ванр. проф. др Стеван Цветићанин


Недостаје слика

др Стеван Цветићанин

Ванредни професор


Телефон021/485-4538
E-mail
Академско звањеВанредни професор
Тренутно нема података о биографији запосленог!
НазивУ Установи
Пројектовање производних система

Диплома

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

Факултет техничких наука

2011

Фракционо и тополошко уопштење једначине телеграфичара као модел електричног вода

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2017

Моделовање расподеле напона на фолијама од електроактивних полимера

Мастер рад

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2011

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаZorica D., Cvetićanin S.: Transmission line modeling by fractional and topological generalization of the telegrapher's equation, Chapter 13th in monography Fractional-Order Modeling of Dynamic Systems with Applications in Optimization, Signal Processing and Control, Elsevier, 2022, str. 355-401, ISBN 978-0-323-90089-8
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиZorica D., Cvetićanin S.: Dissipative and generative fractional RLC circuits in the transient regime, Applied Mathematics and Computation, 2023, ISSN 0096-3003
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиKovačević J., Cvetićanin S., Zorica D.: Electromagnetic field in a conducting medium modeled by the fractional Ohm’s law, Communications in Non-linear Science and Numerical Simulation, 2022, No. 106706, pp. 1-34, ISSN 1007-5704
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиHaška K., Cvetićanin S., Zorica D.: Dissipative and generative fractional electric elements in modeling RC and RL circuits, Nonlinear Dynamics, 2021, ISSN 0924-090X
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиHaška K., Zorica D., Cvetićanin S.: Fractional RLC circuit in transient and steady state regimes, Communications in Non-linear Science and Numerical Simulation, 2021, Vol. 96, ISSN 1007-5704
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCvetićanin S., Zorica D., Rapaić M.: Non-local telegrapher’s equation as a transmission line model, Applied Mathematics and Computation, 2021, Vol. 390, No 125602, pp. 1-18, ISSN 0096-3003
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиCvetićanin S., Zorica D., Rapaić M.: Generalized time-fractional telegrapher's equation in transmission line modeling, Nonlinear Dynamics, 2017, Vol. 88, pp. 1453-1472, ISSN 0924-090X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуHaška K., Zorica D., Cvetićanin S.: Frequency Characteristics of Dissipative and Generative Fractional RLC Circuits, Circuits Systems and Signal Processing, 2022, pp. 1-38, ISSN 0278-081X
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуCvetićanin S., Zorica D., Rapaić M.: Frequency Characteristics of Two Topologies Representing Fractional Order Transmission Line Model, Circuits Systems and Signal Processing, 2020, pp. 1-18, ISSN 0278-081X
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомZorica D., Cvetićanin S.: Fractional telegrapher's equation as a consequence of Cattaneo's heat conduction law generalization, Theoretical and Applied Mechanics, 2018, ISSN 1450-5584
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilić K., Cvetićanin S., Vukajlović N., Milićević D., Bulat M., Pejić D.: Fractional modeling and analytic solution of supercapacitor response, 12. IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe 2022, Novi Sad, 10-12 October, 2022, pp. 1-5, ISBN 978-1-6654-8032-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниHaška K., Zorica D., Cvetićanin S.: TRANSIENT REGIME OF FRACTIONAL RLC CIRCUIT, 6. International Conference on Fractional Differentiation and its Applications: ICFDA, Warsaw, 6-8 September, 2021
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCvetićanin S., Vujkov B., Banović M.: Fractional model and analytically determined response of DC motor with separate excitation, 18. International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 20-22 Mart, 2019, ISBN 978-1-5386-7073-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниZorica D., Cvetićanin S.: Fractional Telegrapher’s Equation in Modeling Transmission Lines and Heat Conduction, 12. Conference of the Society of Physicists of Macedonia, Ohrid, 27-30 Septembar, 2018
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCvetićanin S., Rapaić M., Zorica D.: Frequency analysis of generalized time-fractional telegrapher's equation, 23. European Conference on Circuit Theory and Design, ECCTD, Catania, 4-6 Septembar, 2017, ISBN 978-1-5386-3974-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниGecić M., Marčetić D., Katić V., Cvetićanin S., Krčmar I., Matić P.: Evaluation of Energy Efficiency of High Speed PMSM Drives, 17. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 30-1 Oktobar, 2013, ISBN 978-86-7892-355-5
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниПејић Д., Вукајловић Н., Цветићанин С., Грбић Т., Суботин (Булат) М.: Метрологија и моделовање суперкондензатора, 6. Мерно-информационе технологије (МИТ), Нови Сад: Факултет техничких наука, 20-23 Децембар, 2021, pp. 1-5, ISBN 978-86-6022-402
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЦветићанин С., Зорица Д.: Модел расподеле напона на кондензаторским структурама за електромеханичку конверзију енергије, 62. ЕТРАН - Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Палић: Друштво за ЕТРАН и Академска мисао, 11-14 Јун, 2018, pp. 208-212, ISBN 978-86-7466-752-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЦветићанин С., Зорица Д., Рапаић М.: Фреквенцијска анализа фракционог модела електричног вода, 61. ЕТРАН - Конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Кладово: Друштво за ЕТРАН, Београд и Академска мисао, Београд, 5-8 Јун, 2017, ИСБН 978-86-7466-692-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниЦветићанин С., Гецић М.: Процена параметара фракционог модела мотора једносмерне струје - Мотор једносмерне струје са сталним магнетима на статору, 13. Научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА, Јахорина: Електротехнички Факултет Бања Лука, 19-21 Марта, 2014, Вол. 13, пп. 1042-1046, ИСБН 978-99955-763-3-2
(М64) Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу***Цветићанин С., Зорица Д.: Фракциона и тополошка уопштеnjа једначине телеграфичара као модели електричног вода- &лт;у&гт;Није повезан скуп&лт;/у&гт;&лт;фонт стyле="цолор:#цц0000;"&гт;**греска**&лт;/фонт&гт;
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаЦветићанин С.: Фракционо и тополошко уопштење једначине телеграфичара као модел електричног вода, Нови Сад, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2017
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду15.07.2023.
ДоцентЕлектроенергетикаУниверзитет у Новом Саду15.07.2018.
АсистентЕлектроенергетикаФакултет техничких наука01.03.2017.
Истраживач сарадникЕлектроенергетикаФакултет техничких наука26.03.2014.
Истраживач приправникЕлектроенергетикаФакултет техничких наука25.01.2012.