Predmet: Servisno orijentisane arhitekture (17 - SIT056)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 20.07.2017..

Razumevanje koncepata i elemenata za dizajn i implementaciju servisno orijentisanih arhitektura u softverskim sistemima.
Nakon uspešno završenog kursa student je u stanju da projektuje i implementira savremene servisno orijentisane arhitekture i SOA-specifične metodologije, tehnologije i standarde, analizira poslovnu organizaciju i modelira je pomoću skupa servisa, i orkestrira postojeće servise radi kreiranja novih aplikacija i servisa.
Pregled SOA: integracija poslovnih procesa i SOA; izvođenje servisa iz misije organizacije; povezivanje SOA dizajna i procesa upravljanja projektom. Proces SOA dizajna: tranzicija od konceptualnih do izvršivih servisa; strukturiranje poslovnih zahteva u SOA; prilagođavanje servisa poslovnoj organizaciji; obrasci dizajna i SOA. Otkrivanje i konceptualni dizajn servisa: definisanje domena servisa; određivanje atomičkih servisa; kreiranje kompozitnih servisa. identifikacija resursa potrebnih servisu; stari informacioni resursi i integracija u SOA. Razvoj logičkih servisa: integracija sa korisnicima servisa; stilovi kompozicije; principi efektivnog dizajna; ispunjavanje poslovnih potreba. Konverzija dizajna u specifikaciju: specifikacija operacija; specifikacija servisnog ugovora; specifikacija poruka. Implementacija servisa: paralelni razvoj servisa; prilagođavanje infrastrukture za SOA; rukovanje dugotrajnim poslovnim procesima; razvoj servisa.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
T. ErlSOA Principles of Service Design2007Prentice-HallEngleski
A. Rotem-Gal-OzSOA Patterns2012ManningEngleski
Kaldrack, I., Leeker, M.There is no Software, there are just Services2015Meson Press, LüneburgEngleski
Nink, J.Rechtliche Rahmenbedingungen von Serviceorientierten Architekturen mit Web Services2010Universitätsverlag Göttingen, GöttingenNemački
Baier, C., Dal Lago, U.Foundations of Software Science and Computation Structures: 21st International Conference, FOSSACS 20182018Springer, ChamEngleski
Ganchev, I., Van der Mei, R.D., Van den Berg, H.Autonomous Control for a Reliable Internet of Services : Methods, Models, Approaches, Techniques, Algorithms, and Tools2018Springer, ChamEngleski
Thomas ErlService-Oriented Architecture (SOA): Concepts,Technology, and Design2005The Prentice HallEngleski
Erl ThomasService-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design2005Prentice Hall PTREngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marković dr Marko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Ivanović dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stojić Aleksa
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Todorović Nenad
Asistent

Računarske vežbe