Predmet: Web dizajn (17 - SIT02D)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Osposobljavanje studenata za rukovanje tehnologijama izrade web sadržaja i upoznavanje sa principima web dizajna.
Studenti su osposobljeni za samostalni rad u domenu formiranja složenih web sadržaja.
Osnovne tehnologije za web dizajn: HTML, XHTML, CSS. Karakteristike Internet mreže i HTTP protokol. Multimedijalnitipovi podataka na webu. Streaming. Upotrebljivost web sajta: dizajn stranice, dizajn sadržaja, dizajn sajta. Prezentacija za osobe sa posebnim potrebama. Višejezičnost i lokalizacija sadržaja.
Oblici izvođenja nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno i kroz samostalnu izradu obaveznih domaćih zadataka. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Provera se vrši usmenom konverzacijom ili pismenim odgovorima na pitanja u vezi zadataka i rezultat se ocenjuje. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašjnenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama i u slučaju da se predmet konsultacija samostalna izrada laboratorijskih ili domaćih zadataka, sugestije kako da poboljšaju rešenje koje su obavezni da popune.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jacob NielsenDesigning Web Usability1999Peachpit PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Domaći zadatakdada20.00
Odbrana projektadada30.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Markoski dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Marković dr Marko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Davinić Bogdan
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Maksimović Veljko
Asistent

Računarske vežbe