Cormen, T.H. et al.Introduction to Algorithms2009MIT Press, CambridgeEngleski
Жељко Кановић, Милан Рапаић, Зоран ЈеличићЕволутивни оптимизациони алгоритми у инжењерској пракси2017ФТНSrpski jezik
Ford, W.Numerical Linear Algebra with Applications2014ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marković dr Marko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić dr Siniša
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Stojkov Milan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Stojkov Milan
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Tošić Saša
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Marković Petar
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Lukić Aleksandar
Asistent

Računarske vežbe