Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Селаков др Александар
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Алгебра4400.009
Програмски језици и структуре података4040.009
Страни језик 1 - изборни2000.003
Основе електротехнике4400.009

Година: 1, Семестар: Летњи

Архитектура рачунара4130.009
Социологија технике2000.003
Математичка анализа4400.006
Страни језик 2 - изборни2000.003
Увод у алгоритме4031.009

Година: 2, Семестар: Зимски

Дискретна математика2200.004
Основи електроенергетике3300.006
Објектно оријентисано програмирање4031.008
Примењени алгоритми3021.006
Изборни предмет 130-12-30.006

Година: 2, Семестар: Летњи

Оперативни системи4130.008
Изборни предмет 24040.008
Системи за транспорт и дистрибуцију флуида2200.005
Објектно оријентисане технологије3021.005
Изборни предмет 32200.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Програмски преводиоци2020.004
Увод у базе података4040.008
Моделирање и симулација система4220.008
Елементи развоја софтвера2011.004
Примена рачунарских мрежа у инфраструктурним системима3021.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Основе дистрибуираног програмирања3021.006
Аквизиционо управљачки системи3021.006
Виртуелизација процеса3030.006
Веб програмирање у инфраструктурним системима3030.006
Инжењерство употребљивости у инфраструктурним системима3021.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборни предмет 4120-66-120.0024
Стручна пракса0006.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 89090.0018
Пројекат1200.004
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0004.004